Algemeen verbod op verrekening in algemene voorwaarden ongeldig

Algemeen verbod op verrekening in algemene voorwaarden ongeldig

Het Landgericht Bonn moest kort geleden over een vaak gebruikte clausule in algemene voorwaarden oordelen. Volgens de voorwaarden van een aanbieder van bamboeproducten mocht de klant alleen verrekenen als zijn tegenvordering juridisch bindend was vastgesteld, niet betwist werd of door de verkoper werd erkend.

Dit heeft een belangenvereniging aangevochten. Het Landgericht Bonn achtte de clausule nu ongeldig (vonnis van 29-07-2020, 1 O 417/19). Want zij heeft tot resultaat dat de koper de koopprijs moet betalen, hoewel hij een tegenvordering heeft uit dezelfde rechtsverhouding, bijvoorbeeld op schadevergoeding. Dit heeft de Bundesgerichtshof al in 2011 voor een architectencontract geoordeeld. Dezelfde overwegingen zijn echter ook op koopcontracten van toepassing, aldus het Landgericht Bonn. De clausule benadeelt de koper dus op onredelijke wijze, wat leidt tot ongeldigheid.

Onze tip: Let op bij de formulering van algemene voorwaarden. Ongeldige clausules zijn tegenover de klant waardeloos en kunnen bovendien leiden tot dure sommaties door concurrenten of belangenverenigingen.

 

Heeft u vragen over `algemene voorwaarden´? Neemt u in dat geval contact op met Stephan van Dülmen, Rechtsanwalt.

 

 

#verrekening #algemene_voorwaarden #mededingingsrecht

 

 

  • gepubliceerd : woensdag, 28 oktober 2020