BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN=1-Marketing;RSVP=TRUE:mailto:1-Marketing@kleve.local ATTENDEE;CN="Benutzer Rezeption";RSVP=TRUE:mailto:kanzlei@strick.de ATTENDEE;CN="Benutzer Poortje";RSVP=TRUE:mailto:restaurant@strick.de ATTENDEE;CN="'Jose de Baan'";RSVP=TRUE:mailto:jose@comeover.eu CATEGORIES:Anwaltskanzlei CLASS:PUBLIC CREATED:20190124T102759Z DESCRIPTION:Uitnodiging Duitsland-Borrel\n\n\n \n\n\nU werkt met personeel in Duitsland?\n\n\n \n\nNieuwe regels in het Duitse arbeidsrecht \n\n \n\n \n20-02-2019\n\n\n \n\nWie overweegt via een Duitse vestiging activiteiten in Duitsland te ontplooien en daar ook personeel in dienst te nemen\, moe t de regels van het Duitse arbeidsrecht goed kennen. Dit geldt ook voor be drijven die met ZZP’ers in Duitsland aan de slag gaan\; hier is het voor al zaak de indruk van schijnzelfstandigheid te voorkomen. Ieder jaar vinde n er wijzigingen plaats\, soms met ingrijpende gevolgen voor werkgevers en werknemers. \n\n \n\nWat is er actueel belangrijk voor u als werkgever? \ n\n* Het minimumloon is per 1 januari 2019 gestegen. \n* Werknemers hebben voortaan een wettelijk recht op tijdelijk parttime werken\, d.w.z. diegen e met een deeltijdbaan hebben nu recht op terugkeer naar een voltijds dien stverband. \n* De bijdrage voor de werkloosheidsverzekering is gedaald\, w aardoor de sociale lasten voor werkgevers en werknemers omlaag gaan. \n* U itbreiding van gesubsidieerde banen voor langdurig werklozen. \n\nOnze sp ecialisten op het gebied van Duits arbeidsrecht Gisela Surmann\, Anja Romi jnders en Torsten Viebahn brengen u op de hoogte van de belangrijkste wets wijzigingen voor het bedrijfsleven. Graag nodigen wij u uit voor onze \n\n Duitsland-Borrel op woensdag 20 februari 2019 van 16.30 – 20.00 uur in h et Restaurant ´t Poortje\, Siemensstr. 31 te Kleve. Onder het genot van e en hapje en een drankje kunt u tevens van de mogelijkheid gebruik maken\, om nieuwe zakelijke contacten te leggen en intensief te netwerken.\n\n \n\ nAan deelname zijn voor u geen kosten verbonden. Graag zien wij uw aanmeld ing tegemoet. Het staat u vrij een of meerdere relatie(s) voor deze bijeen komst uit te nodigen. Deze persoon kunt u ook via het formulier op onze we bsite www.strick.de aanmelden. Graag aanmelden tot 13-02-2019.\n\n \n\nMoc ht u nog vragen of opmerkingen hebben\, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het telefoonnummer 0049–2821–7222610 of per e-mail debaan@strick.de.\n\n \n\nMet vriendelijke groet\,\n\n \n\n \n\nSTRICK Rec htsanwälte & Steuerberater \n\nJosé M. B. de Baan\n\nHead of Marketing & Busin ess Development\n\n \n\nAlle gegevens op een rijtje\n\n \n\n \n\nDatum: woensdag 20 februari 2019\n\nTijd: 16.30 – 20.00 uur\n\nProgramma: 16.30 – 17.15 uur \n\n Ontvangt\, registratie en netw erken\n\n17.15 uur – 17.30 uur\n\nWelkomstwoord\, Elevator Pitch van 2 a anwezige bedrijven\, \n\nSTRICK-Tip\n\n17.30 – 18.15 uur Hapjes & drankjes\n\n18.15 – 19.00 uur Themapresentatie en vragenronde\n\n1 9.00 – 20.00 uur Netwerken met collega ondernemers en aanwezige ex perts\n\nLocatie: Restaurant ´t Poortje\, Siemensst r. 31 te Kleve (20 km vanaf Nijmegen)\n\nAanmelding: Tot 13 februari 2019 via \n\nwww.strick.de/duitsland/kennismaking/duitsland-borre l-aanmelding\n\n \n\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190220T200000 DTSTAMP:20181015T114052Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190220T163000 LAST-MODIFIED:20190124T102759Z LOCATION:Restaurant ´t Poortje\, Siemensstr. 31\, 47533 Kleve ORGANIZER;CN="Jessica Bienert":mailto:bienert@nedex.de PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Duitsland-Borrel TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D00D96B08C64D401000000000000000 010000000D4680F8CD0D1CB43B5AA3EEF1309C68A X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Uitnodiging Duitsland-Borrel

 \;

U werkt met personeel in Duitsland?

 \;

N ieuwe regels in het Duitse arbeidsrecht

 \;

20-< span lang=NL style='font-size:16.0pt\;font-family:"Arial"\,sans-serif\;mso -fareast-font-family:"Times New Roman"\;mso-ansi-language:NL\;mso-bidi-fon t-weight:normal'>02-2019

 \;

Wie overweegt via een Duitse vestig ing activiteiten in Duitsland te ontplooien en daar ook personeel in diens t te nemen\, moet de regels van het Duitse arbeidsrecht goed kennen. Dit g eldt ook voor bedrijven die met ZZP’\;ers in Duitsland aan de slag ga an\; hier is het vooral zaak de indruk van schijnzelfstandigheid te voorko men. Ieder jaar vinden er wijzigingen plaats\, soms met ingrijpende gevolg en voor werkgevers en werknemers.

 \;

Wat is er actueel belangrijk voor u als werk gever?

Onze specialisten op het gebied van Duits arbeids recht Gisela Surmann\, Anja Romijnd ers en Torsten Viebahn bren gen u op de hoogte van de belangrijkste wetswijzigingen voor het bedrijfsl even. Graag nodigen wij u uit voor onze

Duitsland-Borrel op woensdag 20 februari 2019 van 16.30 –\; 20.00 uur in het Restaurant ´\;t Poortje\, Siemensstr. 31 te Kleve. Onder het genot van een hapje en een drankje k unt u tevens van de mogelijkheid gebruik maken\, om nieuwe zakelijke conta cten te leggen en intensief te netwerken.

 \;

Aan deelname zijn voor u geen kosten verbonden. Graa g zien wij uw aanmelding tegemoet. Het staat u vrij een of meerdere rel atie(s) voor deze bijeenkomst uit te nodigen. Deze persoon kunt u ook via het formulier op onze website www.strick.de aanmelden. Graag aanmelden tot 13-02-2019.

 \;

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben\, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het telefoonnummer 0049–\ ;2821–\;7222610 of per e-mail de baan@strick.de.

&nb sp\;

< span style='mso-ignore:vglayout\;position:absolute\;z-index:251658240\;mar gin-left:-6px\;margin-top:9px\;width:173px\;height:60px'>unterschrift_jose_sw
	Met vriendelijke groet\,

&n bsp\;

 \;

STRICK Rechtsanwä\;lte &\; Steuerberater \; \; \; \; \; \; \;&n bsp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \ ; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nb sp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nbs p\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;& nbsp\; \; \; \; \; \; \; \;

José\; M. B. de Baan

Head of Marketing &\; Business Development

 \;

Alle gegevens op een rijtje

 \;

 \;

Dat um:  \; \; \; \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&n bsp\; \; \; \; \; \; woensdag 20 februari 2019< o:p>

Tijd:  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nbs p\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;& nbsp\; \; \; \; \; \; 16.30 –\; 20.00 uur< o:p>

Programma: \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;  \; \; \; \; 16.30 –\; 17.15 uur

 \; \;&nbs p\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;& nbsp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&n bsp\; Ontvangt\, registratie en netwerken

17.15 uur –\; 17.30 uu r

Welkomstwoord\, Elevator Pitch van 2 aanwezige bedrijven\,

STRICK-Tip< /o:p>

17.30 –\; 18.15 uur \; \; \; \; \; \; Hapjes & \; drankjes

18.15 –\; 19.00 uur  \; \; \; \; \; \; < /span>Themapresentatie en vragenronde

19.00 –\; 20.00 uur \; \;&nbs p\; \; \; \; Netwerken met collega ondernemers en aanwe zige experts

Locatie:  \; \; \; \; \; \; \; \;&n bsp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \ ; \; \; Restaurant ´\;t Poortje\ , Siemensstr. 31 te Kleve (20 km vanaf Nijmegen)

Aanmelding: \;& nbsp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \;  \; \; \; Tot 13 februari 2019 via

ww w.strick.de/duitsland/kennismaking/duitsland-borrel-aanmelding< /span>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR