BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190527T135309Z DESCRIPTION:Uitnodiging Duitsland-Borrel\n\n\n \n\n\nMet een start-up de Du itse markt op\n\n \n\n\nDuitsland is als economisch boegbeeld in Europa id eaal als springplank voor bedrijven met een innovatief product \n\n\n \n\n \n19-06-2019\n\n\n \n\nU beschikt over een innovatief businessmodel en heb t moderne technologieën in huis? Dan is Duitsland dé markt\, om met een startup-bedrijf te internationaliseren. Duitsland staat er economisch uits tekend voor en er worden jaarlijks zo’n 300.000 bedrijven opgericht. De bondsregering heeft duidelijk omlijnde plannen om van Duitsland het digita le mekka van Europa te maken. Daar moet dus wel handel inzitten voor Neder landse bedrijven. De vraag is alleen\, hoe bereik je deze markt? Allereers t door alle drempels uit de weg te ruimen\, die een Duitse afnemer ervan z ouden kunnen weerhouden met u zaken te doen. Want Duitsers doen nu eenmaal het liefst zaken met Duitse bedrijven. \n\nDe GmbH is bij het middenbedri jf de meest populaire bedrijfsvorm. Alvorens met een GmbH op de Duitse mar kt actief te worden\, is het raadzaam ter zake kundige adviseurs te raadpl egen omtrent het oprichten van een vestiging\, de kosten van een dergelijk e stap\, de gevolgen voor werknemers en de uitgangspunten bij het incasser en van vorderingen. \n\n \n\nBijkomende aspecten bij de oprichting van een startup zijn vanzelfsprekend de bescherming van merken- en auteursrechten in Duitsland\, solide arbeidsovereenkomsten\, een innovatieve website met rechtsgeldige Algemene Voorwaarden en een correct impressum alsmede afdoe nde informatie m.b.t. de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens ove reenkomstig de “Duitse AVG”. Al deze vraagstukken komen aan de orde ti jdens het betoog van onze expert\, Rechtsanwalt Alexander Crämer. \n\nGr aag nodigen wij u uit voor onze Duitsland-Borrel \n\nop woensdag 19 juni 2 019 van 16.30 – 20.00 uur in het Restaurant ´t Poortje\, Siemensstr. 31 te Kleve. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u tevens van de mogelijkheid gebruik maken\, om nieuwe zakelijke contacten te leggen en intensief te netwerken.\n\n \n\nAan deelname zijn voor u geen kosten verb onden. Graag zien wij uw aanmelding tegemoet. Het staat u vrij een of meer dere relatie(s) voor deze bijeenkomst uit te nodigen. Deze persoon kunt u ook via het formulier op onze website www.strick.de aanmelden. Graag aanmelden tot 12 juni 2019.\n\n \n\nMocht u nog vragen of opmerkingen hebben\, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het telefoonnummer 0049–2821–7222610 of per e-mail debaan@strick.de .\n\n \n\nMet vriendelijke groet\,\n\n \n\n \n\nSTRICK Rechtsanwälte & St euerberater \n\nJosé M. B. de Baan\n\nHead of Marketing & Business Development\ n\n \n\nAlle gegevens op een rijtje\n\n \n\nDatum: woensdag 19 juni 2019\n\nTijd: 16.30 – 20.00 uur\n\nProgramma: 16.30 – 17.15 uur \n\n Ontvangt\, registratie en netwerken\n\n17.15 uur – 17 .30 uur\n\nWelkomstwoord\, Elevator Pitch van 2 aanwezige bedrijven\, \n\n STRICK-Tip\n\nHapjes & drankjes\n\n18.15 – 19.00 uur \n\nThemapres entatie en vragenronde\n\n19.00 – 20.00 uur \n\nNetwerken met coll ega ondernemers en aanwezige experts\n\nLocatie: Res taurant ´t Poortje\, Siemensstr. 31 te Kleve (20 km vanaf Nijmegen)\n\nDe elname: aan de deelname zijn geen kosten verbonden\n\nAan melding: t/m 12 juni 2019 via \n\nwww.strick.de/duitsland/ke nnismaking/duitsland-borrel-aanmelding \n\n \n\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190619T200000 DTSTAMP:20190527T135310Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190619T163000 LAST-MODIFIED:20190527T135309Z LOCATION:Siemensstr. 31\, D-47533 Kleve\, 0049-2821-72220 PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Duitsland-Borrel 22 mei 2019 - Met een start-up de Duit se markt op TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B0AF6848A414D501000000000000000 010000000200700E6DDA2C840BE8298C23E9AB853 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n140\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nDE\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< w:OverrideTableStyleHps/>\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:rMargin m:val="0"/>\n\n\n\n\n\n

Uitnodiging Duitsland-Borrel

 \;

Met een start-up de Duitse markt op

 \;

Duitsland is als econo misch boegbeeld in Europa ideaal als springplank voor bedrijven met een in novatief product

 \;

19-06-2019< /o:p>

 \;

U beschikt over een innovatief businessmodel en hebt moderne technologieën in huis? Dan is Duitsland d é markt\, om met een startup-bedrijf te internationaliseren. Duitsland st aat er economisch uitstekend voor en er worden jaarlijks zo’\;n 300.0 00 bedrijven opgericht. De bondsregering heeft d uidelijk omlijnde plannen om van Duitsland het digitale mekka van Europa t e maken. Daar moet dus wel \;h andel inzitten voor Nederlandse bedrijven. De vraag is allee n\, hoe bereik je deze markt? Allereerst door alle \;drempels \;uit de \;weg \;te ruimen\, die een Duitse afneme r ervan zouden kunnen weerhouden met u zaken te doen. Want Duitsers doen n u eenmaal het liefst zaken met Duitse bedrijven.

De \;GmbH \;is bij het middenbedrijf de me est \;populaire bedrijfsvorm. Alvorens met een GmbH op de Duitse markt actief te worden\, is het raadzaam ter zake kundige adviseurs te raadplegen omtrent het oprichten va n een vestiging\, de kosten van een dergelijke stap\, de gevolgen voor wer knemers en de uitgangspunten bij het incasseren van vorderingen.

 \;

Bijkomende aspecten bij de oprichting van een startup zijn vanzelfsprekend de besche rming van merken- en auteursrechten in Duitsland\, solide arbeidsovereenko msten\, een innovatieve website met rechtsgeldige Algemene Voorwaarden en een correct impressum alsmede afdoende informati e m.b.t. de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens overeenkomstig de “\;Duitse AVG”\;. Al deze vraagstukk en komen aan de orde tijdens het betoog van onze expert\, Rechtsanwalt Alexander Crämer. 

Graag nodigen wij u uit voor onze Duitsland-Borrel

op woensdag 19 juni 2019 van 16.30 –\; 20.00 uur in he t Restaurant ´t Poortje\, Siemensstr. 31 te Kleve. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u tevens va n de mogelijkheid gebruik maken\, om nieuwe zakelijke contacten te leggen en intensief te netwerken.

 \;< /o:p>

Aan deelname zijn vo or u geen kosten verbonden. Graag zien wij uw aanmelding tegemoet. Het staat u vrij een of meerdere relatie(s) voor deze bijeenkomst uit t e nodigen. Deze persoon kunt u ook via het formulier op onze website < /span>www.strick.de aanmelden. Graag aanmelden tot 12 juni 2019.

 \;

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebbe n\, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het telefoonnumme r 0049–\;2821–\;7222610 of per e-mail debaan@strick.de.

 \;

Met vriendelijke groet\,

 \;

 \;

STRICK Rechtsanwälte &\; Steuerberater                                                                     

José M. B. de Baan

Head of Marketing &\; Business Developme nt

 \;

Alle gegeve ns op een rijtje

 \;

Datum:                         woensdag 19 juni 2019

Tijd:                              16.30 –\; 2 0.00 uur

Programma:               16.30 –\; 17 .15 uur

                                     Ontvangt\, registratie en netwerken

17.15 uur – \; 17.30 uur

Welkomstwoord\, Elevator Pitch van 2 aanwezige bedrijve n\,

STRICK-Tip

Hapjes &\; drankjes

18.15 –\; 19.00 uur       

Themapresentatie en vragenronde

19.00 –\; 20.00 uur      

Netwerken met collega ondernemers en aanwezige experts

Locatie:                       Restaurant ´t Poortje\, Siemensstr . 31 te Kleve (20 km vanaf Nijmegen)

Deeln ame:                  aan de deelname zijn geen kosten verbonden

Aanmelding:                t/m 12 juni 2019 via

www.strick.de/duitsland/kennismaking/duitsland-borrel-aanmeldin g

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR