Privacy

Privacyverklaring

Strick Rechtsanwälte & Steuerberater

I. Naam en adres van de verantwoordelijke en functionaris voor de gegevensbescherming

 

De verantwoordelijke als bedoeld in de Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) en andere nationale wetgeving omtrent privacy in de lidstaten en alle overige bepalingen over de bescherming van de privacy is:

STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater
Siemensstraße 31
D - 47533 Kleve
Telefon: +49 (0)2821-7222-0
Telefax: +49 (0)2821-7222-44
Webseite: www.strick.de
E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De functionaris gegevensbescherming van de verantwoordelijke is:

STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater
Datenschutzbeauftragte(r)
Siemensstraße 31
D - 47533 Kleve
Telefon: +49 (0)2821-7222-0
E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

II. Algemene informatie over gegevensverwerking

 

1. Omvang van de persoonsgegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe alleen als dit nodig is om een goed functionerende website, de inhoud daarvan en onze diensten te kunnen leveren. Wij verwerken de persoonsgegevens van onze gebruikers altijd alleen na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt alleen in die gevallen waarin om werkelijke redenen geen voorafgaande toestemming kan worden verkregen en de verwerking van gegevens op grond van wettelijke bepalingen is toegestaan

 

2. Rechtsgronden voor de persoonsgegevensverwerking

Voor zover wij de toestemming van de betrokken persoon voor het verwerken van persoonsgegevens vragen, dan dient art. 6, lid 1, sub a van de DSGVO als rechtsgrond. Bij de verwerking van persoonsgegevens, die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij gebruiker een van de partijen is, dient art. 6, lid 1, sub b DSGVO als rechtsgrond. Dit geldt ook voor de verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Voor zover een verwerking van persoonsgegevens voor het vervullen van een wettelijke verplichting noodzakelijk is, waaraan onze onderneming moet voldoen, dient art.6, lid 1, sub c DSGVO als rechtsgrond. Indien de vitale belangen van de gebruiker of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient art. 6, lid 1, sub d DSGVO als rechtsgrond. Is de verwerking noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of een derde, en wegen de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van gebruiker niet zwaarder dan het eerstgenoemde belang, dan dient art. 6, lid 1, sub f DSGVO als rechtsgrond voor de verwerking.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

Als u onze website bezoekt, stuurt de browser op uw toestel automatisch informatie naar de server van onze website. De genoemde gegevens worden door ons verwerkt, om een vlotte verbinding van de website en een aangenaam gebruik van onze website te garanderen, om u de noodzakelijke informatie over de door ons aangeboden diensten ter beschikking te stellen. De analyse vindt ook plaats om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te garanderen.

 

4. Wissen van gegevens en duur van de opslag

De persoonsgegevens van gebruiker worden gewist of geblokkeerd, zodra het doel van de opslag vervalt. De gegevens kunnen bovendien worden opgeslagen, als de Europese of nationale wetgever hierin heeft voorzien in EU-verordeningen, wetten of andere bepalingen die op de verantwoordelijke van toepassing zijn. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist als een in de vermelde richtlijnen voorgeschreven opslagperiode afloopt, tenzij het noodzakelijk is dat de gegevens opgeslagen blijven in verband met het sluiten of het nakomen van een overeenkomst.

 

5. Recht op bezwaar en verwijdering

Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking, kunt u deze te allen tijde intrekken. Bovendien heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. In geval van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde rechtsgronden voor de verwerking van deze gegevens bestaan, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Het bezwaar kan zonder dat het aan bepaalde vormvereisten moet voldoen, aan de functionaris voor de gegevensbescherming worden gericht, zie punt I. van deze privacyverklaring.

III. Terbeschikkingstelling van de website en het aanmaken van logbestanden

 

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Iedere keer als onze website wordt opgeroepen, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van de computer van de gebruiker. De volgende gegevens worden daarbij verzameld:
(1) informatie over het type browser en de gebruikte versie
(2) het besturingssysteem van de computer van de gebruiker
(3) de internetprovider van de gebruiker
(4) het IP-adres van de gebruiker
(5) datum en tijdstip van het bezoek
(6) vanaf welke websites het systeem van de gebruiker onze website bereikt
(7) welke websites via onze website door het systeem van de gebruiker worden opgeroepen De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem.

Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

 

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is art. 6, lid 1, sub f DSGVO.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de website naar de computer van de gebruiker te kunnen leveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De gegevens worden in logbestanden opgeslagen om de functionaliteit van de website te waarborgen. Bovendien gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te waarborgen. Een analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Deze doelen liggen ook ten grondslag aan ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking als bedoeld in art. 6, lid 1, sub f DSGVO.

 

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval dat er gegevens zijn verzameld om de website ter beschikking te kunnen stellen, is dit moment waarop de betreffende sessie is beëindigd.

Als de gegevens in logbestanden zijn opgeslagen, is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Een langere opslag is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruiker gewist of onherkenbaar gemaakt, zodat een herleiding naar de gebruiker die de website bezoekt niet meer mogelijk is.

 

5. Recht op bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens om de website te kunnen leveren en het opslaan van gegevens in logbestanden is voor de werking van de website absoluut noodzakelijk. De gebruiker kan derhalve geen bezwaar indienen.

IV. Gebruik van cookies

 

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de browser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Roept een gebruiker een website op, dan kan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die, wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen, de browser duidelijk kan identificeren.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken. Voor enkele elementen van onze website is het vereist dat de browser waarmee de website wordt opgeroepen ook na een paginawisseling kan worden geïdentificeerd.

Wij gebruiken op onze website bovendien cookies waarmee een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk is. Op deze wijze kunnen de volgende gegevens worden doorgegeven:
(1) ingevoerde zoektermen
(2) hoe vaak een pagina wordt opgeroepen
(3) gebruik van websitefuncties

De op deze wijze verzamelde gegevens van de gebruikers worden door middel van technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Daarom is het niet meer mogelijk om gegevens te herleiden naar een gebruiker van de website. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruikers opgeslagen.

Bij het oproepen van onze website worden de gebruikers via een melding geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en verwezen naar deze privacyverklaring. In verband hiermee wordt ook gemeld hoe u via de browserinstellingen kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen.

Bij het oproepen van onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en zijn toestemming gevraagd voor het verwerken van persoonsgegevens die in verband hiermee worden verzameld. Er wordt tevens verwezen naar deze privacyverklaring.

 

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens middels gebruikmaking van technisch noodzakelijke cookies is art. 6, lid 1, sub f DSGVO.
De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens middels gebruikmaking van cookies voor analysedoeleinden is bij een beschikbare toestemming van de gebruiker art. 6. lid 1, sub a DSGVO.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is het vereenvoudigen van het gebruik van websites voor de gebruikers. Sommige functies van onze website kunnen zonder gebruik van cookies niet worden aangeboden. Voor deze functies is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend ook na het doorklikken naar een andere pagina.

Voor functies zoals de taalinstellingen of het onthouden van zoektermen hebben wij cookies nodig. De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

Het gebruik van de cookies voor analysedoeleinden vindt plaats om de kwaliteit van onze website en de betreffende inhoud te verbeteren. Aan de hand van cookies voor analysedoeleinden komen wij te weten hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij ons aanbod voortdurend optimaliseren.

Deze doelen liggen ook ten grondslag aan ons gerechtvaardigde belang inzake de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 6 (1) sub f) DSGVO.

 

4. Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en vanaf daar doorgezonden naar onze website. Daarom heeft u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging in de instellingen van uw browser kunt u het plaatsen van cookies uitschakelen of beperken. Al geplaatste cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch plaatsvinden. Als cookies voor onze website worden uitgeschakeld, dan kunnen mogelijk niet alle functies van de website meer volledig worden gebruikt.

V. Nieuwsbrief

 

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking Op onze website kunt u zich abonneren op een gratis nieuwsbrief. Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief worden de gegevens in het contactformulier naar ons verzonden. Behalve uw e-mailadres worden bij het aanmelden de volgende gegevens verzameld: IP-adres van de computer van de gebruiker, datum en tijd van de registratie, bedrijfsnaam, aanhef, voornaam en achternaam, straat, postcode, plaatsnaam en telefoonnummer.

Tijdens het aanmeldingsproces wordt u gevraagd toestemming te geven voor het verwerken van de gegevens en wordt er verwezen naar deze privacyverklaring.

De gegevens die in verband met het verzenden van de nieuwsbrief worden verwerkt, worden niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

 

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van gegevens na aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker is bij een voorhanden toestemming van de gebruiker art. 6, lid 1, sub a DSGVO.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

Het opvragen van het e-mailadres van de gebruiker dient ertoe om de nieuwsbrief te kunnen toesturen.

Door de verzameling van de overige persoonsgegevens in het kader van de aanmelding moet misbruik van de diensten of van het gebruikte e-mailadres worden voorkomen.

 

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dientengevolge zo lang bewaard als het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

De overige persoonsgegevens die in het kader van de aanmelding zijn verzameld, worden in de regel na zeven dagen gewist.

 

5. Recht op bezwaar en verwijdering

Het abonnement op de nieuwsbrief kan door de gebuiker te allen tijde worden opgezegd. In iedere nieuwsbrief staat een daarvoor bestemde link.

Via deze link wordt het eveneens mogelijk gemaakt om de toestemming tot het bewaren van de persoonsgegevens in te trekken, die tijdens de aanmelding zijn verzameld.

VI. Contactformulier en contact via e-mail

 

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze internetsite staat een contactformulier, waarvan gebruik kan worden gemaakt om via elektronische weg contact op te nemen. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen de gegevens die op het formulier worden ingevuld naar ons worden gestuurd en bewaard. Het betreft de volgende gegevens: bedrijfsnaam, titel, naam en voornaam, functie, telefoonnummer, het onderwerp, en de vraag die in het veld wordt gesteld.

Op het moment dat het bericht wordt verstuurd, worden bovendien nog de volgende gegevens opgeslagen: het IP-adres van de gebruiker, datum en tijd van de aanmelding.

Voor de verwerking van de gegevens wordt, voordat het bericht verstuurd wordt, uw toestemming gevraagd en wordt er verwezen naar deze privacyverklaring.

Een alternatieve mogelijkheid om contact op te nemen is het aangegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonsgegevens opgeslagen, die met de e-mail van de gebruiker worden gestuurd. In dit verband worden er geen gegevens aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de conversatie.

 

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is bij een voorhanden toestemming van de gebruiker art. 6, lid 1, sub a DSGVO.

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens die bekend worden als er een e-mail wordt gestuurd is art. 6, lid 1, sub f DSGVO. Beoogt men met het contact per e-mail een overeenkomst te sluiten, dan is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking art. 6. lid 1, sub b DSGVO.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens uit het formulier uitsluitend om het verzoek om contact op te nemen te behandelen. Als er contact per e-mail wordt opgenomen, vormt dit ook het vereiste, gerechtvaardigde belang voor de gegevensverwerking.
De overige verwerkte persoonsgegevens die wij ontvangen als het formulier wordt verstuurd, dienen ertoe om misbruik van het formulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te waarborgen.

 

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn gestuurd, is dit alleen het geval als de individuele conversatie met de gebruiker is beëindigd. De conversatie is pas beëindigd als uit de omstandigheden blijkt dat het onderwerp definitief is afgehandeld.

De persoonsgegevens die in het kader van het versturen zijn verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen gewist.

 

5. Recht op bezwaar en verwijdering

De gebruiker kan te allen tijde zijn toestemming voor de gegevensverwerking intrekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij de toestemming voor het opslaan van zijn persoonsgegevens te allen tijde intrekken. In een dergelijk geval kan de conversatie niet worden voortgezet. Alle persoonsgegevens die in het kader van het opgenomen contact zijn opgeslagen, zullen in dat geval worden gewist.

VII. Social media plug-ins

 

1. Facebook, Google+, Twitter, Xing en Linkedln

Wij maken gebruik van de volgende social media plug-ins: Facebook, Google+, Twitter, Xing en Linkedln. Daarbij maken wij gebruik van de zogenaamde "twee-klik-oplossing" om de bezoekers van onze website zo goed mogelijk te beschermen. Dat betekent dat als u onze website bezoekt, er in eerste instantie geen persoonsgegevens aan de aanbieders van de plug-ins worden doorgegeven. De aanbieder van de plug-ins herkent u aan de markering in het vakje, aan de beginletter of aan het logo. Wij maken het u mogelijk om via de button rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en het daardoor activeert, krijgt de plug-in aanbieder de informatie dat u de betreffende site van ons online-aanbod heeft opgeroepen. Bovendien worden de in punt III van deze verklaring genoemde gegevens toegestuurd. Bij Facebook en Xing wordt, volgens de mededeling van de betreffende aanbieder in Duitsland, het IP-adres direct na het opvragen geanonimiseerd. Door het activeren van de plug-in worden dus uw persoonsgegevens aan de afzonderlijke plug-in aanbieder gestuurd en daar (bij VS-Amerikaanse aanbieders in de VS) opgeslagen. Omdat de plug-in aanbieder de gegevens voornamelijk door middel van cookies verzamelt, raden wij u aan om voordat u op het grijze vakje klikt, via de veiligheidsinstellingen van uw browser alle cookies te wissen.

2. Doel van de gegevensverwerking en bezwaar

Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de verwerkingsprocessen. Ook hebben wij geen kennis van de hele omvang van de verzameling van gegevens, de verwerkingsdoeleinden of de bewaartermijnen. Wij beschikken evenmin over informatie over het wissen van de verzamelde gegevens door de plug-in aanbieder. Het doorgeven van de gegevens staat los van het feit of u een account bij de plug-in aanbieder heeft en daar bent ingelogd. Als u bij de plug-in aanbieder bent ingelogd, worden uw door ons verzamelde gegevens rechtstreeks bij het bij de plug-in aanbieder bestaande account geplaatst. Als u op de geactiveerde button klikt en bijvoorbeeld de pagina koppelt, slaat de plug-in aanbieder ook deze informatie op in uw gebruikersaccount en deelt deze openlijk met uw contacten. Wij raden u aan om u regelmatig uit te loggen na het gebruik van social media, vooral voordat u de button activeert, omdat u zo kunt voorkomen dat u aan uw profiel bij de plug-in aanbieder wordt gekoppeld. De plug-in aanbieder slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofiel en gebruikt dit voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of op de behoeften afgestemde opmaak van haar website. Een dergelijke analyse vindt met name plaats (ook voor niet-ingelogde gebruikers) voor de weergave van op de behoeften afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen bezwaar te maken. Als u van dit recht gebruik wil maken, moet u contact opnemen met de plug-in aanbieder. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid om te interageren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker interessanter kunnen maken.

3. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is art. 6, lid 1, eerste zin, sub f DSGVO.

4. Aanvullende informatie gegevensbescherming Twitter en LinkedIn

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-in aanbieder, vindt u in de privacyverklaringen van deze aanbieders, zoals hieronder vermeld. Daar ontvangt u ook meer informatie over uw desbetreffende rechten en mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen. De respectieve adressen van de genoemde plug-in aanbieders en URL waaronder de aanwijzingen voor gegevensbescherming staan aangegeven luiden:

a)
Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA;
http://www.facebook.com/policy.php; meer informatie over de gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b)
Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c)
Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

d)
Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.

e)
LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn heeft zich onderworpen aan EU-US-Privacy-Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

VIII. Webanalyse door Google Analytics

 

1. Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", dus tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en het mogelijk maken te analyseren hoe u de website gebruikt. Deze informatie wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Als echter IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, 'verkleint' Google vooraf uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere EER-staten. Slechts bij wijze van uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en andere, met het gebruik van de website en van het internet verbonden diensten aan de beheerder van deze website te leveren.

 

2. Doel en rechtsgrond

Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en verbeteren. Via deze analysedienst kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres zal niet met andere gegevens van Google worden gecombineerd. Voor die uitzonderingen, waarin persoonsgegevens naar de VS worden verzonden, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

De rechtsgrond voor het gebruik van deze informatie blijkt uit art. 6, lid 1, eerste zin, sub f, DSGVO.

 

3. Voorkomen van het plaatsen van cookies

U kunt het plaatsen van cookies voorkomen door dit bij de instellingen van uw browser in te schakelen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. Daarnaast kunt u het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van die gegevens door Google voorkomen, door de via onderstaande link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

4. Anonimisering

Onze website maakt gebruik van Google Analytics met de uitbreiding anonimisering. Dat betekent dat de IP-adressen in een verkorte vorm verder worden verwerkt, en het daardoor wordt uitgesloten dat ze naar een gebruiker kunnen worden herleid. Als de over u verzamelde gegevens persoonsgerelateerd zijn, dan wordt dit dus meteen uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk gewist.

 

5. Aanvullende informatie gegevensbescherming Google

Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001.
Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html,
Overzicht van de gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html,
en de privacyverklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

IX. Rechten van de gebruiker

 

Indien persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u de gebruiker in de zin van de DSGVO en heeft u tegenover de verantwoordelijke de volgende rechten:

1. Recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke vragen om te bevestigen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.
Als een dergelijke verwerking plaatsvindt of heeft plaatsgevonden, kunt u de volgende informatie opvragen bij de verantwoordelijke:
(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
(2) de categorieën verwerkte persoonsgegevens;
(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u bekend zijn of nog worden gemaakt;
(4) de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, de criteria voor de bepaling van de opslagduur;
(5) het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking; (6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
(7) alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens als de persoonsgegevens niet bij de gebruiker worden verzameld;
(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering overeenkomstig art. 22, lid 1 en lid 4 van het DSGVO, en - ten minste in die gevallen - relevante informatie over de onderliggende logica alsmede het belang en de verwachter gevolgen van een dergelijke verwerking voor de gebruiker.

U heeft het recht te informeren of uw persoonsgegevens aan een derde land of aan internationale organisaties worden verstrekt. In dat verband kunt u eisen te worden geïnformeerd over de passende waarborgen als bedoeld in art. 46 DSGVO met betrekking tot de gegevensverstrekking.

 

2. Recht op rectificatie

U heeft het recht op rectificatie en/of aanvulling tegenover de verantwoordelijke, voor zover de verwerkte persoonsgegevens die u betreffen, onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke dient de rectificatie onverwijld uit te voeren.

 

3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen:
(1) als u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist voor een tijdsbestek waarin het de verantwoordelijke mogelijk is, de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
(2) de verwerking onrechtmatig is en u niet wilt dat de persoonsgegevens worden gewist en in plaats daarvan eist dat het gebruik van de persoonsgegevens wordt beperkt;
(3) de verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking, u deze echter nodig heeft voor de uitoefening of verdediging van rechten, of
(4) als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21, lid 1 DSGVO en nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde rechtsgronden van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

Is de verwerking van u betreffende persoonsgegevens beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van het opslaan ervan - uitsluitend met uw toestemming worden verwerkt dan wel voor de uitoefening of verdediging van rechten of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of een lidstaat.

Werd de verwerking op grond van de bovenstaande voorwaarden beperkt, wordt u door de verantwoordelijke ingelicht voordat de beperking wordt opgeheven.

 

4. Recht op verwijdering

a) Plicht tot verwijdering

U kunt van de verantwoordelijke verlangen dat de u betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist en de verantwoordelijke is verplicht deze gegevens onmiddellijk te wissen, indien een van de volgende voorwaarden van toepassing zijn:
(1) De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.
(2) U trekt uw toestemming in op grond waarvan de verwerking conform art. 6, lid 1, sub a of art. 9, lid 2, sub a DSGVO plaatsvond en er ontbreekt een andere rechtsgrond op basis waarvan de verwerking kan plaatsvinden.
(3) U maakt op grond van art. 21, lid 1 DSGVO bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende gerechtvaardigde rechtsgronden voor de verwerking of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van art. 21, lid 2 DSGVO.
(4) De u betreffende persoonsgegevens zijn niet rechtmatig verwerkt.
(5) De verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een rechtsplicht die op de verantwoordelijke rust ingevolge het Unierecht of het recht van de lidstaten.
(6) De u betreffende persoonsgegevens zijn conform art. 8, lid 1, DSGVO verzameld in verband met de aangeboden diensten van een automatiseringsdienst.

b) Informatie aan derden

Heeft de verantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar gemaakt en is deze ingevolge art. 17, lid 1, DSGVO verplicht die te verwijderen, dan treft hij gepaste maatregelen, ook van technische aard, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementeringskosten, om de gegevensverwerkers, die de persoonsgegevens verwerken, erover te informeren dat u als betrokken persoon heeft verzocht alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of replica van deze persoonsgegevens te verwijderen.

c) Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is voor:
(1) de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
(2) het nakomen van een rechtsplicht die de verwerking vereist ingevolge het recht van de Unie of de lidstaten dat voor de verantwoordelijke geldt of voor het vervullen van een taak in het algemeen belang of die plaatsvindt in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, die aan de verantwoordelijke is overgedragen;
(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid als bedoeld in art. 9, lid 2, sub h en i alsook art. 9, lid 3, DSGVO;
(4) archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden in de zin van art. 89 lid 1 DSGVO, indien het onder sub a) genoemde recht de doeleinden van die verwerking onmogelijk maakt of ernstig in het gedrang brengt, of
(5) de uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

 

5. Recht op kennisgeving

Indien u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking tegenover de verantwoordelijke heeft uitgeoefend, is deze verplicht alle ontvangers voor wie u de betreffende persoonsgegevens toegankelijk heeft gemaakt, in te lichten over deze rectificatie of het wissen van de gegevens of de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of buitensporig veel inspanning vergt.
Tegenover de verantwoordelijke heeft u het recht te worden geïnformeerd over deze ontvangers.

 

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan de verantwoordelijke heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerde gangbare en machineleesbare vorm. U heeft bovendien het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke te verstrekken, zonder dat de verantwoordelijke aan wie u de persoonsgegevens had verstrekt u daaraan hindert, mits
(1) de verwerking berust op verleende toestemming in de zin van art. 6, lid 1, sub a DSGVO of art. 9, lid 2, sub a DSGVO of op een overeenkomst in de zin van art. 6, lid 1, sub b DSGVO en
(2) de verwerking door middel van een geautomatiseerd proces plaatsvindt.

Als u dit recht uitoefent, heeft u bovendien het recht te bewerkstelligen dat de u betreffende persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is. De vrijheid en rechten van anderen mogen hierdoor niet worden aangetast.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitoefening van een aan de verantwoordelijke overgedragen taak in het algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag.

 

7. Recht op bezwaar

U heeft het recht vanwege persoonlijke omstandigheden te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens die plaatsvindt op grond van , 6 lid 1, sub e of f DSGVO. Dit geldt ook voor een profilering op basis van deze bepalingen.

De verantwoordelijke verwerkt de u betreffende persoonsgegevens niet meer, tenzij hij dwingende, te beschermen redenen voor de verwerking kan aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking dient voor de uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, heeft u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering, voor zover die plaatsvindt in het kader van dergelijke direct marketing.

Maakt u bezwaar tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, worden uw persoonsgegevens niet meer met dat doel verwerkt.

U heeft de mogelijkheid om in verband met het gebruik van geautomatiseerde diensten - ongeacht richtlijn 2002/58/EG - gebruik te maken van uw recht op bezwaar door middel van de geautomatiseerde procedure, waarbij technische specificaties worden gebruikt.

 

8. Recht op intrekking van de gegevensrechtelijke toestemmingsverklaring

U heeft het recht uw gegevensrechtelijke toestemmingsverklaring te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming verrichte verwerking onverlet.

 

9. Geautomatiseerde individuele beslissingen waaronder profilering

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking - waaronder profilering - is gebaseerd, die rechtsgevolgen voor u heeft of die op vergelijkbare wijze ernstige nadelige gevolgen voor u heeft. Dit geldt niet als de beslissing
(1) noodzakelijk is voor de totstandkoming van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke,
(2) is toegestaan op grond van de wet- en regelgeving van de Unie of de lidstaten die voor de verantwoordelijke geldt, en deze wet- en regelgeving voorziet in passende maatregelen om uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen te beschermen.
(3) met uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvindt.

Deze beslissingen mogen overigens niet zijn gebaseerd op bijzondere categorieën van persoonsgegevens (art. 9, lid 1, DSGVO), tenzij art. 9 lid 2 sub a of g DSGVO van toepassing is en er passende maatregelen zijn getroffen ter bescherming van uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen.

Ten aanzien van de onder (1) en (3) genoemde gevallen treft de verantwoordelijke passende maatregelen om uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen te waarborgen, waaronder ten minste het recht op de tussenkomst van een persoon zijdens de verantwoordelijke, op het kenbaar maken van de eigen standpunten en op het aanvechten van de beslissing.

 

10. Recht op indiening van een klacht bij een toezichthoudende instantie

Ongeacht andere bestuursrechtelijke of gerechtelijke rechtsmiddelen heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthouder, in het bijzonder in de lidstaat van uw verblijfplaats, van de plaats waar u werkt of waar de veronderstelde inbreuk heeft plaatsgevonden, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de DSGVO.

De toezichthoudende instantie, bij wie de klacht is ingediend, licht de indiener van de klacht in over de stand van zaken en het resultaat van de klacht, evenals over de mogelijkheid krachtens art. 78 DSGVO beroep aan te tekenen bij de rechtbank.