Herroeping en terugbetalingsplicht na één jaar?

Duitse consumentenovereenkomst

Herroeping en terugbetalingsplicht na één jaar?

Onlangs heeft het Oberlandesgericht (OLG) München in de volgende zaak uitspraak gedaan: Een klant sluit met een ondernemer een overeenkomst voor de plaatsing van een houten trap in zijn privéwoning.

De aannemer verzuimt de klant te informeren over zijn herroepingsrecht. Voordat de werkzaamheden beginnen, wordt een aanbetaling van € 15.000 gedaan. Meerdere maanden na de plaatsing van de trap herroept de klant de overeenkomst en eist de € 15.000 terug. Het OLG München voldeed aan dit verzoek en veroordeelde de ondernemer het geld terug te betalen. Want enerzijds bestaat er, als men niet is geïnformeerd over het herroepingsrecht, een termijn van 12 maanden en 14 dagen om de overeenkomst te herroepen en anderzijds is het mogelijk om een overeenkomst te herroepen los van het feit of de dienst volledig is verricht.

Telkens weer wordt duidelijk dat de consument in het rechtsverkeer als bijzonder beschermenswaardig wordt beschouwd. Consumenten genieten wettelijk vaak bijzondere bescherming, die altijd in acht moet worden genomen. Als overeenkomsten buiten de bedrijfsruimtes worden gesloten, heeft de koper altijd het recht de overeenkomst binnen 14 dagen te herroepen. Als niet op dit herroepingsrecht is gewezen en de koper niet naar behoren is geïnformeerd over zijn herroepingsrecht, wordt het met 12 maanden verlengd.   Dientengevolge kan een consument een met een ondernemer buiten de bedrijfsruimtes gesloten overeenkomst gedurende 12 maanden en 14 dagen vrijelijk herroepen, als er niet naar behoren is geïnformeerd over het herroepingsrecht.

Tip: In de praktijk betekent dit dat de consument voor overeenkomsten die niet in bedrijfsruimtes zijn gesloten, per definitie een herroepingsrecht van 14 dagen toekomt. Als de ondernemer verzuimt om naar behoren over het herroepingsrecht te informeren, kan dit verstrekkende vorderingen tot terugbetaling tot gevolg hebben. De ondernemer moet er dan op voorbereid zijn dat hij nog gedurende 12 maanden en 14 dagen blootgesteld kan zijn aan mogelijke vorderingen en wellicht aanbetalingen of betalingen moet terugbetalen, ook al is de dienst reeds door hem verricht. Vanwege deze voor de ondernemer zeer belastende regeling moet in ieder geval naar behoren en correct informatie over het herroepingsrecht worden verstrekt. Dan is het zelfs bij overeenkomsten die buiten de bedrijfsruimtes zijn gesloten, doorgaans niet mogelijk om na 14 dagen te herroepen.

Als twijfelt over de wijze waarop u de informatie over de herroeping moet formuleren, zijn wij u graag van dienst zodat wordt voorkomen dat er onjuist wordt geïnformeerd over de herroeping.

 

Dit artikel is met vriendelijke ondersteuning van Frederike Knickrehm ontstaan.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Udo Croonenbrock, Rechtsanwalt.

 

 

 

#overeenkomst #consument #herroeping #terugbetaling #aannemer #klant #duitsland #herroepingsrecht

 

 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : maandag, 16 augustus 2021