Afspraken over zwart geld in de bouwsector

Gevolgen voor wettelijke garantierechten (de Duitse Gewährleistung) en deelbetalingen

Afspraken over zwart geld in de bouwsector

Overeenkomsten in de bouw worden gesloten door aanbod en aanvaarding. Op deze overeenkomsten zijn de algemene wettelijke voorschriften van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) en de bijzondere voorschriften voor overeenkomsten in de bouw van toepassing.

Bij het sluiten van een overeenkomst moet er altijd op worden gelet of er afspraken zijn getroffen die zwart geld zouden kunnen betreffen.

Een overeenkomst waarin afspraken over zwart geld staan, is volgens § 134 BGB nietig. De nietigheid van een overeenkomst heeft tot gevolg dat de opdrachtgever geen deelbetalingen meer kan terugvragen en geen wettelijke garantierechten (de Duitse Gewährleistung) meer kan doen gelden. Maar ook de opdrachtnemer heeft geen aanspraak meer op betaling van de aanneemsom als gevolg van de nietigheid van een overeenkomst.

Aanwijzingen voor afspraken over zwart geld zijn vaak contante betalingen waarvoor geen kwitantie wordt uitgereikt, of ook de afspraak dat er geen btw hoeft te worden betaald. Een andere aanwijzing voor afspraken over zwart geld is, dat de partijen het niet eens zijn over de uitbetaalde bedragen. Ook het feit dat een eindfactuur slechts met vertraging of helemaal niet wordt uitgereikt, is eveneens een aanwijzing voor afspraken over zwart geld. Dergelijke aanwijzingen worden ook niet weerlegd door facturen voor materiaal- en loonkosten.

Tip: Afspraken over zwart geld zijn strafbaar en beperken, ongeacht hun strafbaarheid, uw rechten ten opzichte van uw vermeende contractspartner. U kunt geen enkel recht doen gelden op grond van het contract dat nietig is geworden als gevolg van de afspraken over zwart geld. Bovendien wordt u dringend geadviseerd geen contante betalingen te doen zonder een voldoende kwitantie daarvoor. Het wordt sterk aanbevolen om voor alle betalingen en uitgaven een kwitantie te (laten) opstellen en te documenteren. Mochten er nog vragen zijn, staan wij graag tot uw beschikking.

  

Dit artikel is met medewerking van Frederike Knickrehm tot stand gekomen.

 

Voor nadere informatie omtrent dit thema kunt u contact opnemen met Udo CroonenbrockRechtsanwalt.

 

 

#overeenkomst #bouw #wettelijke_voorschriften #afspraak #zwart_geld #betaling #kwitantie #garantie #aannemer #opdrachtgever #opdrachtnemer

 

 

 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : maandag, 23 mei 2022