Leidingwerkzaamheden voor nutsvoorzieningen vallen onder het Baugewerbe

Leidingwerkzaamheden voor nutsvoorzieningen vallen onder het Baugewerbe

Of een branche in Duitsland tot het Baugewerbe (bouwnijverheid) behoort, is in veel opzichten belangrijk. Bedrijven in de bouwnijverheid moeten zich bij grensoverschrijdende werkzaamheden namelijk houden aan de regels van de wet Arbeitnehmer-Entsendegesetz (Duitse wet inzake grensoverschrijdende detachering, AEntG). 

In de wet Arbeitnehmer-Entsendegesetz zijn wettelijke en collectieve arbeidsvoorwaarden vastgelegd evenals een meldings- en documentatieplicht. Zo moet de werkgever de werknemer bij het Zollamt melden en ook de gewerkte uren van de werknemer bijhouden. De branches waarvoor deze wet geldt, zijn vastgelegd.

Om te bepalen of een bedrijf onder het Baugewerbe valt, moeten de betreffende cao’s, de zgn. Verfahrenstarifverträge des Baugewerbes,worden geraadpleegd. Volgens het Bundesarbeitsgericht (Duitse hoogste arbeidsrechtelijke instantie, BAG) volstaat voor de toepasselijkheid van de betreffende cao (Verfahrenstarifvertrag, VTV) dat het bedrijf een van de in de cao genoemde activiteiten verricht. Bovendien moet het bedrijf in tijd gemeten overwegend werkzaamheden verrichten die vermeld staan in de cao.

Onder zgn. Rohrleitungsbauarbeiten (leidingwerkzaamheden) vallen alle werkzaamheden die betrekking hebben op de aanleg en montage van leidingen. Er geldt geen uitzondering voor zgn. Versorgungsrohrleitungen (leidingen voor nutsvoorzieningen) zoals leidingen voor gas en olie. Doorslaggevend is uitsluitend of er werkzaamheden aan de leiding worden verricht. Niet doorslaggevend is of de werkzaamheden ook anders hadden kunnen worden uitgevoerd. Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan leidingen, leidingnetwerken en pipelines door boren/lassen of monteren worden aangemerkt als leidingwerkzaamheden als bedoeld in de cao’s. Ook de metaalbewerkingswerkzaamheden (Schlosserarbeiten) worden als met de hoofdactiviteit (bouw) samenhangende werkzaamheden aangemerkt. Het is dus niet per sé noodzakelijk dat er laswerkzaamheden worden verricht.

Het spectrum van werkzaamheden dat valt onder deze cao’s is erg breed. Het is dus altijd belangrijk om na te gaan of de werkzaamheden die worden verricht onder deze cao’s vallen. In dat geval moeten de bijzondere bepalingen van de betreffende cao namelijk worden nageleefd. 

 

Dit artikel is met medewerking van Frederike Knickrehm ontstaan.

 

Voor nadere informatie omtrent dit thema kunt u contact opnemen met Alexander Crämer, Rechtsanwalt.

  

 

 

#leidingswerkzaamheden #duitsland #baugewerbe #bouwnijverheid #arbeitnehmer_entsendegesetz #aentg #detachering #zoll #rohrleitungsbau #versorgungsrohrleitung #nutsvoorzieningen #onderhoud #metallbewerking

 

 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : maandag, 08 november 2021