De druk door het Lieferkettengesetz

Welke consequenties dreigen?

De druk door het Lieferkettengesetz

De wet Lieferkettengesetz (Duitse wet op de toeleveringsketen = LKG) treedt op 01-01-2023 in werking. 

Deze wet verplicht ondernemingen erop toe te zien dat de zorgvuldigheidsplichten op het gebied van mensenrechten en milieu in hun hele toeleveringsketen worden nageleefd. Ook Nederlandse bedrijven zijn indirect verplicht om aan deze standaard te voldoen als zij gebruik (willen blijven) maken in verband met de toeleveringsketen met Duitse ondernemingen.

Op dit moment zien we echter dat bedrijven in Duitsland alleen een kwetsbaarheidsanalyse uitvoeren en nog maar heel traag actie ondernemen ten aanzien van de nieuwe wet Lieferkettengesetz. Met ingang van 01-01-2023 zal het Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) echter controles uitvoeren. Vanaf dat moment moeten ondernemingen dus aan de vereiste standaard voldoen. De boetes in geval van overtredingen van de zorgvuldigheidsplichten op het gebied van mensenrechten en milieu liggen tussen de € 100.000 en € 800.000. Bij concerns kan de boete zelfs oplopen tot twee procent van de jaaromzet en bedrijven kunnen zelfs worden uitgesloten van aanbestedingen.

Tip: Met het oog op de wet Lieferkettengesetz lijkt het dringend noodzakelijk om nu al een risicoanalyse uit te voeren en de verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de wet, zodat er na 01-01-2023 bij een controle geen problemen ontstaan.

 

Dit artikel is met medewerking van Frederike Knickrehm ontstaan.

 

Voor nadere informatie omtrent dit thema kunt u contact opnemen met Alexander Crämer, Rechtsanwalt.

 

 

#lieferkettengesetz #toeleveringsketen #zorgvuldigheidsplicht

 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : dinsdag, 12 april 2022