Duits arbeidsomstandighedenbesluit in verband met bestrijding corona-epidemie verlengd

Duits arbeidsomstandighedenbesluit in verband met bestrijding corona-epidemie verlengd

De Duitse regering is terecht van mening dat een harde lockdown alleen kan worden voorkomen als het risico van besmetting op de werkplek wordt beperkt. Daarom zijn, met name op de werkplek, aanvullende maatregelen nodig om de bescherming van de gezondheid van de werknemers te waarborgen en bedrijven open te kunnen houden.

Belangrijk is de effectieve bescherming op de werkplek. Het gaat om de wettelijke maatregelen ter bescherming van alle werknemers op de werkplek. Een thuiswerkplek (home-office) voor iedereen die zijn werk ook thuis kan uitvoeren is een bouwsteen, want wie thuiswerkt, beschermt ook de collega's in het bedrijf. Voor degenen die niet thuis kunnen werken, moet het werken in het bedrijf of op kantoor echter net zo veilig zijn.

De reeds van kracht zijnde bepalingen uit het Duitse arbeidsomstandighedenbesluit zijn uitgebreid en gelden tot en met 30 april 2021:

 • Het aanhouden van een minimumafstand van 1,5 m tot andere personen; mondkapje dragen dat mond, neus en kin bedekt (medische mondkapje) in de gevallen waarin afstand houden niet mogelijk is.
 • De minimumafstand van 1,5 m moet ook in kantines en ontspanningsruimten worden aangehouden.
 • De werkgevers moeten in sanitaire ruimten zeep- en handdoekdispensers ter beschikking stellen.
 • Regelmatige ventilatie moet gegarandeerd zijn.
 • Werkgevers zijn verplicht thuiswerken aan te bieden. Werknemers dienen het aanbod aan te nemen voor zover dat mogelijk is.
 • Indien ruimten door meerdere personen tegelijk moeten worden gebruikt, moet er per persoon 10 m² ter beschikking staan.
 • In bedrijven waarin 10 of meer arbeidskrachten werken, moet het aantal worden verdeeld in zo klein mogelijke, vaste werkgroepen.
 • De werkgever moet medische mondkapjes ter beschikking stellen als er gedurende een langere tijd meer dan 1 persoon per 10 m² in een ruimte aanwezig is, als de afstand van 1,5 meter niet kan worden aangehouden of als er binnen de gebouwen afstanden van en naar de werkplek worden afgelegd.
 • Bedrijfsgerelateerde bijeenkomsten zoals vergaderingen of besprekingen moeten worden beperkt tot het absoluut noodzakelijke minimum. Als dat niet mogelijk is om bedrijfsgerelateerde redenen, zijn alternatieve beschermende maatregelen vereist.
 • Op basis van een risicobeoordeling moet de werkgever vaststellen welke maatregelen ter bescherming tegen infecties binnen het bedrijf vereist zijn. Deze moet hij samengevat presenteren in een bedrijfsintern hygiëneconcept, dat op de werkplek ter beschikking moet worden gesteld.

Volgens de Duitse Arbowet (Arbeitsschutzgesetz) zijn voor toezicht op het naleven van de bepalingen uit het arbeidsomstandighedenbesluit de Duitse arbo-instanties van de deelstaten (Arbeitsschutzbehörde) verantwoordelijk. Om dit effectief te kunnen doen, moeten de werkgevers op verzoek de noodzakelijke informatie en documenten aan de Duitse arbo-instanties ter beschikking stellen. Voor zover dit onder de voorwaarden van de noodzakelijke bescherming tegen infecties mogelijk is, met name ten aanzien van de in acht te nemen beperking van contacten, kan de naleving van het besluit ook worden gecontroleerd door inspecties op de werkplek. De toezichthoudende diensten van de ongevallenverzekeringen moeten volgens § 17 van het Duitse Sociaal Wetboek, boek VII (§ 17 SGB VII), ook aansturen op de naleving van het besluit en kunnen dus de uitvoering van het besluit binnen de bedrijven ondersteunen.

De bevoegde Duitse arbo-instanties kunnen in individuele gevallen de naleving van de voorschriften van het besluit afdwingen door middel van bestuurlijke maatregelen en kunnen indien nodig ook boetes opleggen bij overtredingen.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling arbeidsrecht, Gisela Surmann, Anja Romijnders en Torsten Viebahn, Rechtsanwälte & Fachanwälte für Arbeitsrecht.

 

 

#arbeidsrecht #corona #covid_19 #werkplek #home_office #boete #werkgever #werknemer #arbeidsomstandigheden

No video selected.
 • gepubliceerd : vrijdag, 19 maart 2021