Het Duitse federale hof - Bundesarbeitsgericht: Voormalige ter beschikking gestelde werknemer kan zich als vergelijkbare werknemer beschouwen

Het Duitse federale hof - Bundesarbeitsgericht: Voormalige ter beschikking gestelde werknemer kan zich als vergelijkbare werknemer beschouwen

De casus:

Een werknemer was aanvankelijk als uitzendkracht in dienst van een uitzendbureau. Hij werd ter beschikking gesteld aan een inlener en later door de inlener in vaste dienst genomen, waarbij zijn werkzaamheden ongewijzigd bleven.

Op de eerder met het uitzendbureau bestaande arbeidsverhouding was het beginsel van gelijke behandeling van toepassing.

Als werknemer in vaste dienst bij de voormalige inlener, verdiende de werknemer nu een hoger salaris dan het salaris dat hij eerder bij het uitzendbureau verdiende.

Op grond van het beginsel van gelijke behandeling vorderde hij van het uitzendbureau betaling van het bestaande verschil, waarbij hij zijn salaris dat hij nu bij zijn huidige werkgever ontving, als vergelijkingsmaatstaf aanvoerde.

 

De beslissing:

Het Bundesarbeitsgericht is met de argumentatie van de eisende werknemer meegegaan.

In zijn uitspraak van 16 december 2020 (5 AZR 131/19) stelt het Bundesarbeitsgericht dat de voormalige uitzendkracht zich als vergelijkbare werknemer in vaste dienst kan noemen als hij door de inlenende onderneming in dienst wordt genomen, waarbij zijn werkzaamheden niet veranderen en hij daardoor zelf als het ware een vergelijkbare werknemer in vaste dienst wordt.

In dit geval voldoet de werknemer aan zijn bewijslast als hij aangeeft welk salaris hij thans als werknemer in vaste dienst van de inlener voor hetzelfde werk ontvangt.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Torsten Viebahn, Rechtsanwalt en Fachanwalt für Arbeitsrecht.

 

 

#bundesarbeitsgericht #zeitarbeit #uitzendbureau #werknemer #werkgever #gleichbehandlungsgrundsatz #gelijke_behandeling

 

 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : vrijdag, 25 juni 2021