Makelaarskosten: Nieuwe regeling bij consumenten

Makelaarskosten: Nieuwe regeling bij consumenten

In december 2020 is in Duitsland een nieuwe wet omtrent makelaarskosten van kracht gegaan. De nieuwe wet regelt bij aankoop van onroerend goed de verdeling van de (makelaars)kosten. Als de verkoper van een eengezinswoning of een appartement de makelaar een opdracht geeft, moet de verkoper nu minstens de helft van de makelaarskosten dragen.

De wet introduceert nieuwe regels voor de verdeling van de courtage bij de verkoop van eengezinswoningen en appartementen. Het is voortaan niet meer mogelijk om de provisie volledig op de koper afte wentelen als de verkoper de makelaar de opdracht heeft gegeven. Het doel van de wet is om particuliere kopers te ontlasten van bijkomende aankoopkosten.

De nieuwe regeling voor makelaarskosten geldt alleen voor consumenten. Naast de beperking tot de verkoop van eengezinswoningen en appartementen bevat de nieuwe regeling ook een beperking op persoonlijk vlak: alleen als de koper van het onroerend goed als consument handelt, zijn de nieuwe regels van toepassing. Indien de koper daarentegen handelt in het kader van een commerciële activiteit, kan de verdeling van de makelaarskosten anders overeengekomen blijven.

De wet introduceert ook een nieuw formeel vereiste voor makelaarscontracten: een makelaarscontract dat de verkoop van een eengezinswoning of appartement regelt, moet nu in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. Een mondelinge overeenkomst of een handdruk zal niet langer volstaan om een effectief bemiddelingscontract af te sluiten.

 

Heeft u vragen neem dan contact op met Alexander CrämerRechtsanwalt.

 

 

#onroerend_goed #koopwoning #makelaar #provisie #courtage #consument #duitsland #overeenkomst

No video selected.
  • gepubliceerd : woensdag, 06 januari 2021