"Sleutelklaar" = compleet en functionerend!

In een beslissing van het OLG München begin dit jaar (OLG München, uitspraak van 28-01-2020, Az. 28 U 452/19) boog het gerechtshof zich over de vraag welke prestatie verschuldigd is als er in het contract staat: "sleutelklaar" en/of "complete installatie met montage en aansluiting op het net".  

In dit concrete geval betrof het de levering en montage van een photovoltaïsche installatie. De partijen hadden onder andere een conflict over de vraag of ook de voor de werking van de installatie noodzakelijke transformatoren waren verschuldigd. Het OLG München oordeelde: Ja!

Volgens het OLG München suggereert de term "sleutelklaar" dat de koper van de installatie alleen nog een sleutel moet omdraaien om die in gebruik te nemen. En voorwaarde daarvoor is uiteraard dat de installatie volledig functionerend wordt geleverd en gemonteerd.

Deze verwachting van de contractpartner ten aanzien van de omvang van de prestatie wordt nog versterkt door de formulering "complete installatie met montage en aansluiting op het net". "Compleet" moet als identiek worden beschouwd aan volledig en allesomvattend. Dat betreft dan ook de technische volledigheid - en daarmee ook de voor de levering aan het elektriciteitsnet noodzakelijke transformators.

Praktische tip

De uitleg van het OLG München laat duidelijk zien dat men voorzichtig moet zijn met de omschrijving van de eigen prestaties als "sleutelklaar" en "compleet". Ook een opsomming van de eigenlijk verschuldigde prestaties kan de indruk van volledigheid niet in voldoende mate ontkrachten. Dan zou juist uitdrukkelijk moeten worden vermeld welke prestaties niet zijn inbegrepen.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Elena Patschkowski

 

 

#duits_recht #contact #sleutelklaar #koopcontract #montage

 

 

  • gepubliceerd : dinsdag, 12 mei 2020