Update: Dieselschandaal Volkswagen - Geen schadevergoeding bij koop na 2015 en verrekening van gebruiksvoordelen

Dieselschandaal Volkswagen - Schadevergoeding voor eigenaren van dieselvoertuigen

De hoogste Duitse rechtbank voor civiele rechtszaken, het BGH, heeft in de afgelopen weken een aantal belangrijke uitspraken gedaan in verband met het dieselschandaal bij Volkswagen. Achtergrond van deze uitspraken is de vraag of de kopers van bepaalde dieselvoertuigen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding van VW.

Geen schadevergoeding bij koop na 2015

Het BGH oordeelde dat de koper van een dieselvoertuig geen recht heeft op schadevergoeding van VW, indien het voertuig is gekocht nadat VW in het persbericht van 22-09-2015 de markt had geïnformeerd over de onregelmatigheden met betrekking tot de software die is gebruikt. Volgens de rechters in Karlsruhe had het persbericht van september 2015 van VW het vertrouwen van potentiële kopers van dieselvoertuigen in de emissiegegevens ernstig kunnen beschadigen. Daarmee werd niet langer voldaan aan de voorwaarden voor een schadevergoeding bij aankopen na 22-09-2015.

Geen wettelijke rente

In beginsel moet over schade die opzettelijk, op grond van oneerlijke handelspraktijken is ontstaan, vanaf het moment waarop de schade is ontstaan, wettelijke rente worden betaald. De vraag die zich voordeed was daarom of de kopers van gemanipuleerde dieselvoertuigen naast de schadevergoeding ook rente over het betaalde aankoopbedrag konden verlangen.

Het BGH heeft nu geoordeeld dat de kopers van dieselvoertuigen die door het dieselschandaal zijn getroffen, geen recht hebben op wettelijke rente. De rechters motiveren hun uitspraak met de stelling dat de kopers voor de aankoopprijs een volledig bruikbaar voertuig hebben gekregen. De bruikbaarheid van het voertuig compenseert in dit geval het feit dat de koper de aankoopsom die hij betaalde niet ergens anders voor kon gebruiken. 

Geen schade wegens gebruiksvoordelen

Het BGH bepaalde verder dat het juridisch mogelijk is dat de ontstane schade, op grond van het aantal kilometers dat met het voertuig is gereden, volledig worden gecompenseerd. Daarmee zet het BGH zijn rechtspraak in de uitspraak van mei van dit jaar voort, waarin was bepaald dat bij de berekening van de schade het aantal gereden kilometers als gebruiksvoordeel moet worden verrekend.

Samenvatting en vooruitblik

Het BGH gaf veel gedupeerden in mei 2015 voor het eerst hoop door te beslissen dat de kopers van dieselvoertuigen recht kunnen hebben op schadevergoeding. Op basis van de huidige uitspraken, is deze hoop nu grotendeels vervlogen. Want bij de berekening van de schadevergoeding vindt een verrekening van het aantal gereden kilometers plaats waardoor een recht op schadevergoeding volledig kan komen te vervallen. Dit treft voornamelijk kopers van occasions die deze veel hebben gebruikt.

 

Wij verwijzen graag naar onze andere artikelen over dit onderwerp:


 

 

#emissiefraude #emissiemanipulatie #dieselskandal_volkswagen #schadevergoeding #duitsland #opzettelijke_oneerlijke_handelspraktijken #europees_recht #manipulatie_instrument

 

  • gepubliceerd : woensdag, 16 september 2020