Nieuws over merkrechtelijke inbreuk bij gebruik van testlabels

Nieuws over merkrechtelijk inbreuk bij gebruik van testlabels

De actuele rechtspraak over het gebruik van testlabels komt van het Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf (vonnis van 19-11-2020, dossiernummer 20 U 152/16). Nadat het OLG de zaak aan het Europees Hof van Justitie had voorgelegd, verbood het een fabrikant van tandpasta om het logo van ÖKO-TEST op de eigen productverpakking te gebruiken.

De eisende partij was de uitgever van het Duitse tijdschrift ÖKO-TEST. Zij hadden een tandpasta van de gedaagde getest en beoordeeld als "zeer goed". Gedaagde kon vervolgens een kosteloze licentie verwerven voor het gebruik van het ÖKO-TEST logo, om te verwijzen naar het testresultaat. De eisende partij had deze logo's als Uniemerk laten beschermen en wel onder andere voor "adviesverlening en voorlichting aan consumenten". Volgens de licentievoorwaarden zou de geldigheid van de licentie aflopen zodra de eigenschappen van het product veranderen of als er een nieuwe test wordt doorgevoerd.

Enkele jaren later ontdekte de eisende partij opnieuw tandpasta's van de gedaagde, waarvan de verpakking er anders uitzag, maar waarop desondanks een van de logo's van ÖKO-TEST was geprint. In de tussentijd had er een nieuwe test van tandpasta’s onder andere voorwaarden plaatsgevonden. De eisende partij heeft de gedaagde zonder succes gesommeerd en vervolgens een vordering ingesteld tot het nalaten van het gebruik van het logo en het betalen van een schadevergoeding.

Het OLG kwam tot de conclusie dat de gedaagde de logo's in ieder geval niet voor de geregistreerde goederen en diensten gebruikte. Want het gebruik van de logo´s op de verpakking van tandpasta is geen "adviesverlening en voorlichting aan consumenten". Daarom heeft het OLG het Europees Hof van Justitie de vraag voorgelegd of er in een dergelijk geval desondanks sprake zou kunnen zijn van inbreuk op het merkenrecht.

Het Europees Hof van Justitie oordeelde dat er in de genoemde constellatie weliswaar geen sprake zou zijn van vergelijkbare goederen en diensten. Als het merk echter bijzonder bekend zou zijn en de gedaagde op oneerlijke wijze gebruik zou maken van deze bekendheid, is er desondanks sprake van inbreuk op het merkenrecht. Het OLG was van mening dat aan deze voorwaarden was voldaan en veroordeelde gedaagde het gebruik daarvan na te laten. Want de logo's van ÖKO-TEST zouden in Duitsland zeer bekend zijn. Gedaagde maakte op een oneerlijke manier gebruik van de goede naam van het logo omdat er in de tussentijd een nieuwe test was verschenen en de oude dus achterhaald was. Reclame maken met achterhaalde testresultaten zou een bedreiging vormen voor het vertrouwen van de consument in de serieusheid van de test, wat de eisende partij niet hoeft te accepteren.

Interessant is ook hetgeen het OLG verklaart over de geclaimde schadevergoeding. De schadevergoeding kan bij inbreuk op het merkenrecht in principe op drie manieren worden berekend: De daadwerkelijke schade die is ontstaan, de winst die gedaagde heeft behaald of een fictieve licentie. De eisende partij kan vrijelijk kiezen tussen deze berekeningsmethoden. Het OLG vond echter dat de schadevergoeding op alle drie manieren met "nul" moest worden berekend. Want de eisende partij heeft kosteloze licenties voor haar testlabels ter beschikking gesteld. Door het onrechtmatig gebruik zou er voor haar geen concrete schade zijn ontstaan, noch zou er sprake zijn van winstderving. Ook uit een licentieanalogie zou geen schade blijken omdat hierbij moet worden uitgegaan van de gewoonlijk verkregen licentiekosten. Ingeval van eisende partij zouden deze eveneens "nul" bedragen.

Heeft u nog vragen over het gebruik van testlabels of over andere aspecten van het merkenrecht? Neemt u in dat geval contact op met Rechtsanwalt Stephan van Dülmen, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz.

 

 

#merkenrecht #testlabel #testresulaat #uniemerk #licentie #licentievoorwaarden #reclame

 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : dinsdag, 12 januari 2021