Geldstraf ter hoogte van 1,8 miljoen euro?

Geldstraf wordt opgelegd op basis van aantal dagboete-eenheden!

Geldstraf ter hoogte van 1,8 miljoen euro?

Als er in plaats van een vrijheidsstraf een geldstraf wordt opgelegd, wordt de hoogte daarvan berekend op basis van een aantal dagboete-eenheden. 

Een straf bedraagt ten minste vijf en - als in de wet niet anders is bepaald - maximaal driehonderdzestig dagboete-eenheden. Om een gevoel van rechtvaardigheid in de samenleving te borgen, wordt de hoogte van een dagboete-eenheid vastgesteld op basis van de economische draagkracht en de persoonlijke omstandigheden van de dader. Om de hoogte van de dagboete-eenheid vast te stellen wordt het maandelijkse netto inkomen gedeeld door 30. In geen enkel ander strafsysteem hebben beroep of financiële status van een persoon gevolgen voor de straf. Noch bij het opleggen van een vrijheidsstraf noch bij het vaststellen van een boete voor een overtreding speelt dit een rol. Een dagboete-eenheid bedraagt ten minste een en maximaal dertigduizend euro.

In september 2021 is er daadwerkelijk een dergelijke geldstraf opgelegd en wel tegen voetbalspeler Jerome Boateng. De rechter ging ervan uit dat hij ten minste € 30.000 per dag verdient. Hij kreeg een relatief lage straf opgelegd van 60 dagboete-eenheden. De boete bedroeg dus in totaal 1,8 miljoen euro (60 dagboete-eenheden à € 30.000). Omdat men pas vanaf een geldboete van 91 dagboete-eenheden een strafblad krijgt, is de straf relatief laag. De heer Boateng ging vanwege de beschuldiging tegen dit vonnis in beroep.

 

Graag zijn wij behulpzaam als u geconfronteerd wordt met een geldstraf in Duitsland. Hiervoor kunt u contact opnemen met Lars Wemmers, Rechtsanwalt.

 

 

 

#geldstraf #dagboete #straf_duitsland #duitsland #vrijheidsstraf

 

 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : woensdag, 08 december 2021