Tijdelijke aanpassingen van de Duitse insolventiewet

De bouwbranche tijdens de Oekraïne-oorlog

Op 9 november 2022 is de Duitse wet SanInsKG in werking getreden. Dit is een tijdelijke aanpassing op het gebied van sanering en insolventie om de gevolgen van de crisis te verzachten. Hierdoor is een aantal voorschriften van de Duitse insolventiewet aangepast. Deze aanpassing maakt deel uit van het derde maatregelenpakket van de Duitse regering. 

De maatregelen zijn een reactie op de prijsstijgingen op de energie- en grondstoffenmarkt en de daarmee verband houdende financiële belasting voor bedrijven. Met de aanpassing wil men de verwachte golf aan bedrijfsfaillissementen tegengaan.

 

1. Verkorting termijn voor de beoordeling van de continuïteit van een bedrijf

Het faillissement van een bedrijf moet worden aangevraagd als het vermogen niet toereikend is om aan de bestaande verplichtingen te voldoen. Echter alleen als het zeer waarschijnlijk is dat de bedrijfscontinuïteit in de komende twaalf maanden niet in het geding komt. Hierdoor is er bij een negatief eigen vermogen (Überschuldung) geen reden om het faillissement aan te vragen.

Dit betekent dat een bedrijf kan voortbestaan omdat het de komende twaalf maanden over voldoende financiële middelen beschikt om aan de verplichtingen te voldoen die gedurende deze periode opeisbaar worden.

De termijn die wordt gebruikt bij de beoordeling van de continuïteit van een bedrijf wordt ingekort van twaalf maanden naar vier maanden. Dit betekent dat bij de prognose alleen nog wordt gekeken of het bedrijf de komende vier maanden in staat is om aan de financiële verplichtingen te voldoen op het moment dat deze opeisbaar worden.

2. Verlenging maximale termijn waarbinnen het faillissement moet worden aangevraagd

Ook de maximale termijn waarbinnen in geval van negatief eigen vermogen het faillissement moet worden aangevraagd, wordt tijdelijk aangepast. De termijn is verlengd van zes naar acht weken.

De wetgever wil met het verlengen van de termijn waarbinnen het faillissement moet worden aangevraagd, tegemoetkomen aan de actuele omstandigheden en de bijbehorende planningsonzekerheid. Dit met het oog op eventuele saneringsmaatregelen en de voorbereiding van een sanering door een preventieve herstructurering of een zgn. Eigenverwaltung. Hierbij behoudt de schuldenaar zelf het beheer en de beschikking over het vermogen als er meer tijd nodig is.

Onveranderd blijft het beginsel dat faillissementsaanvragen zonder verwijtbare vertraging moeten worden ingediend. Dit geldt ook nu de termijn waarbinnen het faillissement moet worden aangevraagd, is verlengd naar acht weken. De maximale termijn van acht weken mag dus niet ten volle worden benut wanneer al eerder vaststaat dat een duurzaam herstel van de situatie met een negatief eigen vermogen niet meer wordt verwacht.

De maximale termijn waarbinnen het faillissement moet worden aangevraagd in geval van insolventie is uitdrukkelijk niet aangepast. Bestuurders moeten in dat geval uiterlijk na drie weken het faillissement aanvragen.

3. Duur van de wetswijziging


Tot 31 december 2023 gelden zowel de verkorting van de termijn die wordt gebruikt bij de beoordeling van de continuïteit van een bedrijf alsook de verlenging van de maximale termijn waarbinnen het faillissement moet worden aangevraagd in geval van een negatief eigen vermogen.

4. Conclusie


De verkorting van de termijn die wordt gebruikt bij de beoordeling van de continuïteit van een bedrijf van twaalf maanden naar vier maanden in combinatie met de verlenging van de maximale termijn waarbinnen het faillissement moet worden aangevraagd bij een negatief eigen vermogen naar acht weken, zal de noodzaak om faillissement aan te vragen verlichten als er een negatief eigen vermogen is.

Regels in geval van insolventie blijven gehandhaafd

Bedrijven waarbij de omzet instort en de liquiditeit als gevolg daarvan opdroogt, worden echter niet geholpen met het verkorten van de termijn die wordt gebruikt bij de beoordeling van de continuïteit van een bedrijf. De meeste faillissementsaanvragen worden namelijk (ook) gesteld wegens insolventie. De regels voor het aanvragen van het faillissement in geval van insolventie blijven ongewijzigd.

Bedrijfsplannen maandelijks actualiseren

Het verkorten van de termijn die wordt gebruikt bij de beoordeling van de continuïteit van een bedrijf ontslaat bestuurders niet de verplichting om zich intensief bezig te houden met de bedrijfsplanning voor de lange termijn. Bedrijfsplannen moeten voor een langere periode dan vier maanden worden opgesteld, voortdurend worden herzien en bij wijzigingen van de onderliggende omstandigheden worden aangepast. Als de situatie van een negatief eigen vermogen voortduurt, moet het bedrijfsplan maandelijks worden geactualiseerd, zodat de termijn die wordt gebruikt bij de beoordeling van de continuïteit steeds vier maanden bedraagt.

Duitse insolventiewet

De vraag blijft welke gevolgen het heeft dat de termijn die wordt gebruikt bij de beoordeling van de continuïteit in geval van een negatief eigen vermogen als bedoeld in § 19, tweede lid InsO van nu vier maanden, verschilt met de continuïteitsaanname als bedoeld in § 252 HGB, waarbij regelmatig een periode van twaalf maanden ten grondslag moet worden gelegd. Het feit dat de duur van deze termijnen niet overeenkomen, kan ertoe leiden dat een onderneming weliswaar op basis van de Duitse insolventiewet geen negatief eigen vermogen heeft, er desalniettemin geen sprake is van ‘going concern’. Dit zou met name problemen kunnen opleveren bij het aanvragen van leningen. Banken beoordelen bij het toekennen van een lening immers de op going concernbasis opgemaakte jaarrekening, waarmee de voortzetting van de onderneming op de lange termijn wordt geïmpliceerd.

Heeft u vragen over Duitse wet SanInsKG, de insolventiewet of andere juridische of fiscale vragen? Neem dan contact op met Lars WemmersDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

#STRICK #duitsrecht #duitseadvocaat #faillissement

No video selected.
  • gepubliceerd : woensdag, 21 december 2022