De gevolgen van de zware overstroming

De gevolgen van de zware overstroming

Zware overstromingen hebben niet alleen in Nederland en in België, maar ook in delen van Duitsland een spoor van vernielingen achtergelaten en schade veroorzaakt. 

In Duitsland zijn veel mensen hun huis kwijt of hebben familieleden of vrienden verloren. De gevolgen en de impact van de overstroming zijn groot, de beelden tragisch.

De opruimwerkzaamheden zijn al weken in volle gang en men is begonnen met de wederopbouw van huizen. Het Duitse kabinet heeft inmiddels ingestemd met een wederopbouwfonds van 30 miljard euro. De schade die slachtoffers van de overstromingen in Duitsland hebben geleden zal uit dit fonds worden vergoed.

Veel gebouwen zijn beschadigd, maar er is een tekort aan bouwbedrijven en bouwmaterialen om al het werk en reparaties te kunnen uitvoeren. Bij het verhelpen van de noodsituatie die door de zware overstromingen is veroorzaakt, kunnen ook buitenlandse ondernemingen hun steentje bijdragen. Om het acute tekort aan arbeidskrachten in de bouw, aan machines en gereedschap op te vangen, zouden dus ook Nederlandse bedrijven bij de opruimwerkzaamheden in Duitsland kunnen helpen.

Echter, als Nederlandse werkgevers hun werknemers naar Duitsland willen sturen om er werk te verrichten, moeten zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Om te beginnen is in de wet Arbeitnehmer-Entsendegesetz (Duitse wet inzake grensoverschrijdende detachering) bepaald dat werknemers moeten worden aangemeld en over bepaalde documenten moeten beschikken. Bovendien moeten werkgevers de verzekeringsplichten in Duitsland nakomen en de bepalingen van de VOB/B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) toepassen. Als de betreffende voorschriften niet worden nageleefd, kan dit grote financiële gevolgen hebben. Zorgt u er dus voor dat deze regels niet worden overtreden.

Tip: Als u als Nederlandse ondernemer in Duitsland werk verricht, bijvoorbeeld wederopbouwwerk in de gebieden die zijn getroffen door de zware overstroming, moet u de wettelijke voorschriften naleven. Aan het werken in Duitsland en de aanmelding van het werk en de werknemers worden strikte eisen gesteld. Mocht u hierover vragen hebben, dan adviseren en helpen wij u graag.

 

Dit artikel is in samenwerking met Frederieke Knickrehm ontstaan.

 

Voor nadere informatie omtrent dit thema kunt u contact opnemen met Alexander Crämer, Rechtsanwalt.

 

 

 

#overstroming #vob #duitsland #wederopbouw #bouw #bouwbedrijf #werkgever #werknemer #arbeitnehmer_entsendegesetz #detachering

 

No video selected.
  • gepubliceerd : vrijdag, 05 november 2021