Ontslagen van het cockpit personeel Air Berlin nietig

Ontslagen van het cockpit personeel Air Berlin nietig

Het Bundesarbeitsgericht (BAG = federale Hof Arbeidsrecht ) heeft met de uitspraak van 13-02-2020 (6 AZR 146/19 en in 7 vergelijkbare gevallen) de ontslagen van het cockpit personeel van de failliete vliegmaatschappij Air Berlin nietig verklaard.

Het BAG heeft met de uitspraak van 13-02-2020 (6 AZR 146/19 en in 7 vergelijkbare gevallen) de ontslagen van het cockpit personeel van de failliete vliegmaatschappij Air Berlin nietig verklaard.

De rechtbank was van oordeel dat voor de ontslagen een zogeheten melding collectief ontslag vereist was geweest. Dat is weliswaar gebeurd, echter de voor § 17 KSchG (wet ontslagbescherming) cruciale definitie van 'bedrijf' conform de MERL (richtlijn massaontslag) werd niet correct toegepast. Daardoor is de melding niet voor het juiste bedrijf ingediend en wel bij een niet bevoegde Agentur für Arbeit.

Achtergrond is het feit dat Air Berlin aan meerdere luchthavens zogeheten 'stations' (bedrijfsunits) onderhield. Deze waren dan bestemd voor het grond-, cabine- en cockpit personeel. De eiser in de procedure was als piloot bij Air Berlin werkzaam, met als werklocatie Düsseldorf. In verband met de centrale aansturing van de vluchten werd de melding echter gedaan bij de Agentur für Arbeit in Berlin-Nord, die bevoegd is voor de zetel van Air Berlin.

Het BAG is echter van oordeel dat de stations van Air Berlin bedrijven in de zin van de Duitse wet ontslagbescherming zijn. Dientengevolge had de melding massaontslag voor de piloten die vielen onder het station Düsseldorf moeten worden ingediend bij de voor die plaats bevoegde Agentur für Arbeit in Düsseldorf. De melding had bovendien niet beperkt mogen worden tot het cockpit personeel, maar had eveneens moeten gelden voor het grond- en cabinepersoneel dat in en vanuit dat station werkte.

Voor verdergaande informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Anja Romijnders

 

#air_berlin #ontslag #kuendigung #ontslagbescherming #kuendigungsschutz 

 

  • gepubliceerd : dinsdag, 17 maart 2020