Dieselschandaal Volkswagen - Schadevergoeding voor eigenaren van dieselvoertuigen

Dieselschandaal Volkswagen - Schadevergoeding voor eigenaren van dieselvoertuigen

Op 25-05-2020 heeft het Bundesgerichtshof als hoogste Duitse rechtbank in een uitspraak over het VW-dieselschandaal vastgesteld dat kopers van voertuigen met een dieselmotor van het type EA189 aanspraak kunnen maken op schadevergoeding van VW (BGH, uitspraak van 25-05-2020, VI ZR 252/19).

In voertuigen met een dieselmotor van het type EA189 heeft VW software gebruikt die ervoor heeft gezorgd dat bepaalde emissiewaarden op de rollenbank werden nageleefd. Deze emissiewaarden werden echter tijdens het daadwerkelijke gebruik op de weg niet nagekomen. De BGH beschouwt dit als schade door opzettelijke oneerlijke handelspraktijken, omdat VW volgens de rechters uit Karlsruhe bewust "een fundamentele strategische beslissing" heeft genomen in "zijn eigen kosten- en winstbelang". Ook de software-update die na de aankondiging van de emissiemanipulatie werd aangeboden, zorgt er niet voor dat de verplichting tot schadevergoeding vervalt.

Het rechtsgevolg hiervan is dat de kopers van desbetreffende dieselmotoren aanspraak kunnen maken op schadevergoeding tegen VW. Dat is ook het geval als de voertuigen niet rechtstreeks bij VW zijn gekocht. De genoten voordelen moeten echter op de schadevergoeding in mindering worden gebracht. Bovendien moet het voertuig worden teruggegeven.

Tip voor de praktijk

Nadat de collectieve claim tegen VW (de Musterfeststellungsklage) van de Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) werd afgerond met een schikking, heeft een hoogste rechtbank nu toch op basis van een individuele claim besloten dat kopers van desbetreffende dieselvoertuigen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding.

Kopers van dieselvoertuigen wordt daarom geadviseerd om hun claims en het bedrag daarvan te laten beoordelen. Dit geldt overigens ook voor consumenten die zich hebben aangesloten bij een collectieve claim, voor zover hen door VW geen schikking is aangeboden of als zijn de schikking hebben afgewezen.

 

Het HvJ EU houdt zich ook bezig met de manipulatie van emissiewaarden:


 

 

#emissiefraude #emissiemanipulatie #dieselskandal_volkswagen #schadevergoeding #duitsland #opzettelijke_oneerlijke_handelspraktijken #europees_recht #manipulatie_instrument

 

  • gepubliceerd : donderdag, 23 juli 2020