Toepasselijk recht bij grensoverschrijdende rechtshandelingen

Toepasselijk recht bij grensoverschrijdende rechtshandelingen

Bij grensoverschrijdende rechtshandelingen rijst in veel gevallen de vraag welk recht van toepassing is. Om die reden moet vaak worden beslist of Nederlands dan wel Duits recht van toepassing is.

In de meeste gevallen hangt dit af van het individuele geval en kan dit alleen worden beoordeeld indien de volledige correspondentie bekend is. In het Duitse recht is het echter zo dat een overeenkomst alleen tot stand kan komen als er overeenstemming bestaat over alle essentiële onderdelen van de overeenkomst.

 

Voor nadere informatie omtrent dit thema kunt u contact opnemen met Udo Croonenbrock, Rechtsanwalt.

 

 

#duitsland #recht #duits_recht #nederland #duitsland #juridisch #correspondentie #overeenkomst

 

 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : maandag, 19 juli 2021