Negatieve rente, een onderwerp waarover men ruzie blijft maken.

Kunnen spaarders nu opgelucht ademhalen?

Negatieve rente, een onderwerp waarover men ruzie blijft maken.

Negatieve rente is een oneindig geschilpunt tussen banken enerzijds en klanten anderzijds. 

Negatieve rente zijn bedragen die aan de bank moeten worden betaald voor grotere tegoeden.

Het Landgericht Düsseldorf heeft nu in een dergelijk geval de spaarders in het gelijk gesteld en de banken en financiële instellingen tegelijkertijd in het ongelijk gesteld. Het is onrechtmatig om een vergoeding te verlangen voor het bewaren van tegoeden, ter hoogte van 0,5% per jaar, als het gaat om bedragen vanaf € 10.000. Een dergelijke vergoeding vormt een onevenredige benadeling voor de klant, omdat het in bewaring geven van geld een vast bestanddeel is van een betaalrekening. De klant betaalt immers servicekosten en dus ook voor het bewaren van geldbedragen. Als de klant ook nog eens negatieve rente moet betalen, is hij verplicht om daarvoor twee keer een vergoeding te betalen. Dit is volgens het Landgericht Düsseldorf niet-ontvankelijk.

Het moet nog worden afgewacht hoe het probleem van de negatieve rente zich zal ontwikkelen, want de uitspraak is nog niet in kracht van gewijsde gegaan.

 

Dit artikel is met medewerking van Frederike Knickrehm ontstaan.

 

Voor nadere informatie omtrent dit thema kunt u contact opnemen met Alexander Crämer, Rechtsanwalt.

 

 

#rente #bank #klant #negatieve_rente #bankrekening

 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : dinsdag, 12 april 2022