Artikelen 2022

Wijziging belastingverdrag Duitsland-Nederland per 1 januari 2023

De bouwbranche tijdens de Oekraïne-oorlog

Het belastingverdrag tussen Duitsland en Nederland bepaalt aan welke van beide staten het recht van belastingheffing moet worden toegekend. Dit voorkomt dat er eventueel dubbel belasting wordt geheven over inkomsten.

Vanaf 2023 herbruikbare verpakkingen verplicht in Duitsland

De bouwbranche tijdens de Oekraïne-oorlog

Nieuwe voorschriften Duitse Verpakkingswet


Restaurants, bistro's en cafés die afhaalmaaltijden en -dranken verkopen, evenals kantines, tankstations, supermarkten en cateringbedrijven, zijn vanaf 1 januari 2023 verplicht om hun producten ook in herbruikbare verpakkingen aan te bieden. 

Voorkom verjaring: check vóór 31 december uw vorderingen

De bouwbranche tijdens de Oekraïne-oorlog

Als ondernemer actief in Duitsland? Houd dan rekening met de reguliere verjaringstermijn van 3 jaar. Door deze regeling in het Duitse recht verjaren veel vorderingen op 31 december. De reguliere verjaringstermijn van 3 jaar begint te lopen aan het eind van het jaar waarin de vordering is ontstaan en waarvan de schuldeiser kennis had of redelijkerwijze kon hebben. Oftewel: eind 2022 verjaren alle vorderingen die in 2019 zijn ontstaan.

Tijdelijke aanpassingen van de Duitse insolventiewet

De bouwbranche tijdens de Oekraïne-oorlog

Op 9 november 2022 is de Duitse wet SanInsKG in werking getreden. Dit is een tijdelijke aanpassing op het gebied van sanering en insolventie om de gevolgen van de crisis te verzachten. Hierdoor is een aantal voorschriften van de Duitse insolventiewet aangepast. Deze aanpassing maakt deel uit van het derde maatregelenpakket van de Duitse regering. 

Bedenkingen in de bouw: kunnen deze mondeling worden geuit?

De bouwbranche tijdens de Oekraïne-oorlog

Het Duits reglement voor aanbesteding en contracten met betrekking tot bouwwerkzaamheden (VOB) kent veel verschillende voorschriften voor de contractuele bouwsector.

Heeft de opdrachtnemer bijvoorbeeld bedenkingen bij de geplande wijze van uitvoering? Volgens de VOB/B moet hij de opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. De vraag is of en in hoeverre dergelijke bedenkingen ook mondeling kunnen worden geuit.

Deponeer nú de jaarrekeningen van 2021 en voorkom een fikse boete

De bouwbranche tijdens de Oekraïne-oorlog

De jaarrekeningen 2021 van uw Duitse vestiging moeten uiterlijk 31 december 2022 bij de Bundesanzeiger (federale staatscourant) gedeponeerd worden. Gebeurt dit niet, dan doet de Bundesanzeiger hiervan melding bij het Bundesamt für Justiz, het Duitse federale bureau voor justitie.

Nederlandse algemene voorwaarden in Duitsland: hoe regel ik het eigendomsdomsvoorbehoud?

De bouwbranche tijdens de Oekraïne-oorlog

Het eigendomsvoorbehoud dat opgenomen is in de algemene voorwaarden volgens Nederlands recht gelden niet in Duitsland.

Agressieve handelspraktijken en misleidende reclame in de ban

De bouwbranche tijdens de Oekraïne-oorlog

De Duitse economie groeit nog steeds en blijft groeien zij het in een langzamer tempo. Voor dit jaar wordt er gerekend met een groei van 3% en voor 2023 met een groei van 2,9 %.

De valkuil van een bedrijfsadres bij een Duitse medewerker of handelsagent

De bouwbranche tijdens de Oekraïne-oorlog

Om kosten te besparen, kiezen sommige Nederlandse ondernemers ervoor hun Duitse GmbH op het woonadres van een in Duitsland wonende medewerker of agent te registreren.

Dé 3 belangrijke wijzigingen op het gebied van arbeidsrecht in Duitsland

De bouwbranche tijdens de Oekraïne-oorlog

Het arbeidsrecht is regelmatig onderhevig aan wijzigingen. Graag stellen wij u op de hoogte van de drie belangrijke wijzigingen op het gebied van wetgeving en jurisprudentie waarmee u in de praktijk mee te maken kunt krijgen.

De bouwbranche tijdens de Oekraïne-oorlog

Gevolgen, problemen en oplossingen

De bouwbranche tijdens de Oekraïne-oorlog

Door de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande sancties zijn de prijzen voor veel grondstoffen extreem gestegen. Een einde aan deze prijsstijgingen is momenteel nog niet in zicht.

Schriftvormvereiste bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Voldoet een ingescande handtekening aan het schriftvormvereiste?

Schriftvormvereiste bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Het Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg heeft in de uitspraak van 16 maart 2022 duidelijk gesteld dat een ingescande handtekening niet voldoet aan het wettelijk vereiste schriftelijke vorm.

Afspraken over zwart geld in de bouwsector

Gevolgen voor wettelijke garantierechten (de Duitse Gewährleistung) en deelbetalingen

Afspraken over zwart geld in de bouwsector .

Overeenkomsten in de bouw worden gesloten door aanbod en aanvaarding. Op deze overeenkomsten zijn de algemene wettelijke voorschriften van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) en de bijzondere voorschriften voor overeenkomsten in de bouw van toepassing.

Negatieve rente, een onderwerp waarover men ruzie blijft maken.

Kunnen spaarders nu opgelucht ademhalen?

Negatieve rente, een onderwerp waarover men ruzie blijft maken.

Negatieve rente is een oneindig geschilpunt tussen banken enerzijds en klanten anderzijds. 

Duitslands meest verkochte matras

Reclame-uiting

Duitslands meest verkochte matras

Reclame maken met de slogan “Deutschlands meistverkaufte Matratze” is alleen toegestaan als met concrete cijfers kan worden aangetoond dat dit ook echt zo is, zo oordeelde het Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main op 13-01-2022 (zaaknummer 6 U 161/21).

Controles door de Duitse Zoll

Vooral met betrekking tot de minimumlonen

Controles door de Duitse Zoll

In de grensregio Kleve voert het Hauptzollamt Duisburg op dit moment meer controles bij bedrijven uit.

De druk door het Lieferkettengesetz

Welke consequenties dreigen?

De druk door het Lieferkettengesetz

De wet Lieferkettengesetz (Duitse wet op de toeleveringsketen = LKG) treedt op 01-01-2023 in werking. 

Contractuele boetes in algemene voorwaarden, in het bijzonder bouwcontracten

Is het netto of bruto afrekenbedrag doorslaggevend?

 Contractuele boetes in algemene voorwaarden, in het bijzonder bouwcontracten.

Algemene voorwaarden maken deel uit van bijna alle bouwcontracten. In deze algemene voorwaarden staan daarbij vaak clausules waarin een mogelijke contractuele boete wordt geformuleerd in het geval bepaalde voorwaarden niet worden nageleefd. 

Auteursrechtelijke bescherming "World Feed" van de UEFA Champions League

Auteursrechtelijke bescherming

De zogenaamde "World Feed" van de uitzendingen van de UEFA Champions League wordt door het auteursrecht beschermd. Dit heeft het Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt beslist in een uitspraak in hoger beroep van 14 december 2021 (zaak nr. 11 U 53/21).

Recht op huurkorting tijdens de lockdown is mogelijk

Recht op huurkorting tijdens de lockdown is mogelijk

Het Bundesgerichtshof heeft geoordeeld: Een huurkorting vanwege de gedwongen sluiting vanwege de coronapandemie is mogelijk. 

Verkoop van onroerend goed in 2022

Verwachte voordelen

Verkoop van onroerend goed in 2022

Voor de verkoper hangt de verkoop van een onroerende zaak meestal af van de actuele prijsontwikkelingen. De prijzen voor nieuwbouw worden steeds hoger en de bouwkosten stijgen gestaag

De wet Lieferkettengesetz in de praktijk

Strengere regels in de Duitse wet inzake toeleveringsketen

De wet Lieferkettengesetz in de praktijk

De wet Lieferkettengesetz (ook wel Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz genoemd) gaat in 2023 in en is verplicht voor ondernemingen met meer dan 3.000 werknemers. 

Verzekering tegen schade door verplichte sluiting van het bedrijf tijdens de COVID 19-pandemie

Uitspraak van het `Bundesgerichtshof´

Verzekering tegen schade door verplichte sluiting van het bedrijf tijdens de COVID 19-pandemie

Veel ondernemers in de horeca hadden gehoopt op een positieve beslissing van het BGH (Bundesgerichtshof) in het geschil over uitkering door de verzekering voor schade die is opgelopen omdat het bedrijf vanwege de pandemie verplicht moest sluiten.

Minimumloon stijgt naar € 12,00

Vanaf 1 oktober 2022

Minimumloon stijgt naar € 12,00

Vanaf 01-10-2022 stijgt het wettelijk minimumloon in Duitsland naar € 12,00 bruto per uur.

Wat is het verschil tussen de Duitse `Garantie´ en `Gewährleistung´?

Algemene voorwaarden - offertes - zekelijke correspondentie

Wat is het verschil tussen de Duitse `Garantie´ en `Gewährleistung´?

Nederlandse ondernemers vertalen zowel in algemene voorwaarden als in offertes en zakelijke correspondentie het Duitse woord "Garantie" vaak 1 op 1 met het Nederlandse woord "garantie".

Wat verandert er in 2022?

Nieuwe wettelijke regelingen: sociale zekerheid, arbeid, milieu, wonen

Wat verandert er in 2022?
  1. Sociale zekerheid

Een groot aantal vernieuwingen doet zich voor bij de verplichte premies en uitkeringen. Zo worden de pensioen en de bijstandsuitkering Hartz IV verhoogd.

Arbeitnehmerüberlassung - terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

Gewijzigde kosten en nieuw informatieblad

Arbeitnehmerüberlassung - terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

Voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten is in Duitsland in principe een vergunning nodig. Dat wil zeggen dat de uitlener een vergunning nodig heeft, die bij de Bundesagentur für Arbeit moet worden aangevraagd.

Eigenaren van Duits onroerend goed moeten nu aparte aangifte bij het Finanzamt doen

Nieuwe wet op onroerendezaakbelasting

Eigenaren van Duits onroerend goed moeten nu aparte aangifte bij het Finanzamt doen

Huiseigenaren moeten nu al handelen. Hoewel de hervorming van de onroerendezaakbelasting pas in 2025 van kracht zal worden, moet per 1 januari 2022 de waarde van ongeveer 36 miljoen onroerende goederen in het hele land opnieuw worden vastgesteld. 

De grenzen van de `overeenkomst op afstand´

Fernabsatzvertrag

De grenzen van de `overeenkomst op afstand´

Overeenkomsten op afstand worden gekenmerkt door het uitsluitende gebruik van technieken voor communicatie op afstand (bijv. e-mail, brief, telefoon).