Wel of geen consument?

Afbakening tussen consument en ondernemer

Wel of geen consument?

Consumentenbescherming is een belangrijk onderwerp binnen het Duitse recht. Consumenten genieten bijvoorbeeld verregaande bescherming tegen ondernemers. 

Het antwoord op de vraag of een persoon als consument of als zakelijke opdrachtgever, en dus al ondernemer, handelt, speelt dus een doorslaggevende rol.

In de hierna te bespreken zaak oordeelde het Bundesgerichtshof in april 2021 het volgende. Een voormalig timmerman, die een langdurige zakelijke relatie met een leverancier van hout had, bestelde bij laatstgenoemde hout om zijn eigen terras te renoveren. Met het hout verbouwde de voormalig timmerman het terras. Vijf jaar later werden er scheuren in het hout zichtbaar en de opdrachtgever (timmerman) stelde de leverancier van het hout aansprakelijk voor gebreken. Laatstgenoemde was van mening dat de opdrachtgever niet als privé-persoon, maar als ondernemer handelde en dus geen garantie meer kon inroepen. 

Het BGH ging ervan uit dat de voormalig timmerman juist niet als ondernemer handelde. Dit kon alleen al worden afgeleid uit het feit dat hij het hout voor zijn eigen terras nodig had en gebruikte, en de leverancier van het hout daarvan op de hoogte was, aldus het BGH. Volgens het Bundesgerichtshof blijkt uit het handelen van de opdrachtgever dat de overeenkomst objectief gezien een particulier doel diende. Een opdrachtgever kan alleen als ondernemer worden gekwalificeerd wanneer duidelijk en zonder twijfel blijkt dat de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst in het kader van de uitoefening van commerciële of zelfstandige beroepsactiviteiten handelt. Voor de consumentenbescherming op grond § 13 van de Duitse wet is het objectieve doel van het gebruik bepalend.

Tip: Als opdrachtgever moet u erop letten dat duidelijk is of u als natuurlijk persoon wilt optreden of in het kader van uw commerciële of zelfstandige of beroepsmatige activiteiten wilt handelen. De opdrachtnemer moet er anderzijds op letten, in welke hoedanigheid de opdrachtgever optreedt. Treedt deze namelijk als natuurlijk persoon op, dan zijn de consumentenbeschermingsregels van toepassing. In dat geval geniet de consument bijzondere bescherming. De hoedanigheid van de opdrachtgever heeft dus enorme gevolgen voor eventuele garantierechten en -verplichtingen. Als u in dit verband problemen ondervindt of vragen heeft, staan wij u graag ter zijde met deskundig advies.

 

Dit artikel is met vriendelijke ondersteuning van Frederike Knickrehm ontstaan.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Udo Croonenbrock, Rechtsanwalt.

 

 

#duitsland #consument #consumentenbescherming #ondernemer #aansprakelijk #garantie #garantierechten #garantieplichten

 

 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : donderdag, 26 augustus 2021