Emissiefraude: “Thermofenster” in strijd met de voorschriften?

Emissiefraude: “Thermofenster” in strijd met de voorschriften?

Niet alleen de Duitse rechtbanken, maar ook het HvJ EU houdt zich bezig met de gemanipuleerde software in dieselvoertuigen (HvJ EU, C-693/18).

Meer concreet gaat het om de vraag hoe de uitzonderingen genoemd in de betreffende EU-voorschriften moeten worden uitgelegd. VW en andere auto-producenten maken in hun motoren gebruik van manipulatie-instrumenten, die bijvoorbeeld bij een bepaalde snelheid of temperatuur (zogeheten “Thermofenster”) het emissiecontrolesysteem moduleren of buiten werking stellen. In de EU-voorschriften is vastgelegd dat dergelijke manipulatie-instrumenten alleen zijn toegestaan als zij voldoen aan de genoemde uitzonderingen, om “de motor te beschermen”.

Een Franse rechter wilde daarom van het HvJ EU weten, wat er onder de zinsnede “bescherming van de motor” moet worden verstaan. In haar slotpleidooi pleit de advocaat-generaal bij het HvJ EU, Eleanor Sharpston, tegenover het Hof voor een duidelijke definitie van deze zinsnede. Volgens haar is het gebruik van manipulatie-instrumenten alleen toegestaan, als het instrument nodig is om de motor te beschermen tegen schade of ongevallen. Het verminderen van slijtage of vervuiling van de motor alleen, valt volgens haar niet onder deze uitzondering.

Als het HvJ EU deze opvatting volgt, zal dit aanzienlijke consequenties voor de auto-industrie hebben. Ook de nationale instanties en rechtbanken zouden zich in dat geval moeten houden aan de uitleg van de zinsnede “bescherming van de motor”. Dit zou tot exploitatieverboden en schadeclaims van autobezitters kunnen leiden.

Ook op Europees niveau blijft het daarom spannend!

 

Wij verwijzen graag naar onze andere artikelen over dit onderwerp:

 

 

#emissiefraude #dieselschandaal_volkswagen #manipulatie-instrument #schadevergoeding #europees_recht

 

  • gepubliceerd : donderdag, 23 juli 2020