Bedrijfsovernames in Duitsland

Bedrijfsovernames in Duitsland

Veel ondernemers in de grensregio's hebben ondernemingen zowel in Duitsland als in Nederland.

Hierdoor wordt vaak toegang verkregen tot nieuwe markten, worden nieuwe contacten en zakenpartners bereikt en vindt regio-overschrijdende expansie plaats. Daarbij kan een nieuwe onderneming worden opgericht of een bestaande onderneming worden overgenomen.

In sommige gevallen is het vanuit marketing oogpunt beter om een Duits bedrijf de kopen i.p.v. vanuit Nederland activiteiten te ontplooien. Dit is een makkelijkere en snellere manier dan een nieuwe onderneming op te richten, de onderneming te laten registreren en werknemers aan te werven. Dat kan namelijk met hoge kosten verbonden en zeer tijdrovend zijn en ertoe leiden dat de ondernemer niet snel met zijn activiteiten kan beginnen en resultaat kan boeken. De aankoop van een onderneming biedt dankzij een bestaande structuur dus voordelen

Ondanks deze voordelen moet een bedrijfsovername goed worden overwogen. Voor elke onderneming is aan te raden een due diligence-onderzoek uit te voeren, waarbij het bedrijf grondig wordt doorgelicht om mogelijke risico's tot een minimum te beperken of uit te sluiten. Daarbij wordt de economische situatie van de onderneming onderzocht, evenals de juridische, financiële en fiscale aspecten getoetst. Verder moet worden bepaald of een aankoop in de vorm van aandelen of van kapitaalgoederen/activa zal plaatsvinden (share deal of asset deal). Dit heeft ook gevolgen voor eventuele wettelijke garantieclaims ten aanzien van het bedrijf.

Tip: Als u op de Duitse markt een onderneming wilt overnemen, kunnen wij u graag van advies dienen. Wij begeleiden u graag bij de overname en verkoop van ondernemingen en bij de oprichting van vennootschappen.

 

Dit artikel is met vriendelijke ondersteuning van Frederike Knickrehm ontstaan.

 

Voor nadere informatie omtrent dit thema kunt u contact opnemen met Alexander Crämer, Rechtsanwalt.

 

 

#gmbh #duitsland #vestiging #due_diligence #bedrijfsovername #duits_bedrijf

 

 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : dinsdag, 31 augustus 2021