Rechtsgeldige berichten via WhatsApp en andere Messenger?

Rechtsgeldige berichten via WhatsApp en andere Messenger?

Of en in hoeverre berichten via WhatsApp of andere diensten rechtsgeldig zijn, wordt op basis van het individuele geval beslist.  Over het algemeen kan een dergelijke rechtsgeldigheid echter niet worden uitgesloten, zolang het gaat om rechtshandelingen die niet aan een bepaalde vorm gebonden zijn.  

Aan de zogenaamde Textform - schriftelijk zonder persoonlijke ondertekening - kan ook worden voldaan door berichten die via WhatsApp worden verzonden en opgeslagen. De Textform is de zwakste vorm in het Duitse recht.

Spraakberichten of foto's volstaan daarvoor al niet meer, omdat er in deze gevallen geen leesbare tekst bestaat of alleen een foto daarvan. Verder kent het Duitse recht de Schriftform - schriftelijke vorm met persoonlijke ondertekening. Aan het vereist van de Schriftform kan niet worden voldaan via WhatsApp. Voor nakoming van de Schriftform is het nodig dat de schriftelijke tekst tenminste persoonlijk is ondertekend. Een afbeelding, dus een foto hiervan, is niet voldoende. Bijgevolg kan WhatsApp niet voldoen aan het vereiste van de Schriftform en kan een rechtshandeling met een schriftelijkheidsvereiste (Schriftformerfordernis) nooit via WhatsApp worden gesloten.

Daarom moet worden vastgesteld dat rechtsgeldige berichten via WhatsApp in principe weliswaar mogelijk zijn, maar alleen als er geen ander schriftelijkheidsvereiste bestaat. Een koopovereenkomst over alledaagse dingen in het leven kan dus rechtsgeldig worden gesloten. Maar ook zaken waarvoor geen vormvereiste geldt en verklaringen, kunnen zonder problemen via een Messenger worden afgewikkeld.

 

Voor nadere informatie omtrent dit thema kunt u contact opnemen met Udo Croonenbrock, Rechtsanwalt.

 

 

#duitsland #whatsapp #messenger #tekst #spraakbericht #foto #schriftelijkheidsvereiste #rechtsgeldig

 

 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : dinsdag, 06 juli 2021