"Fridays for Future" als uniemerk?

Greta Thunberg en de stichting van haar familie proberen op dit moment de aanduiding "Fridays for Future" als uniemerk te laten beschermen.

Critici vermoeden dat Greta de aanduiding nu ook financieel voor zichzelf wil gebruiken. Zij zelf bezweert echter in de sociale media dat zij alleen derden wil verbieden de aanduiding voor hun commerciële doeleinden te gebruiken. Daarbij staan haar echter meerdere struikelblokken te wachten: Enerzijds moet Greta Thunberg het merk voor de geregistreerde goederen en diensten serieus gebruiken. Anders kunnen derden verlangen dat zij het merk laat doorhalen. Anderzijds zou een inschrijving van een merk kunnen stranden op de absolute weigeringsgronden. Want het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) in Alicante zou kunnen concluderen dat de aanduiding "Fridays or Future" zuiver beschrijvend is voor de daarmee aangeduide klimaatbeweging. Ook in dat geval zou het merk een bescherming moeten worden geweigerd.

Wilt u meer weten over dit thema neem dan contact op met Stephan van Dülmen.
 
 
#merk #merkinschrijving#uniemerk#greta #octrooirecht #intellectueel_eigendom
 
 
  • gepubliceerd : maandag, 02 maart 2020