De gevolgen van een Prüfvermerk van een architect op een factuur, dus zijn bevestiging dat hij de factuur heeft gecontroleerd

Duitse consumentenovereenkomst

De gevolgen van een Prüfvermerk van een architect op een factuur, dus zijn bevestiging dat hij de factuur heeft gecontroleerd

In de Duitse bouwsector is het gebruikelijk dat architecten ondersteunend en adviserend optreden voor de verschillende partijen en op een bepaalde manier toezicht houden op de bouw.  

Daarbij kan het soms voorkomen dat architecten aantekeningen maken en deze ondertekenen.

Zo moest het Oberlandesgericht Stuttgart zich onlangs uitspreken over een zaak waarin de opdrachtgever een andere isolatie had aangebracht dan was overeengekomen. De opdrachtnemer gaf de opgestelde factuur aan de architect van de opdrachtgever, die er de verklaring "vaktechnisch en rekenkundig correct" aan toevoegde. Vervolgens heeft de opdrachtgever betaald. Desondanks stelde de opdrachtgever daarna vorderingen in wegens gebreken vanwege de afwijkende isolatie. De opdrachtnemer is daarentegen van mening dat het Prüfvermerk van de architect en de daaropvolgende betaling door de opdrachtgever als een impliciete goedkeuring van de afwijkende isolatie kunnen worden beschouwd, zodat vorderingen wegens gebreken zouden zijn uitgesloten.

Een Prüfvermerk van de architect is niet ongebruikelijk in de bouwsector en komt dus ook vaak voor bij facturen. Zoals het Oberlandesgericht Stuttgart nu heeft geoordeeld, is een dergelijke verklaring geen juridische bindende verklaring van de architect. Het is al helemaal geen wilsverklaring van de architect namens zijn opdrachtgever. Het Prüfvermerk moet veeleer worden beschouwd als een wilsverklaring van de architect jegens de opdrachtgever. Er is echter geen sprake van een verdere wilsverklaring en ook niet van een juridisch bindende goedkeuring.

Tip: Als u als opdrachtnemer of als opdrachtgever actief bent in de Duitse bouwsector, moet u zich ervan bewust zijn dat de Prüfvermerke van architecten geen juridisch bindende gevolgen hebben voor de andere partij en dus geen goedkeuringen kunnen zijn. Enerzijds sluiten zij geen garantierechten voor gebreken uit en anderzijds zijn zij ook geen impliciete goedkeuring voor wijzigingen. Mocht u hierover vragen hebben, zijn wij u graag van dienst.

 

Dit artikel is met vriendelijke ondersteuning van Frederike Knickrehm ontstaan.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Udo Croonenbrock, Rechtsanwalt.

 

 

#bouw #architect #prüfvermerk #factuur #bouwsector

 

 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : maandag, 13 september 2021