De macht van influencers

Over verplichte vermeldingen en aansprakelijkheidsrisico's voor bedrijven

De macht van influencers

Influencers spelen in de huidige productmarketing een belangrijke rol. Voor bedrijven is de samenwerking met influencers interessant, omdat zij geloofwaardig en authentiek op de klant overkomen. Er bestaan echter ook valkuilen.

Als een influencer op zijn social media account reclame maakt voor een product, moet hij in zijn post ook duidelijk vermelden dat het om reclame gaat. Deze verplichting volgt uit meerdere Duitse wetten. Een reclamepost waarbij deze vermelding ontbreekt, wordt als onredelijke “sluikreclame” beschouwd. Dit kan leiden tot sommatiebrieven van concurrenten of verenigingen ter bestrijding van oneerlijke concurrentie. De aansprakelijkheid treft daarbij niet enkel de influencer zelf, maar ook het bedrijf dat met hem samenwerkt.

Maar wanneer is er sprake van reclame? Duitse rechtbanken oordelen hierover nog verschillend. Doorslaggevend is of de influencer met zijn post een zakelijk doel nastreeft. Als hij in zijn video of tekst herhaaldelijk het product van het bedrijf noemt en wellicht zelfs een directe link naar de website plaats, is er zeker sprake van reclame. Hetzelfde geldt als de influencer door het bedrijf voor zijn post wordt betaald. Daarbij zijn ook kortingen of gratis producten voor de influencer een vorm van betaling. En zelfs zonder betaling kan de influencer met zijn post een commercieel doel nastreven. Want iedere post verhoogt de attractiviteit van zijn social media optreden en trekt nieuwe followers aan. Daarmee stijgt ook de belangstelling van bedrijven om met de influencer reclame-overeenkomsten te sluiten.

En hoe moet de vermelding er dan uitzien? Ook hierover bestaat nog geen duidelijkheid. Zij moet in ieder geval meteen zichtbaar zijn. Niet raadzaam is daarom om alleen onderaan de post de hashtag #ad (voor “advertisement”) te vermelden. Dit geldt des te meer als er nog talrijke andere hashtags onder de post staan en de #ad daartussen verdwijnt. Aan te bevelen is veeleer, al bovenaan de post de woorden “reclame” of “advertentie” expliciet te vermelden.

Bedrijven die met influencers samenwerken, wordt aangeraden om duidelijke afspraken te maken over hoe de vermelding moet gebeuren. Een aansprakelijkstelling door derden kan hierdoor weliswaar niet worden uitgesloten, maar het kan er wel toe bijdragen dat het überhaupt niet tot een overtreding komt. Bovendien maakt het een latere regres tegenover de influencer makkelijker.

 

Heeft u vragen over de verplichte vermelding bij reclame of moet u zich verweren tegen vorderingen van derden vanwege een overtreding van deze verplichting? Neemt u dan contact op met Stephan van Dülmen, Rechtsanwalt & Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz.

 

Deze bijdrage is tot stand gekomen in samenwerking met onze medewerkster Eva Hemerich in het kader van een studie-opdracht.

 

#duitsland #influencer #aansprakelijkheid #productmarketing #reclame #social_media #website #post #advertentie #sluikreclame #ad #advertisement

 

 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : woensdag, 12 mei 2021