Digitale ziekmelding op komst in Duitsland

Digitale ziekmelding op komst in Duitsland

De zogenaamde gelber Zettel zal waarschijnlijk in de toekomst verdwijnen.

Duitsland zet de laatste tijd in op digitalisering en wil de kansen die het digitale tijdperk biedt volop benutten. Derhalve heeft het Bundesministerium für Wirtschaft und Energie een nieuw wetsontwerp genaamd Drittes Bürokratieentlastungsgesetz (BEG III) ingediend. Hiermee wil het Bundesministerium onder andere de bureaucratie en kosten bij ziekmeldingen van werknemers verminderen.

De klassieke ziekmelding

Werknemers moeten momenteel, indien zij zich ziek melden, een kopie van een medisch attest opgesteld door een arts - een zogenaamde gelben Zettel – overleggen aan hun werkgever en moeten ook een tweede kopie toesturen naar hun Krankenkasse. Hoewel dit hooguit 15 minuten in beslag neemt voor een werknemer en misschien niet meer dan twee euro kost, wil het Bundesministerium für Wirtschaft und Energie veel tijd en geld besparen met digitalisering. In 2017 hebben artsen in Duitsland namelijk ongeveer 77 miljoen Krankschreibungen geschreven. Werknemers waren in totaal 19,25 miljoen uur kwijt aan het versturen van medische attesten. Met dit maatregel beoogt men ook veel papier(kosten) te besparen.

Verplichting werknemer vervalt

Toekomstig zal niet de werknemer, maar de arts via elektronische wijze het medische attest aan de Krankenkasse toesturen. Werkgevers kunnen dan via de Krankenkasse het medische attest digitaal inzien. Indien het wetsontwerp wordt aangenomen, moet de werknemer het medische attest niet meer zelf versturen. Het is echter op dit moment onduidelijk of het wetsontwerp zal worden goedgekeurd en of het zal leiden tot een nieuwe wet.

Het medische attest

Het medische attest bevat enkel een verklaring over het begin en de duur van de arbeidsongeschiktheid en tevens de einddatum van de loondoorbetaling. Het attest bevat geen informatie over de medische diagnose.

In Duitsland geldt in het algemeen dat een werknemer pas na drie kalenderdagen een medisch attest moet toesturen naar zijn werkgever. Het is echter toegestaan om hiervan af te wijken in de arbeidsovereenkomst en voor te schrijven dat dit eerder dient te gebeuren.

Dit is echter niet aan te raden. Hierdoor bestaat namelijk het risico dat een arts een werknemer langer ziek inschat, terwijl een werknemer zich misschien zonder deze afwijkende regeling na drie kalenderdagen weer beter meldt.

Heeft u vragen over de regels omtrent ziekteverzuim in Duitsland? Neem dan contact op met Gisela Surmann, Anja D. Romijnders of Torsten W. Viebahn.

 

  • gepubliceerd : maandag, 16 september 2019