BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220331T092638Z DESCRIPTION:Uitnodiging `Online Duitsland-Borrel´\n20 april 2022\n\n \n\n\ nDe belastingheffing in Duitsland \n\nWanneer is men in Duitsland belastin gplichtig?\n \n \nOp welke manier u de Duitse markt ook opgaat\, elke stra tegie kent haar eigen fiscale voor- en nadelen. \n \nVeel Nederlandse bedr ijven richten zich op het zoeken en vinden van handelsagenten of buitendie nstmedewerkers in Duitsland. De doelstelling is simpel: zo snel mogelijk z o veel mogelijk omzet draaien. Bij deze aanpak worden de fiscale consequen ties regelmatig onderschat en wordt het Nederlandse bedrijf vaak zonder he t te weten belastingplichtig in Duitsland. \n \nAndere ondernemers lopen b ij langdurige of regelmatig wederkerende projecten in Duitsland gevaar\, a ls fiscale vaste inrichting te worden beschouwd.\n \nEr zijn verschillende strategieën\, om ongewenste fiscale gevolgen ter vermijden\, zij het op het gebied van inkomstenbelasting\, omzetbelasting of vennootschapsbelasti ng. \n \nTijdens onze Online Duitsland-Borrel op woensdag 20 april 2022 in formeren Lars Wemmers \, Rechtsanwalt en Janina Heek \, Steuerb eraterin en Fachberaterin für Internationales Steuerrecht u onder andere over de volgende thema´s:\n \n* Wanneer bestaat er belastingplich t in Duitsland?\n* Inkomstenbelasting\n* Vennootschapsbela sting\n* Uitkering van winst aan moedervennootschap\n* Gew erbesteuer\n* Loonbelasting\n \nGraag nodigen wij u uit voor onze `Online Duitsland-Borrel´. Tijdens de bijeenkomst is er voldoende gelegen heid om in te gaan op uw vragen. \n \n \nWanneer: Woensdag 20 apri l 2022\, 16.00 – 17.30 uur\nWaar: Online - via MS Teams\nDe elname: Om deel te nemen heeft u een notebook\, tablet of smartphone met camera\, luidspreker en microfoon nodig. \nRegistratie: Klik hie r voor registratie. U ontvangt de toegangscode enkele dagen voor de bije enkomst.\n \n\n\nMet vriendelijke groet\,\n \n \nSTRICK Rechtsanwälte & S teuerberater\nJosé M. B. de Baan\nHead of Marketing- en Communicatiemanag er\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20220420T173000 DTSTAMP:20220331T092638Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20220420T160000 LAST-MODIFIED:20220331T092638Z LOCATION:Online - Teams: https://bit.ly/36YFpbx PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Online Duitsland-Borrel 20-04-2022: De belastingheffing in Duitsland - Wanneer is men in Duitsland belastingplichtig? TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D0EF5284EF44D801000000000000000 0100000007DDFFDC7F1491141957917052B4F6AFF X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Uit nodiging `Online Duitsland-Borrel´

20 april 2022

 \;

De belastingheffing in Duitsland < /span>

Wanneer is men in Duitsland belastingplichtig?< /b>

 \;

 \;

Op welke manier u de Duitse markt ook opgaat\, elke st rategie kent haar eigen fiscale voor- en nadelen.

 \;

Veel Nederlandse be drijven richten zich op het zoeken en vinden van handelsagenten of buitend ienstmedewerkers in Duitsland. De doelstelling is simpel: zo snel mogelijk zo veel mogelijk omzet draaien. Bij deze aanpak worden de fiscale consequ enties regelmatig onderschat en wordt het Nederlandse bedrijf vaak zonder het te weten belastingplichtig in Duitsland.

 \;

Andere ondernemers lopen bij langdurige of regelmatig wederkerende projecten in Duitsland gevaar\, als fiscale vaste inrichting te worden beschouwd.

 \;

Er zijn verschillen de strategieën\, om ongewenste fiscale gevolgen ter vermijden\, zij het o p het gebied van inkomstenbelasting\, omzetbelasting of vennootschapsbelas ting.

 \;

< span style='font-size:10.5pt\;font-family:"Arial"\,sans-serif\;mso-ansi-la nguage:NL'>Tijdens onze Online Duitsland-Borrel op woensdag 20 a pril 2022 informeren Lars Wemmers\, Rechtsanwalt en < span style='font-size:10.5pt\;font-family:"Arial"\,sans-serif\;mso-ansi-la nguage:NL'>Janina Heek\, Steuerberateri n en Fachberaterin für Int ernationales Steuerrecht u onder andere over de volgende thema´s:

 \;

· \; \; \; \; \; \; \; \; Wanneer bestaat er belastingplich t in Duitsland?

·&n bsp\; \; \; \; \; \; \; \; Inkomstenbelasting

· \; \; \; \; \; \; \;  \; Vennootschapsbelasting< o:p>

· \; \;&nbs p\; \; \; \; \; \; Uitkering van winst aan moedervennootschap

· \; \; \; \; \; \ ; \; \; Gewerbesteuer< /span>

· \; \; \; \; \; \;&nb sp\; \; Loonbelasting< /o:p>

 \;

Graag nodigen wij u uit voor onze `Online Duitsland-Borrel´. Tijdens de bijeenkomst is er voldoende gelegenh eid om in te gaan op uw vragen.

 \;

 \;

Wannee r:         Woensdag< span style='font-size:10.5pt\;line-height:150%\;font-family:"Arial"\,sans- serif\;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"\;mso-ansi-language:NL'> 2 0 april 2022\, 16.00 –\; 17.30 uur

Waar:               Online - via \;MS  \;Teams

Deelname:       Om deel te nemen heeft u een notebook\ , tablet of smartphone met camera\, luidspreker en microfoon nodig.

Registratie:      Klik < span style='mso-bookmark:_Hlk66176094'>hier voor registrati e. U ontvangt de toegangscode enkele dagen voor de bijeenkomst.

 \;


Met vriendelijke groe t\,

< span style='mso-bookmark:_Hlk66176094'> \;

< span style='font-size:11.0pt\;font-family:"Arial"\,sans-serif\;mso-ansi-la nguage:NL'> \;

STRICK Rec htsanwälte &\; Steuerberater

José M. B. de Baan

Head of Marketing- en Communicatiemanager< /span>

< span style='mso-bidi-font-size:11.0pt\;font-family:"Arial"\,sans-serif\;ms o-ansi-language:NL\;mso-fareast-language:EN-US'> \;< /p>

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR