Bestuurders van een Duitse GmbH, GmbH & Co.KG of vestiging in Duitsland: let op!

Vanaf nu kunt u geldboetes verwachten vanwege het niet op tijd deponeren van de jaarrekeningen 2019. Deze boetes kunnen oplopen tot € 25.000.

Bestuurders van een Duitse GmbH, GmbH & Co.KG  of vestiging in Duitsland: let op!

De jaarrekeningen 2019 van uw Duitse vestiging hadden uiterlijk 31 december 2020 bij de Bundesanzeiger gedeponeerd moeten worden. Is dit niet gebeurd, dan doet de Bundesanzeiger hiervan melding bij het Bundesamt für Justiz.

Het Bundesamt leidt dan een procedure in om een boete op te leggen en sommeert het bedrijf/de bestuurder in eerste instantie om de stukken alsnog binnen zes weken te deponeren. Het Bundesamt zal tegelijkertijd dreigen met een boete als de stukken niet binnen deze termijn worden ingediend. De boete zal minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 bedragen. De boete kan worden opgelegd aan de bestuurder, maar ook aan het bedrijf.

Het Bundesamt für Justiz is dit jaar in overleg met het Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz pas na de Paasdagen begonnen met het inleiden van procedures om boetes op te leggen. In het licht van de huidige COVID-19-pandemie wilde men op passende wijze rekening houden met de belangen van de betrokkenen.

Het Bundesamt zal niet alleen dreigen met een boete, maar de bestuurder/het bedrijf ook de kosten van de procedure opleggen. Het gaat daarbij om € 100 aan procedurekosten te vermeerderen met € 3,50 aan betekeningskosten. Als de publicatieplicht binnen de gestelde termijn wordt nagekomen, vervallen deze kosten niet.

Bent u bestuurder (Geschäftsführer) van een Duitse GmbH, GmbH & Co.KG of vestiging in Duitsland, dan is het nu de hoogste tijd om in actie te komen, als u niet persoonlijk aansprakelijk gesteld wilt worden. De boete zal oplopen als de stukken niet binnen zes weken worden gedeponeerd. In dat geval zal de aangekondigde boete namelijk komen te vervallen en er zal een nieuwe sommatie worden verzonden en een nieuwe (waarschijnlijk hogere) boete worden opgelegd. Dit gaat zo door totdat de stukken zijn gedeponeerd. Omdat de boetes cumulatief worden opgelegd, kan het uiteindelijke bedrag aanmerkelijk hoger liggen dan € 25.000.

 

Wilt u meer weten over de rechten en plichten van een Duitse bestuurder (Geschäftsführer), de publicatieplicht van een GmbH, GmbH & Co KG etc. in Duitsland en/of het opstellen en deponeren van jaarstukken in Duitsland? Neemt u dan contact op met Rechtsanwalt Lars N. Wemmers.

 

 

#gmbh #vestiging #duitsland #geldboete #bestuurder #geschäftsführer #bundesanzeiger #aansprakelijk #jaarrekening #publicatieplicht

 

 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : dinsdag, 13 juli 2021