Hoge boete voor producent van schooltassen vanwege prijsbinding

Hoge boete voor producent van schooltassen vanwege prijsbinding

Het Bundeskartellamt heeft de uit Keulen afkomstige onderneming „Fond Of“ een boete opgelegd van circa twee miljoen euro. 

De mededingingsautoriteit verwijt de producten van schooltassen en schoolrugzakken “verticale prijsbinding”. Fond Of schreef haar handelaren minimumprijzen voor. De handelaren mochten de schooltassen niet tegen lagere prijzen aanbieden. Op grond van Duits en Europees kartelrecht is dit echter verboden. Een dergelijke prijsbinding beperkt namelijk de concurrentie tussen handelaren. Dit leidt tot een hogere prijs voor consumenten. Producenten mogen weliswaar een niet-bindende adviesprijs opgeven, maar de handelaren moeten vrij zijn om het product tegen een lagere prijs dan de adviesprijs te verkopen. Bij het bepalen van het bedrag van de boete heeft het Bundeskartellamt naar eigen zeggen rekening gehouden met het feit dat Fond Of met de autoriteit heeft samengewerkt, zodat de procedure in onderling overleg kon worden beëindigd.

In oktober 2018 hebben wij al over de hoge boetes van het Bundeskartellamt in verband met prijsafspraken bericht.

Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met Stephan van Dülmen, Rechtsanwalt en Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz.

 

 

#schooltassen #prijsbinding #kartelrecht #concurrentie #adviesprijs #handelaren #verkoop #boete

 

 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : vrijdag, 03 september 2021