BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20180719T101008Z DESCRIPTION:Tijdens onze traditionele zomerbarbecue komen alle succesfactor en van het zakendoen met Duitsland aan bod\n\n \n\n\n22-08-2018\n\n\n \n\n Wie als Nederlandse ondernemer ook “over de grens” succes wil boeken\, zal tijd en energie moeten investeren in een degelijke voorbereiding. Zo menigeen miskent\, dat beide landen niet alleen juridisch en fiscaal\, maa r ook cultureel en mentaal aanzienlijk verschillen. \n\n \n\nU wilt graag meer weten over bouwrecht\, arbeidsrecht\, agentuurrecht\, merkenrecht of belastingrecht in Duitsland? Met een bredere kennis over octrooirecht\, in casso\, aankoop van vastgoed\, Intellectueel Eigendom of het werken met ha ndelsagenten zou u wellicht met grotere spoed en zelfverzekerder de Duitse markt op gaan? \n\n \n\nOp iedere vraag is wel een antwoord. Tijdens onze traditionele zomerbarbecue komen alle succesfactoren van het zakendoen me t Duitsland aan bod. De juristen en belastingexperts van ons kantoor staan gereed\, om u als Nederlandse ondernemer op de kansen te wijzen die een b oomende Duitse economie te bieden heeft. Tevens beschikken zij over de exp ertise\, om de valkuilen aan te geven die zich kunnen voordoen bij het opr ichten van een vestiging in Duitsland\, het aantrekken en opzeggen van per soneel\, het werken met handelsagenten\, bij belastingen en verzekeringen. Ook m.b.t. bescherming tegen productpiraterij\, debiteurenbeheer\, credit management en incasso kunt u bij onze specialisten terecht.\n\n \n\nGraag nodigen wij u uit voor onze Duitsland-Borrel op woensdag 22 augustus 2018 van 16.30 – 20.00 uur in het Restaurant ´t Poortje\, Siemensstr. 31 te Kleve. Onder het genot van een dinner buffet kunt u tevens van de mogelij kheid gebruik maken\, om nieuwe zakelijke contacten leggen en intensief te netwerken.\n\n \n\nAan deelname zijn voor u geen kosten verbonden. Graag zien wij uw aanmelding tegemoet. Het staat u vrij een of meerdere relatie( s) voor deze bijeenkomst uit te nodigen. Deze persoon kunt u ook via het f ormulier op onze website www.strick.de aanmelden.\ n\n \n\nMocht u nog vragen of opmerkingen hebben\, dan kunt u te allen tij de contact met ons opnemen op het telefoonnummer 0049–2821–7222610 of per e-mail debaan@strick.de.\n\n \n\nMet vriendelijke groet\,\n\n \n\nSTRI CK Rechtsanwälte & Steuerberater \n\nJosé M. B. de Baan\n\nHead of Marketing & Business Development\n\n \n\n \n\nAlle gegevens op een rijtje\n\nDatum: woensdag 22 augustus 2018\n\nTijd: 16.30 – 20.00 uur\n\nProgramma: 16.30 – 17.15 uu r \n\n Ontvangt\, registratie en netwer ken\n\n 17.15 uur – 17.30 uur\n\nWelk omstwoord\, Elevator Pitch van 2 aanwezige bedrijven\, STRICK-Tip\n\n17.30 – 18.15 uur\n\nDiner buffet\n\n18.15 – 19.00 uur\n\nThemapresentatie en vragenronde\n\n19.00 – 20.00 uur\n\nNetwerken met collega ondernemers en aanwezige experts\n\nLocatie: Restaurant ´t Poor tje\, Siemensstr. 31 te Kleve (20 km vanaf Nijmegen)\n\n \n\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20180822T200000 DTSTAMP:20180719T101008Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20180822T163000 LAST-MODIFIED:20180719T101008Z LOCATION:Restaurant ´t Poortje\, Siemensstr. 31 te Kleve (20 km vanaf Nijm egen) PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Uitnodiging Duitsland-Borrel - Goed toebereid de Duitse markt op: \nU vraagt\, wij antwoorden\n TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E07F0367591FD401000000000000000 0100000002D42913862121943A3D8ECF185148995 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\ n\nDE\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:wrapIndent m:val="1440"/>\n\n\n\n

Tijdens onze tradi tionele zomerbarbecue komen alle succesfactoren van het zakendoen met Duit sland aan bod

 \;

22-08-2018

 \;

Wie als Nederlandse ondernemer o ok “\;over de grens”\; succes wil boeken\, zal tijd en energie m oeten investeren in een degelijke voorbereiding. Zo menigeen miskent\, dat beide landen niet alleen juridisch en fiscaal\, maar ook cultureel en men taal aanzienlijk verschillen.

 \;

U wil t graag meer weten over bouwrecht\, arbeidsrecht\, agentuurrecht\, merkenrecht of belastingrecht in Duitsland? Met een bredere kennis ov er octrooirecht\, incasso\, aankoop van vastgoed\, Intellectueel Eigendom of het werken met handelsagente n zou u wellicht met grotere spoed en zelfverzekerder de Duitse markt op g aan?

 \;

Op iedere vraag is wel een ant woord. Tijdens onze traditionele zomerbarbecue komen alle succesfactoren v an het zakendoen met Duitsland aan bod. De juristen en belastingexperts va n ons kantoor staan gereed\, om u als Nederlandse ondernemer op de kansen te wijzen die een boomende Duitse economie te bi eden heeft. Tevens beschikken zij over de expertise\, om de valkuilen aan te geven die zich kunnen voordoen bij het oprichten van een vestiging in Duitsland\, het aantrekken en op zeggen van personeel\, het werk en met handelsagenten\, bij belastingen en verzekeringen. Ook m.b.t. besch erming tegen productpiraterij\, debiteurenbeheer\, credit management en incasso kunt u bij onze spe cialisten terecht.

  \;

Graa g nodigen wij u uit voor onze Duits land-Borrel op woensdag 22 augustus 2018 va n 16.30 –\; 20.00 uur in het Restaurant ´t Poortje \, Siemensstr. 31 te Kleve. Onder het genot van een dinner buffet kunt u tevens van de mogelijkheid geb ruik maken\, om nieuwe zakelijke contacten leggen en intensief te netwerke n.

 \;< /span>

A an deelname zijn voor u geen kosten verbonden. Graag zien wij uw aa nmelding tegemoet. Het staat u vrij een of meerdere relatie(s) voor dez e bijeenkomst uit te nodigen. Deze persoon kunt u ook via het formulie r op onze website w ww.strick.de aanmelden.

< p class=MsoNormal style='text-align:justify'> \;

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben\, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het telefoonnummer 0049–\;2821–\;722 2610 of per e-mail debaan@strick.de.

 \;

Met vriendelijke groet\,

 \;

STRICK Rechtsanwälte &\; < span class=SpellE>Steuerberater                                                                      

José M. B. de Ba an

Head o f Marketing &\; Business Development

 \;

 \;< /p>

Alle gegevens op een rijtje

Datum:                       woensdag 22 au gustus 2018

Tijd:                             16.30 –\; 20.00 uur

Programma:              16.30 –\; 17.15 uur

                                    Ontvangt\, registratie en netwerken

                                     17.15 uur –\; 17.30 uur

Welkomstwoord\, El evator Pitch van 2 aanwezige bedrijven\, STRICK-Tip

< p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:3.0pt\;margin-right:14.2pt\;ma rgin-bottom:0cm\;margin-left:106.2pt\;margin-bottom:.0001pt\;line-height:1 15%'>17.30 & #8211\; 18.15 uur

Diner buffet

< span lang=NL style='font-size:11.0pt\;line-height:115%\;font-family:"Georg ia"\,serif\;mso-ansi-language:NL\;mso-bidi-font-weight:bold'>18.15 –\ ; 19.00 uur

Themapresentatie en vragenronde

19.00 –\; 20.00 uur

Netwerken met co llega ondernemers en aanwezige experts

Locatie:                       Restaurant ´t Poortje\, Siemensstr. 31 te Kl eve (20 km vanaf Nijmegen)

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR