Loon of geen loon voor mini-jobbers tijdens lockdown

Loon of geen loon voor mini-jobbers tijdens lockdown

Veel ondernemingen waren door voorschriften van de overheid verplicht hun bedrijven tijdens de coronapandemie tijdelijk te sluiten. 

Het was echter niet duidelijk of werknemers die een baan als mini-jobber hadden, tijdens de lockdown ook recht hadden op loon, dan wel of er juist geen verplichting bestond het loon tijdens een bedrijfssluiting te betalen.

Het Bundesarbeitsgericht heeft geoordeeld dat werknemers met een mini-job tijdens door de overheid bepaalde sluitingen van bedrijven geen recht hebben op loon. Als bedrijven op grond van voorschriften van overheidswege worden gesloten, draagt de ondernemer niet het risico van werkvermindering. Het gaat hierbij niet om een bedrijfsrisico. Veeleer gaat het om maatregelen van overheidswege waarbij de staat - net als door de uitkering wegens werktijdverkorting - nadelen compenseert. Mini-jobbers vallen echter buiten deze regelingen van de sociale zekerheid; bij hen is niet voorzien in een recht op compensatie door de staat. Een dergelijke lacune in de regelgeving leidt echter niet tot enige betalingsverplichting van de werkgever. De werknemer die een baan als mini-jobber heeft, ontvangt dus geen loon.

 

Dit artikel is met medewerking van Frederike Knickrehm ontstaan.

 

Voor nadere informatie omtrent dit thema kunt u contact opnemen met Gisela Surmann of Torsten Viebahn, Rechtsanwältin/Rechtsanwalt en Fachanwältin/Fachanwalt für Arbeitsrecht.

 

 

#loon #duitsland #mini_job #werknemer #werkgever #corona #covid_19 #arbeidsrecht

 

 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : donderdag, 17 februari 2022