Een bedrijfsverkoop is niet altijd hetzelfde

Een bedrijfsverkoop is niet altijd hetzelfde

De laatste jaren is het aantal bedrijven dat wordt gekocht en het aantal bedrijven dat wordt overgenomen - waardoor een nieuw bedrijf wordt opgericht (Übernahmegründung) - gedaald.

Het aantal bedrijven dat te koop wordt aangeboden, neemt echter niet af. Tussen vraag en aanbod is dus een enorme discrepantie.

Als een verkoop dient plaats te vinden, kan er voor verschillende type kopers worden gekozen. Zo kan bijvoorbeeld het management van het bedrijf als koper in aanmerking komen, maar ook personeel van het bedrijf. Externe kopers, investeerders of zelfs concurrenten komen ook in aanmerking.

De verschillende manieren waarop een bedrijf kan worden verkocht bieden voor- en nadelen. Een manier om het bedrijf te verkopen is de zogenaamde management buy-out. Daarvan is sprake als een bedrijf aan het personeel/management van het bedrijf wordt verkocht. Het voordeel hiervan is dat het personeel het bedrijf goed kent en een verkoop dus relatief ongecompliceerd is. Het is eerder een probleem dat personeel van een bedrijf in de meeste gevallen niet over de nodige financiële middelen beschikt om een bedrijf te kunnen kopen. Dat kan tot gevolg hebben dat de koopprijs lager wordt of er uitstel van betaling wordt aangevraagd. Het gebrek aan concurrenten heeft ook gevolgen voor de koopprijs.

Een andere type koper is de investeringsmaatschappij. Investeerders willen een bedrijf met groeipotentie verder ontwikkelen en na een poos doorverkopen. Veel draait om het optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Investeerders verschijnen vaak op het level waar ondernemingen met een omzet van minimaal 100 miljoen euro actief zijn. Maar investeerders zijn ook steeds vaker actief als het middenstandsbedrijven betreft. Als een bedrijf door investeerders wordt gekocht, houden de oorspronkelijke verkopers van het bedrijf vaak nog enkele bedrijfsaandelen en wordt het bedrijf door hen nog tijdelijk beheerd.

Dat is weer anders bij de het type strategische kopers. De strategische kopers richten zich om specifieke redenen op een bepaald bedrijf. Dat kan een bepaalde technologie, een product of een ander kenmerk zijn. In dergelijke gevallen kopen grotere ondernemingen vaak kleinere bedrijven op. Deze grote ondernemingen hebben al een eigen bestuur, wat leidt tot aanzienlijke herstructureringen binnen het bedrijf dat wordt gekocht.

Tip: Als een bedrijf wordt verkocht, kan dat op verschillende manieren plaatsvinden. Vanzelfsprekend moeten dan alle details van het afzonderlijke geval in aanmerking worden genomen. Als u vragen heeft of begeleiding wenst, kunnen wij u graag van advies dienen.

 

Dit artikel is met medewerking van Frederike Knickrehm tot stand gekomen.

 

Voor nadere informatie omtrent dit thema kunt u contact opnemen met Alexander Crämer, Rechtsanwalt.

 

 

#bedrijf #overname #verkoop #overdracht #manager_by_out #investeerder #vastgoed

 

  

No video selected.
  • gepubliceerd : woensdag, 22 december 2021