Algemene voorwaarden - Wie is de gebruiker?

Algemene voorwaarden - Wie is de gebruiker?

Bij de sluiting van overeenkomsten zijn algemene voorwaarden bijna altijd een bestanddeel daarvan. Het verdient aanbeveling de algemene voorwaarden al bij de offerte te voegen als deze wordt ingediend. 

Of en in hoeverre zij vervolgens bestanddeel worden van de overeenkomst, hangt ervan af hoe de contractspartner zal handelen. Bijvoorbeeld of deze eveneens algemene voorwaarden opstelt of bezwaar maakt tegen delen van de gestelde algemene voorwaarden. Het is niet mogelijk om een algemeen antwoord te geven op de vraag wanneer deze dus deel gaan uitmaken van de overeenkomst. Dit hangt veeleer af van de omstandigheden van het individuele geval.

De gebruiker van de algemene voorwaarden is degene die ze stelt, dus degene die ze aan de klant of de contractspartner toezendt. Als er dus wordt gesproken over de "gebruiker" wordt telkens de persoon bedoeld die de algemene voorwaarden heeft gesteld.

 

Voor nadere informatie omtrent dit thema kunt u contact opnemen met Udo Croonenbrock, Rechtsanwalt.

 

 

#overeenkomst #contract #duitsland #algemene_voorwaarden

 

 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : maandag, 12 juli 2021