Overwerk als gevolg van het coronavirus

Bij "Mini-jobs" mag de grens van € 450 worden overschreden

Overwerk als gevolg van het coronavirus

Als gevolg van de coronacrisis wordt personeel met een “Mini-job” versterkt door werkgevers ingezet. Daardoor kan het gebeuren dat de maandelijkse loongrens van € 450 wordt overschreden. Tijdens een overgangsperiode van 1 maart t/m 31 oktober 2020 mag de inkomensgrens bij wijze van uitzondering vijf keer worden overschreden.

De inkomensgrens mag alleen incidenteel en onverwacht worden overschreden. Als het jaarloon van iemand met een "Mini-job" meer dan € 5.400 bedraagt omdat de inkomsten in de afzonderlijke maanden stijgen, hoeven niet automatisch premies sociale verzekeringen te worden betaald over dit bedrag. De baan blijft een “Mini-job”, ook al worden er incidenteel en onverwacht hogere inkomsten behaald. Het is niet relevant hoe hoog deze inkomsten zijn. Er is dus geen bovengrens voor het bedrag dat boven de inkomensgrens mag liggen.

Onverwacht betekent dat de overuren niet vooraf mogen zijn overeengekomen. De overuren kunnen bijvoorbeeld worden gemaakt omdat andere medewerkers ziek zijn geworden of in quarantaine verblijven als gevolg van de coronapandemie.

Tot nu toe werd over het algemeen als "incidenteel" een periode van maximaal 3 kalendermaanden binnen een jaar beschouwd. Deze periode wordt nu tijdelijk verlengd.

De termijnen voor de "Mini-job" zijn vanaf 1 maart t/m 31 oktober 2020 tijdelijk verhoogd van 3 maanden of 70 werkdagen naar 5 maanden of 115 werkdagen.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Anja Romijnders.

 

 

#mini_job #arbeidsrecht #personeel #werkgever #duitslandjuridischfiscaal #corona #covid_19 #werknemer

 

  • gepubliceerd : woensdag, 29 juli 2020