Bauhandwerkersicherheit

Wat moet de opdrachtnemer kunnen bewijzen als hij een zekerheid eist voor aanvullende werkzaamheden (Nachtrag)?

Bauhandwerkersicherheit

Het probleem:

Krachtens § 650f lid 1, eerste zin BGB heeft de ondernemer het recht om een zekerheid te verlangen "ook voor de in aanvullende opdrachten overeengekomen en nog niet betaalde vergoeding". 

Daarbij is het de plicht van de opdrachtnemer om op verzoek van de opdrachtgever zijn aanspraak op de zekerheid te onderbouwen. De vraag is hoe ver deze verplichting tot onderbouwing gaat.

Casus:

De opdrachtnemer (ON) dient een vordering in tot het verstrekken van een Bauhandwerkersicherheit voor twee aanvullende opdrachten.

1. De eerste aanvulling - een wijziging van het contract - baseert op een aantoonbare overeenkomst tussen de opdrachtgever (OG) en de ON. Echter, het bedrag van de vergoeding was niet vastgelegd.

2. Bij de tweede aanvulling gaat het om extra werkzaamheden op basis van een uurloon (werken in regie). De OG betwist dat hij opdracht heeft gegeven voor deze werkzaamheden of dat hij ze met de ON is overeengekomen.

Welk bewijs moet de ON aanleveren om voor deze aanvullende werkzaamheden een aanspraak op een zekerheid te verkrijgen? 

De uitspraak:

Het OLG (Oberlandesgericht) Bamberg heeft daarover met vonnis van 30 oktober 2019 het volgende verklaard:

1. Kan de ON de reden voor de aanspraak - in dit geval de overeengekomen aanvullende werkzaamheden - onderbouwen, dan kan er voor deze aanvullende werkzaamheden een zekerheid worden verstrekt, als hij het bedrag van deze aanvullende werkzaamheden "aannemelijk aantoont", dus aantoont dat de prijs voor de aanvullende werkzaamheden die hij opeist, redelijk is.

2. Als echter de reden voor de aanspraak omstreden blijft, kan dus de ON niet bewijzen dat de aanvullende werkzaamheden op basis van een uurloon zijn overeengekomen, of - bij een VOB-overeenkomst; § 2 lid 6 VOB/B - door de OG in opdracht zijn gegeven, moet zijn aanspraak op de zekerheid worden geweigerd. Het is niet voldoende als de ON alleen kan bewijzen dat hij de aanvullende werkzaamheden heeft verricht en dat het bedrag van de vergoeding daarvoor redelijk is. Hij moet de gegrondheid van zijn aanspraak in beginsel volledig kunnen bewijzen.

Advies voor de praktijk:

Verlangt de opdrachtnemer in de "eerste casus" een te hoge zekerheid, heeft dit niet tot gevolg dat de door hem gevraagde zekerheid in het geheel ongegrond is. De tot samenwerking verplichte opdrachtgever mag in een dergelijk geval niet gewoonweg "niets doen", maar moet een volgens hem redelijke zekerheid aanbieden. Hij moet dus hoogstens een zekerheid verstrekken ter hoogte van de aanneemsom, die hij volgens een inzichtelijk onderbouwd verzoek tot zekerheid is verschuldigd. Maar: Kan de opdrachtgever het bedrag van de zekerheid niet of alleen met onredelijke moeite zelf achterhalen, dan is hij bevoegd om helemaal geen zekerheid te stellen.

 

Wilt u meer weten over dit thema? Neem dan contact op met Udo Croonenbrock, Rechtsanwalt.

 

 

#bouw #opdrachtnemer #opdrachtgever #bauhandwerkersicherheit #overeenkomst #bouw_zekerheid #werkzaamheden 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : dinsdag, 12 januari 2021