Contractuele boetes in algemene voorwaarden, in het bijzonder bouwcontracten

Is het netto of bruto afrekenbedrag doorslaggevend?

 Contractuele boetes in algemene voorwaarden, in het bijzonder bouwcontracten.

Algemene voorwaarden maken deel uit van bijna alle bouwcontracten. In deze algemene voorwaarden staan daarbij vaak clausules waarin een mogelijke contractuele boete wordt geformuleerd in het geval bepaalde voorwaarden niet worden nageleefd. 

In oktober 2020 moest het Oberlandesgericht Zweibrücken zich uitspreken over de rechtsgeldigheid van een dergelijke clausule: 

"Indien door toedoen van de opdrachtnemer de opleveringsdatum wordt overschreden, moet deze voor elke werkdag waarop de vertraging voortduurt een contractuele boete betalen ter hoogte van 0,2% van het factuurbedrag, met een maximum van 5% van het afrekenbedrag."

De opdrachtnemer is van mening dat de door de opdrachtgever opgestelde algemene voorwaarden nietig zijn. Daarbij trekt hij de inzichtelijkheid en duidelijkheid in twijfel, maar niet het bedrag van de contractuele boete. Om te voldoen aan de Duitse wet, met name § 307 I 2 BGB, moet een clausule duidelijk en begrijpelijk zijn. De opdrachtnemer voerde aan dat het juist niet duidelijk was of het om het netto dan wel het bruto factuurbedrag ging.

Het Oberlandesgericht verduidelijkte dat de clausule niet ongeldig was. Hoewel de clausule en met name de term "factuurbedrag" (de Duitse Abrechnungssumme) niet transparant is, is dit niet in strijd met het beginsel van goede trouw. Want ook een berekening in het kader van het bruto factuurbedrag is geen onevenredig nadeel. Het enige gevolg van het niet nauwkeurig vaststellen van het factuurbedrag is dat het ten nadele van de gebruiker (in dit geval de opdrachtgever) moet worden uitgelegd. In gevallen waarin niet is gespecificeerd of het om een bruto- of nettowaarde gaat, wordt derhalve altijd uitgegaan van de nettowaarde, aangezien dit voor de contractspartij gunstiger is qua kosten.

Tip: Algemene voorwaarden moeten altijd nauwkeurig worden geformuleerd om de belangen zo goed mogelijk te kunnen afdwingen. Als de algemene voorwaarden onduidelijk zijn geformuleerd, worden zij in het voordeel van de contractspartner uitgelegd of de clausules worden doorgehaald. Als u vragen heeft over algemene voorwaarden of hulp nodig heeft bij het formuleren ervan, zijn wij u graag van dienst.

 

Dit artikel is met vriendelijke ondersteuning van Frederike Knickrehm ontstaan. 

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Udo Croonenbrock, Rechtsanwalt.

 

 

#algemene_voorwaarden #duitsland #contract #bouw #boete #contractuele_boete #opdracht #opdrachtnemer #opdrachtgever #afrekenbedrag #abrechnungssumme #factuur

 

 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : maandag, 13 september 2021