BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Helen Fleuren";RSVP=TRUE:mailto:fleuren@strick.de ATTENDEE;CN="Henk Raijer";RSVP=TRUE:mailto:raijer@nedex.de ATTENDEE;CN="José de Baan";RSVP=TRUE:mailto:debaan@strick.de ATTENDEE;CN="Nicole Wanders";RSVP=TRUE:mailto:nedex@nedex.de ATTENDEE;CN="Benutzer Rezeption";RSVP=TRUE:mailto:kanzlei@strick.de ATTENDEE;CN="Benutzer Poortje";RSVP=TRUE:mailto:restaurant@strick.de ATTENDEE;CN="'Jose de Baan'";RSVP=TRUE:mailto:jose@comeover.eu CATEGORIES:Anwaltskanzlei CLASS:PUBLIC CREATED:20181220T151357Z DESCRIPTION:Uitnodiging Duitsland-Borrel\n\n\n \n\n\nBouwen in Duitsland\n\ n\nBij bouw- en infraprojecten zijn een zorgvuldige toetsing van het contr act\, een goede documentatie tijdens het bouwtraject en eventuele meerkost en bij vertragingen in het geding \n\n\n \n\n\n23-01-2019\n\n\n \n\nBouw- en infraprojecten zijn ook in Duitsland vaak complex\, zowel in technisch als ook in organisatorisch\, financieel en juridisch opzicht. Dat bouwen risico’s met zich meebrengt\, spreekt bijna vanzelf. En zulke risico’s kunnen leiden tot vertragingen\, faalkosten\, vorderingen en geschillen t ussen partners. Juridische geschillen kunnen in veel gevallen worden voork omen. En dat begint al bij de beschrijving van de prestatie in de contract sdocumenten en de notulen van de bereikte overeenstemming na onderhandelin gen tussen de partners. \n\nVan eminent belang is daarom een zorgvuldige t oetsing van het contract. Voorts dient men tijdens de uitvoering van de we rkzaamheden niet alleen de bouwplaatsinrichting op zich\, maar ook de voor tgang van de werkzaamheden op de bouwplaats nauwkeurig te documenteren. Me t name bij bouwprojecten met een lange looptijd kunnen vertragingen optred en en hierdoor kosten veroorzaken die maar al te vaak leiden tot jurische geschillen. \n\nBovengenoemde en tal van andere aandachtspunten m.b.t. bou wprojecten in Duitsland komen aan de orde tijdens de presentatie van onze bouwrechtspecialist\, Rechtsanwalt Udo Croonenbrock. \n\n \n\nGraag nodi gen wij u uit voor onze Duitsland-Borrel op woensdag 23 januari 2019 van 1 6.30 – 20.00 uur in het Restaurant ´t Poortje\, Siemensstr. 31 te Kleve . Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u tevens van de mogeli jkheid gebruik maken\, om nieuwe zakelijke contacten te leggen en intensie f te netwerken.\n\n \n\nAan deelname zijn voor u geen kosten verbonden. Gr aag zien wij uw aanmelding tegemoet. Het staat u vrij een of meerdere rela tie(s) voor deze bijeenkomst uit te nodigen. Deze persoon kunt u ook via h et formulier op onze website www.strick.de aanmeld en. Graag aanmelden tot 17-01-2019.\n\n \n\nMocht u nog vragen of opmerkin gen hebben\, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het tele foonnummer 0049–2821–7222610 of per e-mail debaan@strick.de.\n\n \n\nM et vriendelijke groet\,\n\n \n\n \n\nSTRICK Rechtsanwälte & Steuerberater \n\nJosé M. B. de Baan\n\nHead of Marketing & Business Development\n\n \n \n \n\nAlle gegevens op een rijtje\n\n \n\nDatum: woensdag 23 januari 2019\n\nTijd: 16.30 – 20.00 uur\n\nProgra mma: 16.30 – 17.15 uur \n\n Ontvangt\, registratie en netwerken\n\n 17.15 uur – 17.3 0 uur\n\nWelkomstwoord\, Elevator Pitch van 2 aanwezige bedrijven\, STRICK -Tip\n\n17.30 – 18.15 uur\n\nHapje en drankje\n\n18.15 – 19.00 uur\n\n Themapresentatie en vragenronde\n\n19.00 – 20.00 uur\n\nNetwerken met co llega ondernemers en aanwezige experts\n\nLocatie: Restauran t ´t Poortje\, Siemensstr. 31 te Kleve (20 km vanaf Nijmegen)\n\nAanmeldi ng: Tot 16 januari 2019 via \n\nwww.strick.de/duitsland/kennismaking /duitsland-borrel-aanmelding\n\n \n\n \n\n\n\n\n \n\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190123T200000 DTSTAMP:20181015T113940Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190123T163000 LAST-MODIFIED:20181220T151357Z LOCATION:Het Poortje ORGANIZER;CN="Jessica Bienert":mailto:bienert@nedex.de PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=de:Duitsland-Borrel TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E0D42A868C64D401000000000000000 010000000F3DC9C3DE4E741478F70B4337BB6041B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n140\nClean\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nDE\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n

Uitnodiging Duitsland-Borrel

 \;

Bouwen in Duits land

Bij bouw- en infraprojecten zijn een zorgvuldige to etsing van het contract\, een goede documentatie tijdens het bouwtraject e n eventuele meerkosten bij vertragingen in het geding

 \;

23-01-2019

 \;

Bouw- en infrapr ojecten zijn  ook in Duitsland vaak complex\, zowel in technisch als ook in organisatorisch\, financieel en j uridisch opzicht. Dat bouwen risico’\;s met zich meebrengt\, spreekt bijna vanzelf. En zulke risico’\;s kunnen leiden tot vertragingen\, f aalkosten\, vorderingen en geschillen tussen partners. Juridische geschill en kunnen in veel gevallen worden voorkomen. En dat begint al bij de besch rijving van de prestatie in de contractsdocumenten en de notulen van de bereikte overeenstemming na onderhandelingen tusse n de partners.

Van eminent belang is daarom een zorgvuldige toets ing van het contract. Voorts dient men tijdens de uitvoering van de werkza amheden niet alleen de bouwplaatsinrichting op z ich\, maar ook de voortgang van de werkzaamheden op de bouwplaats nauwkeur ig te documenteren. Met name bij bouwprojecten met een lange looptijd kunn en vertragingen optreden en hierdoor kosten veroorzaken die maar al te vaa k leiden tot jurische geschillen.

Boven genoemde en tal van andere aandachtspunten m.b.t. bouwprojecten in Duitsla nd komen aan de orde tijdens de presentatie van onze bouwrechtspecialist\, Rechtsanwalt Udo Croonenbrock.   < /o:p>

 \;

Graag nodigen wij u u it voor onze Duitsland-Borrel o p woensdag 23 januari 2019 van 16.30 –\; 2 0.00 uur in het Restaurant ´t Poortje\, Siemensstr. 31 te Kleve. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u tevens van de mogelijkheid gebruik maken\, om nieuwe zakelijke cont acten te leggen en intensief te netwerken.

 \;

Aan deelname zijn voor u geen kosten verbonden. Graag zien wij uw aanmelding tegemoet. Het s taat u vrij een of meerdere relatie(s) voor deze bijeenkomst uit te nodige n. Deze persoon kunt u ook via het formulier op onze website www.strick.de aanmelden. Graag aanmelden tot 17-01-2019.

 \ ;

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben\, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het telefoonnummer 0049–\;2821–\;7222610 of per e-mai l debaan@strick.de.

&nb sp\;

Met vriendelijke groet\,

 \;

 \;

STRICK Rechtsanwälte &\; Steuerberater                                                                          

Jo sé M. B. de Baan

Head of Marketing &\; Business Development

 \;

 \;

Alle g egevens op een rijtje

 \;

Datum:                woensdag 23 januari 2019

Tijd:                      16.30 –\; 20.00 uur

Programma:       16.30 –\; 17.15 uur < /o:p>

                             Ontvangt\, registratie en netwerken

                             17.15 uur R 11\; 17.30 uur

Welkoms twoord\, Elevator Pitch van 2 aanwezige bedrijven\, STRICK-Tip< /span>

17.30 –\; 18.15 uur

Hapje en drankje

18.15 –\; 19.00 uur

Themapresentatie en vragenronde< o:p>

19.00 –\; 20.00 u ur

Netwerken met colle ga ondernemers en aanwezige experts

Locatie:                Restaurant ´t Poortje\ , Siemensstr. 31 te Kleve (20 km vanaf Nijmegen)

Aanmelding:       Tot 16 januari 2019 via < /o:p>

www.strick.de/duitsla nd/kennismaking/duitsland-borrel-aanmelding

&nb sp\;

 \;


 \;< /span>

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR