Is music sampling toegestaan?

Is music sampling toegestaan?

Deze vraag, die op de grens ligt van het intellectuele eigendomsrecht en de vrijheid van kunst, houdt de Duitse rechtbanken en het Hof van Justitie van de EU al meer dan 20 jaar bezig.

Wat is sampling überhaupt? Bij sampling worden fragmenten van bestaande muziekopnames in nieuwe composities gebruikt.

Wat is de achtergrond van het geschil? 

Een vindingrijk muziekproducent had in 1997 een sequentie van slechts 2 seconden uit een titel van de bekende electropopband Kraftwerk gesampled - zonder hun toestemming - en deze muzieksequentie in een nieuw lied verwerkt.

Over de toelaatbaarheid vanuit auteursrechtelijk perspectief voeren de partijen al meer dan twee decennia een geschil, met wisselende resultaten. In eerste instantie scheen het vonnis van het Bundesverfassungsgericht uit 2016 als richtlijn te kunnen dienen. Hieruit bleek dat de vrijheid van kunst preferent was aan de intellectuele eigendomsrechten. De muziekproducent die een beroep had gedaan op zijn grondrecht van vrijheid van kunst, heeft zich echter te vroeg verheugd. Want het Hof van Justitie van de EU, die sinds zijn EU-richtlijn uit 2002 het intellectuele eigendomsrecht goed gezind is, heeft in 2019 geoordeeld dat sampling alleen is toegestaan als het gewijzigde muziekfragment niet herkenbaar is. Over deze moeilijke kwestie zullen de partijen in de toekomst het geschil voortzetten.

Daarom adviseren wij u, voordat u gebruik gaat maken van dergelijke samples, om de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten om toestemming te vragen. Eventueel kunt u over geringe licentiekosten onderhandelen om op deze manier van tevoren voor rechtszekerheid te zorgen en lange, dure procedures te voorkomen.

Voor nadere informatie kunt u graag contact opnemen met Rechtsanwalt Heinz-Josef Klönne.

 

 

#music #intellectuele_eigendomsrecht #ie #sampling #auteursrecht #kunst 

 

 

  • gepubliceerd : donderdag, 07 mei 2020