Verzekering tegen schade door verplichte sluiting van het bedrijf tijdens de COVID 19-pandemie

Uitspraak van het `Bundesgerichtshof´

Verzekering tegen schade door verplichte sluiting van het bedrijf tijdens de COVID 19-pandemie

Veel ondernemers in de horeca hadden gehoopt op een positieve beslissing van het BGH (Bundesgerichtshof) in het geschil over uitkering door de verzekering voor schade die is opgelopen omdat het bedrijf vanwege de pandemie verplicht moest sluiten.

Nu heeft het BGH echter in zijn uitspraak van 26 januari 2022 beslist dat de exploitant van een restaurant geen aanspraak maakt op een uitkering uit hoofde van zijn verzekering, omdat de bedrijfssluiting als gevolg van de ziekte "Covid 19" of de ziekteverwekker "Sars CoV-2" niet door de verzekeringspolis zou zijn gedekt.

Onder verwijzing naar de polisvoorwaarden van de verzekering AXA, die in het concrete geval waren overeengekomen, heeft de rechtbank geoordeeld dat de daarin opgenomen lijst van ziekten en ziekteverwekkers als limitatief moest worden beschouwd. Enerzijds had de verzekeringnemer belang bij een zo volledig mogelijke verzekeringsdekking, maar anderzijds mocht hij er niet van uitgaan dat de verzekeraar ook dekking wil verlenen voor niet in die lijst opgenomen ziekten en ziekteverwekkers die - zoals hier het geval was - pas jaren na het sluiten van de overeenkomst ontstaan. 

De hoop van ondernemers in de horeca, wier polisvoorwaarden identieke clausules bevatten, is dus in rook opgegaan. Beslissingen van het BGH over andersluidende voorwaarden moeten echter nog worden genomen.

 

Voor nadere informatie omtrent dit thema kunt u contact opnemen met Cathrin van den Hurk, Rechtsanwältin en Fachanwältin für Versicherungsrecht.

 

 

#verzekering #uitkering #duitsland #verplichte_sluiting #bedrijf #horeca #corona #covid_19 #overeenkomst

 

 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : woensdag, 16 februari 2022