STRICK-Blog

Nieuwe regelingen in 2022 - ook voor onroerende zaken

Nieuwe regelingen in 2022 - ook voor onroerende zaken

Een nieuw jaar brengt nieuwe voorschriften en veranderingen met zich mee. Ook voor onroerende zaken zijn een aantal regelingen veranderd, waar rekening mee moet worden gehouden.

Loon of geen loon voor mini-jobbers tijdens lockdown

Loon of geen loon voor mini-jobbers tijdens lockdown

Veel ondernemingen waren door voorschriften van de overheid verplicht hun bedrijven tijdens de coronapandemie tijdelijk te sluiten. 

Vastgoed kopen in Duitsland nog steeds interessant

Vastgoed kopen in Duitsland nog steeds interessant

Het kopen van huizen en appartementen wordt steeds duurder. Het goede nieuws is echter dat nergens in de regio Niederrhein de huizen zo goedkoop zijn als in de gemeente Kleve

De Duitse taal is voor Nederlanders minder belangrijk geworden

De Duitse taal is voor Nederlanders minder belangrijk geworden

In de buurlanden Duitsland en Nederland was het vroeger gebruikelijk dat op Duitse scholen Nederlands werd onderwezen en op Nederlandse scholen Duits. 

Heeft u een kassasysteem in Duitsland?

Data kassasysteem online aan Finanzamt

Heeft u een kassasysteem in Duitsland?

Vanaf 01-01-2022 is het verplicht om bij elk kassasysteem een elektronisch registratiesysteem bij te houden. 

Een goede kerst business

Een goede kerst business

Als gevolg van de coronapandemie hebben een groot aantal Duitse winkeliers tijdens de kerstperiode maanden niet de omzet behaald die zij in voorgaande jaren konden behalen.

Een bedrijfsverkoop is niet altijd hetzelfde

Een bedrijfsverkoop is niet altijd hetzelfde

De laatste jaren is het aantal bedrijven dat wordt gekocht en het aantal bedrijven dat wordt overgenomen - waardoor een nieuw bedrijf wordt opgericht (Übernahmegründung) - gedaald.

Geldstraf ter hoogte van 1,8 miljoen euro?

Geldstraf wordt opgelegd op basis van aantal dagboete-eenheden!

Geldstraf ter hoogte van 1,8 miljoen euro?

Als er in plaats van een vrijheidsstraf een geldstraf wordt opgelegd, wordt de hoogte daarvan berekend op basis van een aantal dagboete-eenheden. 

Stelplicht en bewijslast bij vertraging in de bouw

Wie betaalt wanneer?

Stelplicht en bewijslast bij vertraging in de bouw

In de bouw kunnen - vooral bij complexere bouwprojecten - al snel onregelmatigheden ontstaan. Er ontstaan problemen tussen partijen op het moment dat de bouw vertraging oploopt en er financiële schade ontstaat.

De gevolgen van de zware overstroming

De gevolgen van de zware overstroming

Zware overstromingen hebben niet alleen in Nederland en in België, maar ook in delen van Duitsland een spoor van vernielingen achtergelaten en schade veroorzaakt. 

Activiteiten van Nederlandse bedrijven in Duitsland

Activiteiten van Nederlandse bedrijven in Duitsland

In grensgebieden vinden vaak werkzaamheden over de grens plaats. Bijgevolg is het dan ook niet ongewoon dat Nederlandse bedrijven in Duitsland actief worden. 

Wanneer mag een onderneming zich een "Manufaktur" noemen?

Wanneer mag een onderneming zich een

De term "Manufaktur" is erg populair bij Duitse handelaren. Het wekt namelijk de indruk dat het gaat om bijzonder hoogwaardige, individuele producten. 

Ook de onroerendezaakbelasting (Grundsteuer) stijgt in verband met de coronacrisis

Ook de onroerendezaakbelasting (Grundsteuer) stijgt in verband met de coronacrisis

De coronacrisis heeft op vele gebieden verstrekkende gevolgen. Ook op gebieden waar men het in eerste instantie niet eens zou vermoeden.

Hoge boete voor producent van schooltassen vanwege prijsbinding

Hoge boete voor producent van schooltassen vanwege prijsbinding

Het Bundeskartellamt heeft de uit Keulen afkomstige onderneming „Fond Of“ een boete opgelegd van circa twee miljoen euro. 

Bedrijfsovernames in Duitsland

Bedrijfsovernames in Duitsland

Veel ondernemers in de grensregio's hebben ondernemingen zowel in Duitsland als in Nederland.

Wel of geen consument?

Afbakening tussen consument en ondernemer

Wel of geen consument?

Consumentenbescherming is een belangrijk onderwerp binnen het Duitse recht. Consumenten genieten bijvoorbeeld verregaande bescherming tegen ondernemers. 

Herroeping en terugbetalingsplicht na één jaar?

Duitse consumentenovereenkomst

Herroeping en terugbetalingsplicht na één jaar?

Onlangs heeft het Oberlandesgericht (OLG) München in de volgende zaak uitspraak gedaan: Een klant sluit met een ondernemer een overeenkomst voor de plaatsing van een houten trap in zijn privéwoning.

Ik ben erfgenaam in Duitsland, wat nu?

Erfrecht in Duitsland

Ik ben erfgenaam in Duitsland, wat nu?

In de grensregio komt het vaak voor dat een deel van een familie in Duitsland woont en het andere deel in Nederland. Het kan dus voorkomen dat de erflater in Nederland woont en de erfgenaam in Duitsland, of omgekeerd.

Nieuwe `Coronaschutzverordnung´ vanaf 20 augustus 2021

Nieuwe `Coronaschutzverordnung´ vanaf 20 september 2021

Vanaf vrijdag 20-08-2021 is in Duitsland een nieuwe coronaverordening in werking, die voorlopig geldt tot 17 september 2021.

Merkbescherming voor de kleur van de "Lindt gouden paashaas"

Merkbescherming voor de kleur van de

Elk jaar met Pasen domineert hij de schappen in Duitse en Nederlandse supermarkten: De "Lindt gouden paashaas". Verpakt in gouden folie, met een rood strikje en een klein gouden klokje, is hij het uithangbord van het Lindt & Sprüngli concern. 

Verkoopt u elektronische producten in Duitsland?

Verkoopt u elektronische producten in Duitsland?

Met ingang van 01-01-2022 treden nieuwe bepalingen in de wet Elektro- und Elektronikgerätegesetz (Duitse wet inzake het in de handel brengen, de terugname en de milieuvriendelijke verwijdering van elektrische en elektronische apparaten, ElektroG) in werking.

Ook dit jaar sponsort STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater weer de `Homerun Spendenmaranthon´

`Homerun Spendenmarathon 2021´ - STRICK doet mee!

Homerun

Van 1 t/m 11 augustus lopen bedrijven, verenigingen, scholen, kinderdagverblijven en individuele lopers voor een goede doel. 

Toepasselijk recht bij grensoverschrijdende rechtshandelingen

Toepasselijk recht bij grensoverschrijdende rechtshandelingen

Bij grensoverschrijdende rechtshandelingen rijst in veel gevallen de vraag welk recht van toepassing is. Om die reden moet vaak worden beslist of Nederlands dan wel Duits recht van toepassing is.

Algemene voorwaarden - Wie is de gebruiker?

Algemene voorwaarden - Wie is de gebruiker?

Bij de sluiting van overeenkomsten zijn algemene voorwaarden bijna altijd een bestanddeel daarvan. Het verdient aanbeveling de algemene voorwaarden al bij de offerte te voegen als deze wordt ingediend. 

Rechtsgeldige berichten via WhatsApp en andere Messenger?

Rechtsgeldige berichten via WhatsApp en andere Messenger?

Of en in hoeverre berichten via WhatsApp of andere diensten rechtsgeldig zijn, wordt op basis van het individuele geval beslist.  Over het algemeen kan een dergelijke rechtsgeldigheid echter niet worden uitgesloten, zolang het gaat om rechtshandelingen die niet aan een bepaalde vorm gebonden zijn.  

Het Duitse federale hof - Bundesarbeitsgericht: Voormalige ter beschikking gestelde werknemer kan zich als vergelijkbare werknemer beschouwen

Het Duitse federale hof - Bundesarbeitsgericht: Voormalige ter beschikking gestelde werknemer kan zich als vergelijkbare werknemer beschouwen

De casus:

Een werknemer was aanvankelijk als uitzendkracht in dienst van een uitzendbureau. Hij werd ter beschikking gesteld aan een inlener en later door de inlener in vaste dienst genomen, waarbij zijn werkzaamheden ongewijzigd bleven.

Een betalingsregeling die door de deurwaarder is overeengekomen, is nog geen indicatie voor een staking van betalingen

Een betalingsregeling die door de deurwaarder is overeengekomen, is nog geen indicatie voor een staking van betalingen

Het Duitse insolventierecht kent de bijzonderheid dat een Anfechtungserklärung (verklaring van vernietiging) door een curator zeer vaak succes heeft. Dit leidt er dan toe dat schuldeisers betalingen weer aan de curator moeten terugbetalen die zij (ruim) vóór het faillissement van de schuldenaar hebben ontvangen.

Best-prijs-clausule bij "booking.com" in strijd met het kartelrecht

Best-prijs-clausule bij

Het Duitse federale hof (BGH) heeft op 18 maart 2021 (zaak nummer KVR 54/20) bevestigd dat een "best-prijs-clausule" die het hotelboekingsportaal "booking.com" tussen juli 2015 en februari 2016 in zijn algemene voorwaarden had gebruikt ontoelaatbaar is. 

Duitse douane inspecteert bouwplaatsen

Duitse douane inspecteert bouwplaatsen

Medewerkers van de Duitse Zoll uit Duisburg en Emmerich hebben in april een groot aantal bouwplaatsen aan de Niederrhein gecontroleerd

Installateurverzeichnis

Installateurverzeichnis

Dé bevoegdheid voor loodgieters, verwarmingsmonteurs  en elektriciens om in Duitsland aansluitingen aan het openbare net te verrichten!

Arrest van het Europees Hof van Justitie over bereikbaarheids-/oproepdienst

Arrest van het Europees Hof van Justitie over bereikbaarheids-/oproepdienst

Het Europees Hof van Justitie (HvJ-EU) heeft in zijn arrest van 09-03-2021 geoordeeld dat de zogenaamde Rufbereitschaft, de oproepdienst, ook als arbeidstijd moet worden beschouwd.  

LAG Düsseldorf: opbouw vakantiedagen beperkt bij `Kurzarbeit Null´

LAG Düsseldorf: opbouw vakantiedagen beperkt bij Kurzarbeit Null

De casus

De gedaagde werkgever moest op grond van de Corona-pandemie werktijdverkorting aanmelden. Omdat er geen werk meer was, moest er volledige werktijdverkorting (Kurzarbeit Null) worden ingevoerd.

Duits arbeidsomstandighedenbesluit in verband met bestrijding corona-epidemie verlengd

Duits arbeidsomstandighedenbesluit in verband met bestrijding corona-epidemie verlengd

De Duitse regering is terecht van mening dat een harde lockdown alleen kan worden voorkomen als het risico van besmetting op de werkplek wordt beperkt. Daarom zijn, met name op de werkplek, aanvullende maatregelen nodig om de bescherming van de gezondheid van de werknemers te waarborgen en bedrijven open te kunnen houden.

Video: De Duitse UG

Gesetzesänderung Gewerberaummietverträge: Mietminderung im Lockdown

Met de oprichting van een UG (Unternehmensgesellschaft Haftungsbeschränkt) kan een vennootschap met een zeer gering aandelenkapitaal opgericht worden. Duitse zakenpartners zien deze vennootschapsvorm echter als een vennootschap waarvan de oprichters niet voldoende kapitaal hebben om een GmbH op te richten.

 

Nieuwe minimumlonen in het Bauhauptgewerbe

Nieuwe minimumlonen in het Bauhauptgewerbe

De cao-partijen zijn het eens geworden over nieuwe minimumlonen in het Bauhauptgewerbe.

De nieuwe cao inzake minimumlonen (Bauhauptgewerbe) wordt met terugwerkende kracht per 01-01-2021 van kracht.

Video: Bescherming over de grens

Video: Bescherming over de grens

Grensoverschrijdend zakendoen vergt aandacht voor de bescherming van uw merken. Want deze zijn altijd alleen in die landen beschermd, voor wie zij ingeschreven staan, vertelt Rechtsanwalt en Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz Stephan van Dülmen.

 

Update: Geen huur betalen vanwege Corona?

Update: Geen huur betalen vanwege Corona?

Reeds tijdens de eerste door de Duitse regering opgelegde lockdown in april en mei 2020 kwam de vraag op in hoeverre de huurders van winkelpanden verplicht waren om de volledige huur daarvoor te betalen. Inmiddels zijn daarover de eerste uitspraken door de rechtbanken gedaan. Hierbij wordt duidelijk dat het antwoord op deze vraag afhangt van de concrete situatie in het afzonderlijke geval - en van de bevoegde rechtbank.

Video: Marktvoordeel behalen met een GmbH

Gesetzesänderung Gewerberaummietverträge: Mietminderung im Lockdown

U wilt met uw product de Duitse markt op? Duitsland staat er economisch beter voor dan de meeste andere landen in de eurozone. Daar moet dus wel handel inzitten voor Nederlandse bedrijven. De vraag is alleen, hoe bereik je deze markt? Allereerst door alle drempels uit de weg te ruimen ...

 

Sneeuw op de stoep: wat zijn uw plichten?

Sneeuw op de stoep: wat zijn uw plichten?

Eindelijk is het zover: Een echte winter met sneeuw en ijs! Hoe mooi het er ook uitziet, voor huis- en grondeigenaren brengt dit weer ook werk met zich mee.

Verordening omtrent kunststofproducten

Verordening omtrent kunststofproducten

Welke kunststofproducten / wegwerpproducten voor eenmalig gebruik mogen in de toekomst niet meer worden verkocht?

Makelaarskosten: Nieuwe regeling bij consumenten

Makelaarskosten: Nieuwe regeling bij consumenten

In december 2020 is in Duitsland een nieuwe wet omtrent makelaarskosten van kracht gegaan. De nieuwe wet regelt bij aankoop van onroerend goed de verdeling van de (makelaars)kosten. Als de verkoper van een eengezinswoning of een appartement de makelaar een opdracht geeft, moet de verkoper nu minstens de helft van de makelaarskosten dragen.

Heeft u ook te veel tol betaald? Claim het dan nu terug!

Heeft u ook te veel tol betaald? Claim het dan nu terug!

Op 28 oktober 2020 oordeelde het Europese Hof van Justitie (HvJ-EU) dat de Bondsrepubliek Duitsland de tol voor haar snelwegen en rijkswegen verkeerd had berekend. De rechters van het HvJ-EU hadden besloten dat de kosten voor de verkeerspolitie, die naar rato in de tolheffing waren opgenomen, niet aan de tolbetalers hadden mogen worden doorberekend. Dat betekent dat alle tolbetalers dit deel van de tolkosten ten onrechte hebben betaald. Zij kunnen dus de te veel betaalde tol terugvorderen.

Woonachtig in Duitsland - Heeft u al een Duitse Patientenverfügung?

Woonachtig in Duitsland - Heeft u al een Duitse Patientenverfügung?

Met een schriftelijke wilsverklaring – de Duitse Patientenverfügung - kunt u in Duitsland vastleggen welke bepaalde medische maatregelen u wel of niet wilt, in het geval dat u niet meer in staat bent dit zelf kenbaar te maken.

Wie mag het merk „Black Friday” gebruiken?

Wie mag het merk „Black Friday” gebruiken?

Op 27 november 2020 is het weer zo ver! Mega deals wachten op hun klanten op de zogenaamde Black Friday. Het idee, dat zijn oorsprong vindt in de VS, is ook in Duitsland al lang aangekomen en biedt met name onlinehandelaren een platform om hun aanbiedingen te plaatsen.

OLG Frankfurt bevestigt uitspraak over beoordelingen op Facebook

OLG Frankfurt bevestigt uitspraak over beoordelingen op Facebook

Afgelopen juli berichtten wij over een uitspraak van het Oberlandesgericht Frankfurt over misleidende beoordelingen op een facebookpagina. Een aanbieder van jacuzzi’s had een prijsspel aangeboden, waarbij de hoofdprijs een jacuzzi was. 

Algemeen verbod op verrekening in algemene voorwaarden ongeldig

Algemeen verbod op verrekening in algemene voorwaarden ongeldig

Het Landgericht Bonn moest kort geleden over een vaak gebruikte clausule in algemene voorwaarden oordelen. Volgens de voorwaarden van een aanbieder van bamboeproducten mocht de klant alleen verrekenen als zijn tegenvordering juridisch bindend was vastgesteld, niet betwist werd of door de verkoper werd erkend.

Update: Dieselschandaal Volkswagen - Geen schadevergoeding bij koop na 2015 en verrekening van gebruiksvoordelen

Dieselschandaal Volkswagen - Schadevergoeding voor eigenaren van dieselvoertuigen

De hoogste Duitse rechtbank voor civiele rechtszaken, het BGH, heeft in de afgelopen weken een aantal belangrijke uitspraken gedaan in verband met het dieselschandaal bij Volkswagen. Achtergrond van deze uitspraken is de vraag of de kopers van bepaalde dieselvoertuigen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding van VW.

Mogelijke sluiting van accommodaties voor tijdelijke arbeidskrachten in Nordrhein-Westfalen

Mogelijke sluiting van accommodaties voor tijdelijke arbeidskrachten in Nordrhein-Westfalen

Een nieuw decreet van de deelstaat Nordrhein-Westfalen betreffende (slaap)accommodaties waarin voornamelijk tijdelijke arbeidskrachten zijn ondergebracht, schrijft voor dat de gebouwen moeten worden omgebouwd tot Beherbergungsstätten, dus tot accommodaties voor kort verblijf. De autoriteiten zijn nu van plan om overeenkomstige accommodaties voor tijdelijke arbeidskrachten te sluiten.

Bescherming van het merk “Sonne”

Bescherming van het merk “Sonne”

Een grote bakkerij uit München had in de jaren zeventig bij het Duitse octrooi- en merkenbureau (DPMA) bescherming aangevraagd van het woordmerk “Sonne” voor brood en banketwaren. Onder deze naam “Sonne” verkoopt de bakkerij met groot succes - ook via haar webwinkel - ronde broden met zonnebloempitten.

Werken in Duitsland - wetswijziging!

Werken in Duitsland - wetswijziging!

Op 31 juni is een nieuwe regeling van de Duitse wet Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) van kracht geworden.

STRICK - Social Media

LinkedIn - Twitter - Facebook - Instagram

STRICK - Social Media

STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater heeft zijn digitale activiteiten op de social mediakanalen verder uitgebreid! 

STRICK succesvol bij het Bundespatentgericht

Doorhaling merk concurrent

STRICK succesvol bij het Bundespatentgericht

Deze week hebben we voor onze cliënte een belangrijk succes kunnen boeken bij het Bundespatentgericht. Het betrof de doorhaling van een merk van een concurrent. Beide partijen handelen in onderdelen voor oldtimers. Liefhebbers van dergelijke oldtimers hechten er bijzonder veel belang aan dat hun voertuigen zo getrouw mogelijk naar het origineel zijn uitgerust. 

Duitslanddag, 14 september 2020

maandag, 14 september 2020

De Fabrique (Utrecht) & digitale standhouders-mediatheek

Duitslanddag, 14 september 2020

STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater zijn op de Duitslanddag digitaal vertegenwoordigd. Wij nodigen u uit om langs te komen!

Kickstartvoucher voor uw activiteiten in Duitsland

Bent u geraakt door de coronacrisis?

Kickstartvoucher voor uw activiteiten in Duitsland

U bent met uw business activiteiten door de coronacrisis geraakt en u heeft nu juridische en/of fiscale ondersteuning nodig?

Overwerk als gevolg van het coronavirus

Bij "Mini-jobs" mag de grens van € 450 worden overschreden

Overwerk als gevolg van het coronavirus

Als gevolg van de coronacrisis wordt personeel met een “Mini-job” versterkt door werkgevers ingezet. Daardoor kan het gebeuren dat de maandelijkse loongrens van € 450 wordt overschreden. Tijdens een overgangsperiode van 1 maart t/m 31 oktober 2020 mag de inkomensgrens bij wijze van uitzondering vijf keer worden overschreden.

Dieselschandaal Volkswagen - Schadevergoeding voor eigenaren van dieselvoertuigen

Dieselschandaal Volkswagen - Schadevergoeding voor eigenaren van dieselvoertuigen

Op 25-05-2020 heeft het Bundesgerichtshof als hoogste Duitse rechtbank in een uitspraak over het VW-dieselschandaal vastgesteld dat kopers van voertuigen met een dieselmotor van het type EA189 aanspraak kunnen maken op schadevergoeding van VW (BGH, uitspraak van 25-05-2020, VI ZR 252/19).

Emissiefraude: “Thermofenster” in strijd met de voorschriften?

Emissiefraude: “Thermofenster” in strijd met de voorschriften?

Niet alleen de Duitse rechtbanken, maar ook het HvJ EU houdt zich bezig met de gemanipuleerde software in dieselvoertuigen (HvJ EU, C-693/18).

Nieuwe batterijwetgeving – Batteriegesetz vanaf januari 2021 in Duitsland van kracht

Nieuwe batterijwetgeving – Batteriegesetz vanaf januari 2021 in Duitsland van kracht

Als u elektronische producten met batterijen of ook losse batterijen van Nederland naar Duitsland verkoopt, bent u eveneens verantwoordelijk voor de recycling daarvan. Op 20-05-2020 heeft de Duitse regering het wetsvoorstel voor een nieuwe batterijwet (BattG) goedgekeurd. De wet dient begin januari 2021 van kracht te worden.

Strengere sancties voor te snel rijden niet van kracht

Strengere sancties voor te snel rijden niet van kracht

De strengere regels voor te snel rijden worden voorlopig in geen van de Duitse deelstaten bestraft. Hoe de toekomstige sancties eruit moeten zien, staat echter ter discussie.

Verlaging van de omzetbelasting in Duitsland

Nieuw btw-tarief van 01-07 t/m 31-12-2020

Verlaging van de omzetbelasting in Duitsland

Met het aannemen van de tweede wet op fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de Corona-crisis (2. Corona-Steuerhilfegesetz) worden we allemaal met een tijdelijke verlaging van het standaard btw-tarief in Duitsland geconfronteerd. In de periode van 01-07-2020 tot en met 31-12-2020 zou deze verlaging tot een stijging van de consumentenbestedingen op korte termijn moeten leiden. Het normale btw-tarief daalt van 19% naar 16%, het lage btw-tarief daalt van 7 % naar 5 %.

Begin- en/of einddatum gegarandeerd? - Schadevergoeding ook zonder schuld

Begin- en/of einddatum gegarandeerd? - Schadevergoeding ook zonder schuld

In veel contracten spelen afspraken over termijnen en begin- en einddata een belangrijke rol. Als leverings- of opleveringstermijnen niet worden nagekomen, kan dit in individuele gevallen aanzienlijke schade tot gevolg hebben.

Bijzondere regels omtrent octrooien in tijden van Corona

Bijzondere regels omtrent octrooien in tijden van Corona

In tijden van Corona is de vraag naar bepaalde medische hulpmiddelen groot. Op dit moment gaat het met name om mondkapjes, maar ook om andere hulpmiddelen zoals beademingsapparatuur. Veel van deze producten zijn echter beschermd met een octrooi

Update: EUIPO heeft het woordmerk “Malle” vervallen verklaard

Update: EUIPO heeft het woordmerk “Malle” vervallen verklaard

In november 2019 hebben wij een artikel gepubliceerd over een uitspraak van het Landgericht Düsseldorf. De rechter verbood een Duitse ondernemer om feesten te organiseren onder de naam "Malle”. Een andere Duitse ondernemer had het woord “Malle” namelijk al in 2002 in Europa als merk laten registreren. 

"Sleutelklaar" = compleet en functionerend!

In een beslissing van het OLG München begin dit jaar (OLG München, uitspraak van 28-01-2020, Az. 28 U 452/19) boog het gerechtshof zich over de vraag welke prestatie verschuldigd is als er in het contract staat: "sleutelklaar" en/of "complete installatie met montage en aansluiting op het net".  

Ook de motor moet worden genoemd

Ook de motor moet worden genoemd

Het Oberlandesgericht (OLG) Köln heeft in een recente uitspraak (vonnis van 13-03-2020, dossiernummer 6 U 267/19) te maken gehad met autoreclame. De gedaagde autodealer had met een groot geprinte advertentie reclame gemaakt voor een voertuig.

Is music sampling toegestaan?

Is music sampling toegestaan?

Deze vraag, die op de grens ligt van het intellectuele eigendomsrecht en de vrijheid van kunst, houdt de Duitse rechtbanken en het Hof van Justitie van de EU al meer dan 20 jaar bezig.

Corona: Werkgeversverklaring

Corona: Werkgeververklaring

Graag attenderen wij onze cliënten, zakenpartners en vrienden die werknemers in Duitsland te werk stellen of in dienst hebben en deze werknemers op dit moment niet kunnen vrijstellen van werkzaamheden, omdat ze of in zogeheten "systeemrelevante” beroepen werken of nog over voldoende werk beschikken én dat werk ook met de vereiste veiligheid voor hun medewerkers en derden kunnen uitvoeren, op het volgende.

"Corona-Virus" - als handelsmerk?

Aanvragers van handelsmerken proberen het Corona-Virus als handelsmerk te laten beschermen

Op dit moment proberen meerdere aanvragers “Corona-Virus” als merk te laten beschermen. Kan de aanduiding “Corona-Virus” worden beschermd?

Ontslagen van het cockpit personeel Air Berlin nietig

Ontslagen van het cockpit personeel Air Berlin nietig

Het Bundesarbeitsgericht (BAG = federale Hof Arbeidsrecht ) heeft met de uitspraak van 13-02-2020 (6 AZR 146/19 en in 7 vergelijkbare gevallen) de ontslagen van het cockpit personeel van de failliete vliegmaatschappij Air Berlin nietig verklaard.

"Fridays for Future" als uniemerk?

Greta Thunberg en de stichting van haar familie proberen op dit moment de aanduiding "Fridays for Future" als uniemerk te laten beschermen.

Hoe helpt het Finanzamt?

Hoe helpt het Finanzamt?

Het Finanzamt (Duitse Belastingdienst) treedt resoluut en daadkrachtig op om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken. Een ver strekkend pakket maatregelen zal de werkgelegenheid beschermen en bedrijven ondersteunen. Er wordt voor gezorgd dat bedrijven voldoende liquiditeit behouden om de crisis goed te doorstaan.

De Steuerberater die de salarisadministratie doet, is geen verwerker als bedoeld in de DSGVO (Duitse Algemene verordening gegevensbescherming)

Steuerberater die de salarisadministratie uitvoert

Is een Steuerberater die de salarisadministratie uitvoert voor zijn cliënten, verwerker als bedoeld in de DSGVO? Achter deze steeds weer terugkerende discussie kan nu een punt worden gezet.

Transparenzregister (Duitse UBO-register) - Voorzichtigheid geboden bij e-mails van de Organisation Transparenzregister e.V.

Transparenzregister

De “Organisation Transparenzregister e.V”. verstuurt momenteel e-mails over de registratie in het Transparenzregister. In de onderwerpregel staat: „Zahlungsaufforderung – Verstoß gegen das Geldwäschegesetz“. 

Vorwerk moet niet op nieuw Thermomix-model wijzen

Merkregistratie: Waarschuwing voor misleidende betalingsverzoeken

Het Landgericht Wuppertal heeft zich recent uitgesproken over de informatieplicht van het bedrijf Vorwerk bij de verkoop van zijn bekende keukenmachine “Thermomix”. 

GmbH met Nederlandse moedermaatschappij: registratie in het Duitse UBO-register verplicht

GmbH met Nederlandse moedermaatschappij: registratie in het Duitse UBO-register verplicht

Een Duitse GmbH is op grond van de wet Geldwäschegesetz (Duitse wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht haar uiteindelijk belanghebbende te registreren in het Duitse UBO-register (het Transparenzregister). 

 

Merkregistratie: Waarschuwing voor misleidende betalingsverzoeken

Merkregistratie: Waarschuwing voor misleidende betalingsverzoeken

Momenteel zien wij weer een toename van misleidende betalingsverzoeken na merkregistraties. 

Betaalverzoek bij ontbrekende bestelling misleidend

Betaalverzoek bij ontbrekende bestelling misleidend

Het betaalverzoek van een onderneming aan een consument die de dienst helemaal niet heeft besteld, is misleidend en dus ontoelaatbaar.

Stagiaire claimt recht te hebben op minimumloon

Stagiaire claimt recht te hebben op minimumloon

Een stagiaire spande een rechtszaak aan tegen haar stagebedrijf en stelde dat zij recht had op het minimumloon.

Digitale ziekmelding op komst in Duitsland

Digitale ziekmelding op komst in Duitsland

De zogenaamde gelber Zettel zal waarschijnlijk in de toekomst verdwijnen.

Wanneer zijn mijn bedrijfsgeheimen beschermd?

Wanneer zijn mijn bedrijfsgeheimen beschermd?

In Duitsland is de nieuwe wet omtrent de bescherming van bedrijfsgeheimen („Geschäftsgeheimnisgesetz“) ingevoerd. 

Bouwconjunctuur Duitsland: intensieve bouwactiviteiten gaan door

Bouwconjunctuur Duitsland: intensieve bouwactiviteiten gaan door

Volgens recente berichtgeving van de Zentralverband Deutsche Baugewerbe blijkt dat bouwbedrijven intensief bezig zijn met nieuwe opdrachten in de Hoch- en Tiefbau (hoogbouw en civiele techniek). 

Website met Facebook-like-button? Toestemming websitebezoeker vereist!

Website met Facebook-like-button? Toestemming websitebezoeker vereist!

Het Europees Hof van Justitie heeft in zijn uitspraak C-40/17 van 29 juli 2019 bepaald dat websites met een like-button van Facebook voor het verzamelen en doorsturen van gegevens van websitebezoekers samen met Facebook verantwoordelijk zijn.

Extreem warme werkdag: hittevrij voor werknemers?

Extreem warme werkdag: hittevrij voor werknemers?

Nu het iedere zomer steeds warmer wordt, rijst vaker de vraag of werkgevers op extreem warme dagen hun werknemers hittevrij moeten geven.

Duitse tolheffing van de baan

Duitse tolheffing van de baan

Afgelopen week kwam de verlossende uitspraak: de voorgenomen Duitse tolheffing is volgens het Europees Hof van Justitie discriminerend en dus niet met het EU-recht verenigbaar.

Pakketbedrijven opgepast: nieuwe wet omtrent aansprakelijkheid op komst!

Pakketbedrijven opgepast: nieuwe wet omtrent aansprakelijkheid op komst!

De Duitse GroKo (grote coalitie) is het eens geworden: er moet zo snel mogelijk een nieuwe wet komen die uitbuiting van pakketbezorgers moet tegengaan.

Werkgevers moeten werktijden van werknemers in de toekomst registreren

Werkgevers moeten werktijden van werknemers in de toekomst registreren

De hoogste rechterlijke instelling van de Europese Unie, het Hof van Justitie, heeft in zijn uitspraak bepaald dat de lidstaten van de EU met nadere regelgeving omtrent werktijdenregistratie moeten komen.

Opgelet bij de levering van reusachtige producten: niet altijd een retourplicht van de consument!

Opgelet bij de levering van reusachtige producten: niet altijd een retourplicht van de consument!

Verkopers van ‘reusachtige’ producten moeten er voortaan rekening mee houden dat de consument een gebrekkig product niet altijd hoeft te retourneren. 

Werkgever mag vakantiedagen niet naar beneden afronden

Werkgever mag vakantiedagen niet naar beneden afronden

Nadat een werkgever 28,15 vakantiedagen van zijn werknemer op 28 vakantiedagen had afgerond, spande de werknemer een rechtszaak tegen hem aan.

Duitse douane scherpt controle op minimumloonwet aan

Duitse douane scherpt controle op minimumloonwet aan

In de Duitse bouwbranche is met ingang van 1 maart 2019 het minimumloon verhoogd, voor ongeschoold werk ging het bruto uurloon in de 11 deelstaten van het voormalige West-Duitsland omhoog van € 11,75 naar € 12,20, voor vaklieden van € 14,95 naar € 15,20. 

EU-Commissie: Duitsland moet discriminatie van grensarbeiders bij toekenning van bouwpremie opheffen

EU-Commissie: Duitsland moet discriminatie van grensarbeiders bij toekenning van bouwpremie opheffen

De Europese Commissie heeft besloten Duitsland een advies te sturen voor het weigeren van een bouwpremie (Wohnungsbauprämie) aan grensarbeiders. 

De digitalisering doet haar intrede in het Duitse merkenrecht

De digitalisering doet haar intrede in het Duitse merkenrecht

Begin 2019 heeft de Duitse wetgever door het Markenrechtsmodernisierungsgesetz zijn regelgeving m.b.t. de registratie en bescherming van merken aangepast aan de EU-richtlijn. 

Record opdrachtvolume in de Duitse bouw

Record opdrachtvolume in de Duitse bouw

De Duitse bouw heeft in 2018 een ongekende groei doorgemaakt. 

Sneeuwpret betekent ook sneeuwruimen!

Sneeuwpret betekent ook sneeuwruimen!

Eindelijk is het zover: Een echte winter met sneeuw en ijs! Hoe mooi het er ook uitziet, voor huis- en grondeigenaren brengt dit weer ook werk met zich mee.

Filmopnames van klantenbezoek op facebook fanpage uit den boze

Filmopnames van klantenbezoek op facebook fanpage uit den boze

Stel, je hebt bij de kapsalon om de hoek je haar laten verlengen en krijgt twee dagen later van je buurvrouw een verrassend compliment: niet dat je er zo leuk uitziet, maar dat je op de facebook fanpage zo leuk overkomt.

24x7 bereikbaar voor de baas?

24x7 bereikbaar voor de baas?

In het weekend, ’s avonds laat of tijdens vakantie: moeten werknemers in Duitsland steeds bereikbaar zijn voor de zaak? 

Strenge reglementering van reclame voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Strenge reglementering van reclame voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Ingevolge Duits en Europees mededingingsrecht is misleidende reclame in het algemeen verboden. Nog strenger zijn de regels echter op het gebied van reclame voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Tenslotte gaat het hierbij om de gezondheid van de doelgroep.

Eerste boete in verband met de „Duitse AVG“

Eerste boete in verband met de „Duitse AVG“

In Duitsland is de eerste boete uitgevaardigd sinds de nieuwe wet inzake gegevensbescherming (Datenschutz-Grundverordnung) van toepassing is (25 mei 2018). 

Hoe lang mag een bedrijf sollicitatiebrieven bewaren?

Hoe lang mag een bedrijf sollicitatiebrieven bewaren?

Alle bedrijven in Duitsland ontvangen in het kader van een sollicitatieprocedure stukken van sollicitanten, die op vacatures reageren.

Duits minimumloon per 1 januari 2019 verder omhoog

Duits minimumloon per 1 januari 2019 verder omhoog

Het wettelijk minimumloon wordt in Duitsland per 1 januari 2019 van heden € 8,84 naar € 9,19 per uur verhoogd.

Verbod op prijsafspraken ook verticaal van toepassing

Verbod op prijsafspraken ook verticaal van toepassing

Zowel op grond van Duits als van Europees kartelrecht zijn concurrentiebeperkende overeenkomsten niet geoorloofd.

Inbreuk op de wet gegevensbescherming ‒ aanleiding voor een aanmaning?

Inbreuk op de wet gegevensbescherming

Wel zeker! Zo tenminste de opvatting van het Landgericht Würzburg.

Video-opname als bewijs bij een ongeval

Video-opname als bewijs bij een ongeval

Steeds meer Duitse automobilisten hebben een dashcam in de cockpit van hun voertuig geïnstalleerd en maken hier ook gretig gebruik van in het wegverkeer.

Inkomensgrens voor “Minijobs” blijft bij 450 euro

In Duitsland verrichten 7,5 miljoen mensen werkzaamheden van geringe omvang tegen een vergoeding van € 450, waarvoor zij geen sociale lasten en belasting hoeven af te dragen

Inkomensgrens voor “Minijobs” blijft bij 450 euro

De inkomensgrens van € 450 voor niet-verzekeringsplichtige banen, zog. “Minijobs”, wordt de komende tijd, ondanks het in januari 2019 opnieuw stijgende minimumloon, niet verhoogd, aldus een recentelijke verklaring van het Duitse Ministerie voor Werkgelegenheid.

Online handel: Verwijzing naar platform voor geschillenbeslechting niet voldoende

Online handel: Verwijzing naar platform voor geschillenbeslechting niet voldoende

Ondernemers met bedrijfszetel in een EU-land die online koopovereenkomsten of online dienstencontracten afsluiten zijn verplicht, om op hun websites een link te plaatsen die naar een platform voor online geschillenbeslechting leidt.

Dit moeten beheerders van een Fanpage nu doen

Dit moeten beheerders van een Fanpage nu doen

De functionaris voor gegevensbescherming en vrije toegankelijkheid van informatie van de deelstaat Nordrhein-Westfalen (LDI NRW) raadt naar aanleiding van de Facebook-uitspraak van het Hof van Justitie van de EU (HvJ EU) van 05-06-2018 de onderstaande werkwijze aan. 

Kopiëren en invoeren van foto’s van anderen verboden

Kopiëren en invoeren van foto’s van anderen verboden

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat voor de publicatie van niet zelf gemaakte foto’s op de eigen website ook dan toestemming van de auteur nodig is, als deze foto’s reeds tevoren met toestemming van de auteur op een andere website gepubliceerd waren en van deze website konden worden gedownload. 

Wanneer mag ik als ondernemer een bekend e-mailadres van een klant gebruiken? Waar begint reclame?

Mag ik een e-mailadres van een klant gebruiken?

Wanneer mag ik als ondernemer een bekend e-mailadres van een klant gebruiken? Waar begint reclame?

Volgens DSGVO (Duitse AVG) mag ik persoonlijke gegevens verwerken, als dat gebeurt om een contract na te komen en de betreffende persoon de andere partij in het contract, en dus mijn klant is. De persoonlijke gegevens mag ik bovendien gebruiken als dat in de aanloop naar een contract plaatsvindt.

Met dank aan de Duitse AVG: Mooie herinneringen - zwart gemaakte kinderfoto's! Is dat nou echt nodig?

Met dank aan de Duitse AVG: Mooie herinneringen - zwart gemaakte kinderfoto's! Is dat nou echt nodig?

Op de radio hoorde ik een bericht dat een katholiek kinderdagverblijf herinneringalbums uitreikte aan vertrekkende kinderen die naar de basisschool gaan. In deze albums waren de foto's van de kinderen zodanig bewerkt dat, afgezien van het eigen kind, alle kinderen zwart waren gemaakt. Als reden voor deze gang van zaken noemde het kinderdagverblijf de Duitse AVG, de DSGVO. Is dat nou echt nodig?

Digitalisering in Schleswig-Holstein – Kansen door open source software! Biedt die een mogelijke oplossing voor bedrijven?

Digitalisering in Schleswig-Holstein – Kansen door open source software! Biedt die een mogelijke oplossing voor bedrijven?

Volgens de functionaris gegevensbescherming van de deelstaat Schleswig-Holstein (LfD) heeft het parlement van die deelstaat unaniem besloten dat het gebruik van open bron software (open source software) een bijzondere rol gaat spelen. De programmacode van deze software is open en kan door iedereen worden bekeken. 

Belastingadviseur geen gegevensverwerker?

Belastingadviseur geen gegevensverwerker?

De Duitse organisaties voor belastingadviseurs, Deutsche Steuerberaterverband (DStV) en Bundessteuerberaterkammer (BStBK), beschouwen de werkzaamheden van belastingadviseurs op het gebied van loon- en salarisadministratie en de boekhoudadministratie niet als verwerking die in opdracht wordt uitgevoerd, als bedoeld in de verordening DSGVO - de Duitse AVG.