BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20181122T122223Z DESCRIPTION:Uitnodiging Duitsland-Borrel\n\n\n \n\n\nDuitse contracten\, Al gemene Voorwaarden en het nut van een kredietverzekering\n\n \n\n\n19-12-2 018\n\n\nBij het afsluiten en nakomen van contracten zijn goed geformuleer de en op maat gemaakte Algemene Voorwaarden cruciaal. Dat is bepaald geen hot news. Maar hebt u de laatste tijd uw eigen Algemene Voorwaarden nog ee ns doorgelezen? Echt geen overbodige tijdsbesteding\, met name voor ondern emers die grensoverschrijdend actief zijn. Ondernemers die met Duitsers za ken doen\, doen er goed aan niet zomaar de voor hun Nederlandse bedrijven geldende Algemene Voorwaarden in het Duits te vertalen. Hiermee heb je nam elijk niet automatisch een rechtsgeldige basis voor contracten. \n\nMaar ook m.b.t. de “Allgemeine Geschäftsbedingungen” van Duitse zakenpartn ers is het oppassen geblazen. Deze zijn alomvattend en niet zelden uiterst gecompliceerd. En ook al heb je dan een waterdicht contract\, ook al heb je sluitende Duitstalige Algemene Voorwaarden\, dan nog blijft het van gro ot belang je klanten goed in de gaten te houden\, de kans dat facturen nie t kunnen worden betaald blijft bestaan. Het is dan ook verstandig om klant en duidelijk te maken dat je de beoordeling van mogelijkheden voor het ver strekken van leverancierskrediet graag overlaat aan professionals. \n\nAls men niet overtuigd is van de kredietwaardigheid van de afnemer\, dan is h et verstandig dat men zich wendt tot de kredietverzekeraar. Onze specialis t op het gebied van contracten en “Allgemeine Geschäftsbedingungen”\, Udo Croonenbrock\, wijst u op de rechtspositie van de leverancier waarbo rgende contractclausules. Daarnaast legt kredietverzekeringsexpert Erik Ne uteboom uit\, met welke doelgerichte voorzorgsmaatregelen u onaangename ve rassingen door middel van een kredietverzekering kunt voorkomen.\n\n \n\nG raag nodigen wij u uit voor onze Duitsland-Borrel op woensdag 19 december 2018 van 16.30 – 20.00 uur in het Restaurant ´t Poortje\, Siemensstr. 3 1 te Kleve. Onder het genot van een dinner buffet kunt u tevens van de mog elijkheid gebruik maken\, om nieuwe zakelijke contacten te leggen en inten sief te netwerken.\n\n \n\nAan deelname zijn voor u geen kosten verbonden. Graag zien wij uw aanmelding tegemoet. Het staat u vrij een of meerdere r elatie(s) voor deze bijeenkomst uit te nodigen. Deze persoon kunt u ook vi a het formulier op onze website www.strick.de aanm elden. Aanmelding graag tot 12-12-2018.\n\n \n\nMocht u nog vragen of opme rkingen hebben\, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het telefoonnummer 0049–2821–7222610 of per e-mail debaan@strick.de.\n\n \ n\nMet vriendelijke groet\,\n\n \n\n \n\nSTRICK Rechtsanwälte & Steuerber ater \ n\nJosé M. B. de Baan\n\nHead of Marketing & Business Development\n\n \n\ n \n\nAlle gegevens op een rijtje\n\nDatum: woensdag 19 december 2018\n\nTijd: 16.30 – 20.00 uur\ n\nProgramma: 16.30 – 17.15 uur \n\n Ontvangt\, registratie en netwerken\n\n 17.15 uur – 17.30 uur\n\nWelkomstwoord\, Elevator Pitch va n 2 aanwezige bedrijven\, STRICK-Tip\n\n17.30 – 18.15 uur\n\nDiner buffe t\n\n18.15 – 19.00 uur\n\nThemapresentatie en vragenronde\n\n19.00 – 2 0.00 uur\n\nNetwerken met collega ondernemers en aanwezige experts\n\nLoca tie: Restaurant ´t Poortje\, Siemensstr. 31 te Kleve (20 km vanaf Nijmegen)\n\n \n\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20181219T200000 DTSTAMP:20181122T122223Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20181219T163000 LAST-MODIFIED:20181122T122223Z LOCATION:Siemensstr. 31\, D-47533 Kleve\, 0049-2821-7222610 PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Duitsland-Borrel 19 december 2018 - Duitse contracten\, Algemene Voorwaarden en het nut van een kredietverzekering TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000020F474676682D401000000000000000 0100000008017D8E5686F6C48B8F69450EB774B06 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n140\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nDE\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< w:OverrideTableStyleHps/>\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:rMargin m:val="0"/>\n\n\n\n\n\n

Uitnodiging Duitsland -Borrel

 \;

Duitse contracten\, Algemene Voorwaarden en het nut v an een kredietverzekering

 \;

19-12-2018

Bij het afsluiten en nakomen van contracten zijn goed geformuleerd e en op maat gemaakte Algemene Voorwaarden cruciaal. Dat is bepaald geen h ot news. Maar hebt u de laatste tijd uw eigen Al gemene Voorwaarden nog eens doorgelezen? Echt geen overbodige tijdsbestedi ng\, met name voor ondernemers die grensoverschrijdend actief zijn. Ondern emers die met Duitsers zaken doen\, doen er goed aan niet zomaar de voor h un Nederlandse bedrijven geldende Algemene Voorwaarden in het Duits te ver talen. Hiermee heb je namelijk niet automatisch een rechtsgeldige basis vo or contracten.  < /p>

Maar ook m.b.t. de “\;Allgemeine Geschäftsbedingungen”\; van Duitse zakenpart ners is het oppassen geblazen. Deze zijn alomvattend en niet zelden uiters t gecompliceerd. En ook al heb je dan een waterdicht contract\, ook al heb je sluitende Duitstalige Algemene Voorwaarden\, dan nog blijft het van gr oot belang je klanten goed in de gaten te houden\, de kans dat facturen niet kunnen worden betaald blijft bestaan. He t is dan ook verstandig om klanten duidelijk te maken dat je de beoordelin g van mogelijkheden voor het verstrekken van leverancierskrediet graag ove rlaat aan professionals.

Als men niet overtuigd is van de kredietwaardigheid van de afnemer\, da n is het verstandig dat men zich wendt tot de kredietverzekeraar. < span lang=NL style='font-size:11.0pt\;font-family:"Georgia"\,serif\;mso-an si-language:NL'>Onze specialist op het gebied van contracten en “\;Allgemeine Geschäftsbedingunge n”\;\, Udo Croonenbrock\, wijst u op de  rechtspositie van de leverancier waarborgende contractcl ausules. Daarnaast legt kredietverzekeringsexpert Erik Neuteboom uit\, met welke doelgerichte voorzorgsmaatregelen u onaan gename verassingen door middel van een kredietverzekering kunt voorkomen.< o:p>

 \;

Graag nodigen wij u uit voor onze Duitsland-Borrel op woensdag 19 december 2018 van 16.30 –\; 20.00 uur in het Restaurant ´t Poortje\, Siemensstr. 31 te Kleve. Onder het genot van een dinner buffet kunt u tevens van de mogelijk heid gebruik maken\, om nieuwe zakelijke contacten te leggen en intensief te netwerken.

&nb sp\;

Aan deelname zijn voor u geen kosten verbonden. Graag zie n wij uw aanmelding tegemoet. Het staat u vrij een of meerdere relatie( s) voor deze bijeenkomst uit te nodigen. Deze persoon kunt u ook via h et formulier op onze website www.strick.de aanmelden. Aanmelding graag tot 12-12-2018.

 \;

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben\, dan k unt u te allen tijde contact met ons opnemen op het telefoonnummer 0049 211\;2821–\;7222610 of per e-mail debaan@strick.de.

 \;

Met vriendelijke groet\,< /span>

 \;

 \;

STRICK Rechtsanwälte &\; Steuerberater                                                                     

José M. B. de Baan

Head of Marketing &\; Busines s Development

&n bsp\;

 \;

Alle gegevens op een rijtje

Datum:                        woensdag 19 december 2018

Tijd:                            16.30 –\; 20.00 uur

Programma:              16.30 –\; 17.15 uur < /o:p>

                                     Ontvangt\, registratie en netwerke n

                                     17.15 uur –\; 17.30 u ur

Welkomstwoord\, Elevator Pitch van 2 aanwezige bedrijven \, STRICK-Tip

17.30 –\; 18.15 uur

Diner buffet

18.15 –\; 19.00 uur

Themapresen tatie en vragenronde

19.00 –\; 20.00 uur

Netwerken met collega ondernemers en aanwezige experts

Locatie:                       Restaurant ´t Poortje\, Siemensstr. 31 te Kleve (20 km vanaf Nijmegen)

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR