GmbH in de vleesindustrie

GmbH in de vleesindustrie

In Duitsland ziet men met name bij consumenten en verkopers (supermarktketens etc.) steeds meer vraag naar vlees en vleesproducten afkomstig van dieren die duurzaam zijn gehouden. Daarbij let men bijvoorbeeld op het gebruik van supplementen in het veevoer, hoe de dieren worden gehouden, maar ook op de herkomst van de herkomst van de dieren.

Het kan daarom zinvol zijn om ook in deze Corona-tijd een Duits filiaal op te richten. Vooral inkopers en klanten kiezen ook tijdens Corona namelijk weer steeds vaker voor Duitse producten. Het kan daarom zinvol zijn om een Duits filiaal, zo nodig in vorm van een GmbH, op te richten. Qua rechtsvorm is de GmbH te vergelijken met de Nederlandse bv. Een GmbH kan snel worden opgericht en de kosten zijn in het begin eenvoudig in de hand te houden.

Naast het imago- en marketingvoordeel is ook de beperking van de aansprakelijkheid van een GmbH een voordeel. Als er rechtstreeks met de Nederlandse bv in Duitsland zaken worden gedaan, kan de Nederlandse bv in geval van schade of nalatigheid ook rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld. Het oprichten van een GmbH kan helpen om de aansprakelijkheid van de Nederlandse bv te beperken, omdat dan eerst de GmbH aansprakelijk is en niet direct de Nederlandse moedermaatschappij.

Om de Duitse markt verder te veroveren, kan het bovendien zinvol zijn om een Duitse medewerker in dienst te nemen. Die beheerst de Duitse taal en kan dus in de Duitse taal met de individuele klant corresponderen. Bovendien heeft de medewerker kennis van de Duitse marktstructuur en kan hij u bij de expansie op de Duitse markt van dienst zijn.

Daarnaast is het Duitse arbeidsrecht veel gunstiger voor Nederlandse werkgevers. Bijvoorbeeld is het eenvoudiger om medewerkers te ontslaan die niet aan de verwachtingen voldoen of niet de nodige omzet genereren. Ook zijn de regels bij ziekte heel werkgeversvriendelijk.

Er zijn dus meerdere argumenten om een Duits filiaal, bijvoorbeeld een GmbH, op te richten, vooral als men kijkt naar het veranderende consumentengedrag en de inkoopstrategie van de supermarkten. Ook met het oog op de Corona-pandemie en de aansprakelijkheid zou het zinvol zijn om een bedrijf in Duitsland op te richten.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Alexander Crämer, Rechtsanwalt.

 

 

#vlees #vleesproducten #consument #dieren #corona #gmbH #marketing #duitsland #zakendoen_in_duitsland

 

 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : dinsdag, 13 juli 2021