BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Anwaltskanzlei CLASS:PUBLIC CREATED:20181022T114554Z DESCRIPTION:Uitnodiging Duitsland-Borrel\n\n\n \n\n\nMet ZZP’ers naar Dui tsland: voordelen meenemen en risico’s voorkomen\n\n\n \n\nNederlandse b edrijven maken bij hun projecten in Duitsland gebruik van de diensten van ZZP’ers. Dat kan\, maar let op de valkuilen!\n\n \n\n \n\nAls Nederlands e bedrijven projecten in Duitsland realiseren maken ook zij regelmatig geb ruik van de diensten van zelfstandigen zonder personeel (ZZP)\, die ze mee naar Duitsland nemen. Niet in de laatste plaats natuurlijk om de bedrijfs kosten zo laag mogelijk te houden. Ondanks andersluidende berichten mag me n natuurlijk ook met ZZP’ers naar Duitsland. Alleen zijn er in Duitsland iets andere spelregels van toepassing. \n\n \n\nZorg er als aannemer of i nstallateur bijvoorbeeld voor dat de ZZP’er geen bedrijfskleding draagt en met zijn eigen gereedschap werkt. Loopt deze zelfstandige in een jasje met een embleem van uw bedrijf rond of leent hij een lineaal bij zijn opdr achtgever\, documenteert u als ondernemer hiermee dat hij in feite een va ste medewerker is.\n\n \n\nOver het werken met ZZP’ers in Duitsland\, de gevolgen van schijnzelfstandigheid en de implicaties van het Arbeitnehmer -Entsendegesetz informeren u tijdens deze bijeenkomst onze specialisten op dit gebied van arbeidsrecht i.s.m. UNETO-VNI. \n\n \n\nGraag nodigen wij u uit voor onze Duitsland-Borrel op woensdag 21 november 2018 van 16.30 – 20.00 uur in het Restaurant ´t Poortje\, Siemensstr. 31 te Kleve. Ond er het genot van een dinner buffet kunt u tevens van de mogelijkheid gebru ik maken\, om nieuwe zakelijke contacten te leggen en intensief te netwerk en.\n\n \n\nAan deelname zijn voor u geen kosten verbonden. Graag zien wij uw aanmelding tegemoet. Het staat u vrij een of meerdere relatie(s) voor deze bijeenkomst uit te nodigen. Deze persoon kunt u ook via het formulier op onze website www.strick.de aanmelden.\n\n \n\n Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben\, dan kunt u te allen tijde conta ct met ons opnemen op het telefoonnummer 0049–2821–7222610 of per e-ma il debaan@strick.de.\n\n \n\nMet vriendelijke groet\,\n\n \n\n \n\nSTRICK Rechtsanwälte & Steuerberater UNETO-VNI \n\ nJosé M. B. de Baan Eef Smits\n\nHead of Marketing & Business Development Regiomanager \n\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20181121T210000 DTSTAMP:20181022T114554Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20181121T163000 LAST-MODIFIED:20181022T114554Z LOCATION:Siemensstr. 31\, D-47533 Kleve\, tel. 0049-2821-7222610 PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Duitsland-Borrel - Met ZZP’ers naar Duitsland: voorde len meenemen en risico’s voorkomen - 21 november 2018 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000050AC5C680D6AD401000000000000000 01000000070A92018F06DE44CBEE4C7AA34A30D54 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Uitnodiging Duitsland-Borrel

 \;

Met ZZP’ers naar Duitsland: voordelen meenemen en risico’s voorkomen

 \;

Nederlandse bedrijven maken bij hun projecten in Duitsland gebruik van de diensten van ZZP’ers. Dat kan\, maar let op de valkuilen!

 \;

 \;

Als Nederlandse bedrijven pr ojecten in Duitsland realiseren maken ook zij regelmatig gebruik van de di ensten van zelfstandigen zonder personeel (ZZP)\, die ze mee naar Duitsland nemen. Niet in de laatste pla ats natuurlijk om de bedrijfskosten zo laag mogelijk te houden. Ondanks an dersluidende berichten mag men natuurlijk ook met ZZP’ers naar Duitsland. Alleen zijn er in Duitsland i ets andere spelregels van toepa ssing.

 \;

Zorg er al s aannemer of installateur bijvoorbeeld voor dat de ZZP’er geen bedrijfs kleding draagt en met zijn eigen gereedschap werkt. Loopt deze zelfstandig e in een jasje met een embleem van uw bedrijf rond of leent hij een lineaal bij zijn opdrachtgever\, documenteert \; u als ondernemer hiermee dat hij in feite een vaste medewerker is.

 \;

Over het werken met ZZP’ers in Duitsland\, de gevolgen van schijnzelfstandigheid en de implicaties van het Arbeitnehmer-Entsendegesetz i nformeren u tijdens deze bijeenkomst onze specialisten op dit gebied van a rbeidsrecht i.s.m. UNETO-VNI.

 \;< /span>

Graag nodigen wij u uit voor onze Duitsland-Borrel op woensdag 21 november 2018 van 16.30 – 20.00 uur in het Restaurant ´t Poortje\, Siemensstr. 31 te Kleve. Onder het genot van een dinner buffet kunt u tevens van de mogelijkheid gebru ik maken\, om nieuwe zakelijke contacten te leggen en intensief te netwerk en.

 \;

Aan deelname zij n voor u geen kosten verbonden. Graag zien wij uw aanmelding tegemo et. Het staat u vrij een of meerdere relatie(s) voor deze bijeenkomst u it te nodigen. Deze persoon kunt u ook via het formulier op onze websi te ww w.strick.de aanmelden.

 \;

Mocht u nog vragen of o pmerkingen hebben\, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op h et telefoonnummer 0049–2821–7222610 of per e-mail debaan@strick.de< /u>.

 \;

Met vriendelijke groet\,

 \;

 \;

STRICK Rechtsanwälte &\; Steuerberater \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nbs p\; \; \; \; \; \; \; \; \; UNETO-V NI \;

José M. B. de Baan \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;& nbsp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&n bsp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \ ; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nb sp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; Eef Smits

Head of Marketing &\; Business Development \; \; \; \; \; \; \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&n bsp\; \; Regiomanager

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR