Wetswijzigingen 2021

Arbeids-, sociaal verzekerings-, belasting- en insolventierecht

Wetswijzigingen 2021 Duitsland

In het jaar 2021 worden verstrekkende wijzigingen van kracht. Veel van deze wetswijzigingen berusten op de aanhoudende coronapandemie. Hieronder worden de relevante wetswijzigingen op het gebied van het arbeids-, sociaal verzekerings-, belasting- en insolventierecht beschreven.

 

 

 

 

 

Minimumloon

Het wettelijk minimumloon stijgt vanaf 01-01-2021 naar € 9,50 bruto/uur.

Vanaf 01-07-2021 stijgt het minimumloon naar € 9,60 bruto/uur, met ingang van 01-01-2022 wordt dit verhoogd naar € 9,82 bruto/uur en vanaf 01-07-2022 naar € 10,45 bruto/uur.

Premiegrenzen

De premiegrens voor de wettelijke zorgverzekering stijgt per 01-01-2021 naar € 58.050,00 per jaar. De premiegrens voor de wettelijke pensioenverzekering stijgt naar € 85.200,00 (oude deelstaten) of € 80.400,00 (nieuwe deelstaten). De loongrens voor verplichte zorgverzekering ligt voortaan bij € 64.350,00 per jaar.

Vast bedrag home-office

Werknemers die vanwege Corona thuis in home-office werken, kunnen voortaan een zogenaamde "Home Office Pauschale" in de belastingaangifte opgeven, namelijk een vast bedrag van € 5,00 per werkdag, maximaal € 600,00 per jaar.

Dit vaste bedrag wordt eerst beperkt tot 2 jaar voor home-officedagen tussen 01-01-2020 en 01-01-2022.

Vast bedrag reiskostenvergoeding

Het vaste bedrag voor reiskostenvergoeding wordt vanaf 01-01-2021 van € 0,30 verhoogd naar € 0,35.

De btw wordt weer verhoogd naar 19%

De btw was laatstelijk verlaagd van 19% tot 16% om de economie te stimuleren en de consumenten tot consumptie aan te zetten. Het lagere btw-tarief was verlaagd van 7% tot 5%.

Deze regelingen zijn aan het einde van het jaar afgelopen.

Vanaf 01-01-2021 geldt dus weer een btw-tarief van 19% en een lager btw-tarief van 7%. 

Als er in 2020 nog een opdracht is aangenomen en daarop betalingen zijn verricht, geldt het volgende. Over aanbetalingen moet het oude btw-tarief van 16% worden betaald. Vindt de eindafrekening echter pas in 2021 plaats, moet er over de betaling van de eindafrekening 19% btw worden betaald en ook over de al verrichte aanbetalingen in het jaar 2020 moet 19% worden betaald. Het is toegestaan om dergelijke aanbetalingen, om het makkelijker te maken, al in 2020 met 19% btw af te rekenen.

Uitkering wegens werktijdverkorting - Kurzarbeitergeld

Reeds in 2020 zijn er bijzondere regelingen voor de uitkering wegens werktijdverkorting ingevoerd, die thans tot het einde van 2021 zijn verlengd.

Met name is de uitkering wegens werktijdverkorting vanaf de vierde uitkeringsmaand van 60% naar 70% verhoogd (bij werknemers met kinderen: verhoging van 67% op 77%) en vanaf de zevende maand wordt de uitkering verhoogd van 80% naar 87%. Voorwaarde daarvoor is nog steeds dat de werkvermindering minimaal 50% bedraagt.

Insolventierecht: Opschorting van de verplichte faillissementsaanvraag; wetsherziening

De verplichting om faillissement aan te vragen is voor ondernemingen opgeschort, waarbij vanwege de coronapandemie weliswaar sprake is van insolventie, zij echter aansluitend vermoedelijk met succes zullen worden voortgezet.

De mogelijkheid deze verplichte aanvraag op te schorten, is verlengd tot 31-01-2021.

Het insolventierecht wordt in 2021 compleet herzien. Een bestanddeel is onder andere dat er buiten de insolventieprocedure een reorganisatieplan wordt opgesteld waarmee 75% van de schuldeisers akkoord moeten gaan. Bij de Amtsgerichte dienen speciale "Restrukturierungsgerichte" te worden geschapen.

De termijn waarna de restschuld wordt kwijtgescholden, zal met terugwerkende kracht voor alle insolventieprocedures die vanaf 01-10-2020 zijn aangevraagd, tot 3 jaar worden verkort.

Insolvenzgeldumlage (werkgeversbijdrage voor loondoorbetaling bij faillissement)

De werkgevers betalen als bestanddeel van de premies wettelijke sociale verzekeringen onder andere een Insolvenzgeldumlage. Tot nu toe bedroeg deze 0,06% van het bruto loon waarover verplicht pensioenpremies moeten worden betaald en vanaf 01-01-2021 bedraagt dit 0,12%. Vanaf 2022 is gepland dit percentage te verhogen naar 0,15%.

Verbod op overeenkomsten van aanneming van werk en het verbod op terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de vleesindustrie

Vanaf 01-01-2021 zijn overeenkomsten van aanneming van werk in de vleesindustrie verboden. Vanaf 01-04-2021 is in deze branche ook de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten verboden Een uitzondering hierop geldt voor bedrijven in de vleesindustrie met minder dan 50 werknemers.

Ondernemingen die door deze regeling zijn getroffen hebben stappen ingediend tegen de wettelijke bepalingen waarop deze beslissing gebaseerd is en hebben hieraan spoedprocedures verbonden. Het Bundesverfassungsgericht heeft nog tegen het einde van het jaar 2020 de spoedprocedures afgewezen; het resultaat van de bodemprocedures moet thans worden afgewacht.

 

Wilt u meer weten over de wetswijzigingen op het gebied van arbeid en sociale zekerheid in Duitsland? Neem dan contact op met Gisela SurmannAnja Romijnders of Torsten Viebahn, Fachanwälte für Arbeitsrecht.

Wilt u meer weten over de wetswijzigingen op het gebied van belasting- en insolventierecht? Neem dan contact op met Lars Wemmers, Rechtsanwalt.

 

 

 #wetswijzigingen #kurzarbeit #home_office #arbeidsrecht #insolventie #mehrwertsteuer #corona #covid_19 #belasting #sociale_zekerheid #sociaalverzekeringsrecht #belastingrecht #minimumloon #zorgverzekering #pensioenverzekering #loon #belasting #werktijdverkorting #faillisement #insolvenzgeldumlage

 

 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : dinsdag, 12 januari 2021