Duitse douane inspecteert bouwplaatsen

Duitse douane inspecteert bouwplaatsen

Medewerkers van de Duitse Zoll uit Duisburg en Emmerich hebben in april een groot aantal bouwplaatsen aan de Niederrhein gecontroleerd

Het betrof in totaal 60 bedrijven aan de Niederrhein. Deze controles werden uitgevoerd in verband met een grootscheepse controle die in heel Duitsland had plaatsgevonden.

Bij de respectieve bedrijven werd gecontroleerd of zij zich hielden aan de minimumarbeidsvoorwaarden en de meldings- en documentatieplicht. In totaal werden 160 personen en 60 bedrijven gecontroleerd, met name ten aanzien van de sociale verzekering/schijnzelfstandigheid, maar ook of alle bedrijven over de nodige stukken en vergunningen beschikten die bij controles in Duitsland ter beschikking moeten staan. Er is een aanzienlijk aantal procedures ingeleid wegens overtredingen van de wetten: 'Arbeitnehmer-Entsendegesetz' en 'Arbeitnehmerüberlassungsgesetz' (de Duitse wetten inzake detacheren en/of ter beschikking stellen van arbeidskrachten).

Daarom wijzen wij er nogmaals op dat met name Nederlandse bedrijven die actief zijn in het 'Bauhaupt-' en/of het 'Baunebengewerbe' (de verschillende categoriën in de bouwnijverheid) zich moeten houden aan de voor hen geldende meldings- en documentatieplicht. Er moet anders namelijk rekening worden gehouden met aanzienlijke boetes. 

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Alexander Crämer, Rechtsanwalt.

 

 

#bouw #arbeidsvoorwaarden #meldingsplicht #documentatieplicht #schijnzelfstandigheid #vergunning #arbeitnehmerentsendegesetz #arbeitnehmerüberlassungsgesetz

 

 

 

 

 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : woensdag, 05 mei 2021