Uitspraak Hof van Justitie van de Europese Unie over inzage in nationale UBO-registers

De bouwbranche tijdens de Oekraïne-oorlog

Op 22 november 2022 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna het Hof) uitspraak gedaan dat de publieke toegankelijkheid tot de informatie over de uiteindelijk belanghebbende (UBO) in de nationale UBO-registers in strijd is met de grondrechten van de EU.

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

De vrije toegankelijkheid vormt een ernstige inmenging in de grondrechten op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens zoals bepaald in de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. De informatie in het register maakt het voor een potentieel onbeperkt aantal personen mogelijk om informatie te verkrijgen over de materiële en financiële situatie van uiteindelijk belanghebbenden. De bescherming van betrokkenen tegen misbruik van persoonsgegevens is niet voldoende. Volgens het Hof van Justitie van de EU rechtvaardigt ook de doelstelling - het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering - niet de inmenging in de gegarandeerde grondrechten.


Gemotiveerd verzoek en een legitiem belang

Door de uitspraak zijn onderdelen van de Vijfde EU-witwasrichtlijn - Richtlijn (EU) 2018/843 - ongeldig verklaard. Dit heeft met name gevolgen voor de publieke toegankelijkheid tot informatie in het Transparenzregister (Duitse UBO-register) volgens de wet Geldwäschegesetz (Duitse wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, GwG). De Bundesanzeiger Verlag, die verantwoordelijk is voor het Duitse UBO-register, heeft hierop al gereageerd. Elk lid van de bevolking dat nu inzage wil nemen in het Duitse UBO-register moet nu een gemotiveerd verzoek en een legitiem belang daartoe kunnen aantonen.


Transparenzregister

Wij zijn u graag van dienst bij alle aangelegenheden die het Transparenzregister (Duitse UBO-register) betreffen, met name bij inschrijvingen, wijzigingen, boetes en bestuurlijke procedures. Aarzelt u niet om contact met een van onze juridische specialisten op te nemen: Alexander Crämer, Rechtsanwalt.
Dit artikel is mede tot stand gekomen door Vivien Eder, juridisch medewerker.

No video selected.
  • gepubliceerd : dinsdag, 07 februari 2023